Re: case sensitive

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-22 23:35:17

peter karlsson wrote:

> Exakt träff (skiftlägeskänslig)
> Exakt träff (ej skiftlägeskänslig)
> Jokertecken (skiftlägeskänslig)
> Jokertecken (ej skiftlägeskänslig)
> Reguljärt uttryck (skiftlägeskänslig)
> Reguljärt uttryck (ej skiftlägeskänslig)
> 
> (med reservation för feltolkning av "glob")

Jag skulle förstås vilja ha s/ej/inte/. Blir lite mer naturligt språk, 
tycker jag. Annars tycker jag det är ett bra förslag.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.