Re: "rockin'"

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-29 17:33:20

> Rockar säger ju många idag (speciellt yngra förvisso), vilket väl bör
> vara en rakare översättning (även om det oftast används som
> verb-adjektiv vilket kan ge vissa meningsbyggnadssvårigheter).. :)

Hmmm, används uttrycket "rockande" också?  Eller är det bara
grundformen "rockar" som utgör nutida slang?

(Sedan vore det förstås kanske bra om vi gamlingar OCKSÅ förstod
meddelandet.  Apropå diskussionen om fikonspråk och otydliga
meddelanden.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.