case sensitive

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-22 22:11:02

> Finns det någon standardöversättning för "case sensitive"?

Datatermgruppen rekommenderar "skiftlägeskänslig":
http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f69

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.