Re: Instant messaging

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-22 22:48:24

peter karlsson:

> > Nu när ni påpekar detta kan jag faktiskt inte säkert säga vad som avsågs
> > när jag hörde det. Det var i ett sammanhang typ:
> > "Varför använder vi inte snabbmeddelanden?"
> Det jag avsåg var själva konceptet "instant messaging".

Och nu har jag, tillsammans med en kollega, slutgiltigt bestämt mig för
att dessa översättningar är vettiga:

 Instant messaging     = Direktsamtal
 Messaging         = Samtal
 Instant message      = Direktmeddelande
 [Instant] Messaging server = Samtalsserver

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.