Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 17:12:24

Jan Djärv wrote:

>>> Högtalarutrop och officerare ger inte alltid order, speciellt inte
>>> högtalarutrop.  De försöker förmedla ett meddelande så klart som möjligt.
>> 
>> Ja, men med ett fikonspråk för att hålla det så kort som möjligt...
> 
> Defintionen på fikonspråk är enligt S.A.O.L. "obegripliga fackspråk".  Du kan inte mena
> att "Installera paket glibc" är obegripligt annat än för fackmän och att endast
> "Installera paketet glibc" är tydligt för icke-fackmän.

Ersätt "fikonspråk" med "onaturligt språk" då. Blev innebörden i min 
kommentar klarare nu?


>>>> "Korta och klara" meddelanden kan faktiskt vara otydliga.
>>> 
>>> "Klara" är en motsats till "otydliga", så klara meddelanden kan per definition
>>> inte vara otydliga :-).
>> 
>> "Korta och klara" var inom citattecken. Jag menade alltså din definition
>> av "korta och klara". För min del får du gärna byta ut det mot "korta,
>> formella och otydliga" om det gör sammanhanget tydligare.
> 
> Nej, för i såfall kan de inte vara klara, vilket jag skrev att de ska vara.  Otydligt är
> motsats till klart, de två kan inte bytas ut som du gör.

Jag vet inte vad du håller på med. Nej, ljushuvud, "klart" och 
"otydligt" är självklart motsatser. Så, har vi kommit överens om det nu? ;-)

För att återgå till innebörden så var den att det du uppfattar som 
"korta och klara" meddelanden kan uppfattas som otydliga av andra, 
beroende på att meddelandet kanske inte använder ett språk som är 
naturligt för dem. Blev det klarare nu?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.