Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 15:01:05

Christian Rose wrote:

>>> Jag misstänker att den andra inriktningen, ett enkelt och naturligt
>>> språk för användaren, stämmer mycket väl överens med tanken hos
>>> GNOME-översättarna. Här verkar dock önskan efter formalitet vara större.
>>> I alla fall är det så jag upplever det.
>> 
>> Åtminstone jag föredrar att program säger "Okänt fel inträffade" 
>> framför "Hördu
>> du, nu hände något konstigt som jag inte riktigt vet vad det är"  :-)
> 
> Så drastiskt menade jag inte. "Okänt fel inträffade" gentemot "Det 
> inträffade ett okänt fel" vore mer rättvist.

För att förtydliga kan jag påpeka att jag tycker att det fortfarande 
inte är ett bra exempel - valen av stil gäller ju endast om stilen på 
originalet är tvetydig. Annars går originalstilen självklart före.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.