Re: case sensitive

From: Andreas Persenius (ndap_at_swipnet.se)
Date: 2000-11-22 22:07:31

Quoting Dennis Bjorklund (db@zigo.dhs.org):
> Jag fortsätter att skicka mina små förfrågningar.
> 
> Finns det någon standardöversättning för "case sensitive"?
> 
> Jag har sett t.ex. "Skilj STORA/små" eller liknande saker.
> 
> I mitt fall så vill jag översätta en combo-box med följande alternativ:
> 
> Exact match (case sensitive)
> Exact match (case unsensitive)
> Glob (case sensitive)
> Glob (case unsensitive)
> Regular expression (case sensitive)
> Regular expression (case unsensitive)
> 
> Det känns fel att t.ex. översätta
> 
> Regular expression (case unsensitive)
> 
> till
> 
> Reguljära uttryck (skilj inte på gemener och VERSALER)

  Reguljära uttryck (ignorera skiftläge)
  Reguljära uttryck (frånse skiftläge)
  
Antingen ett tecken kortare eller ett tecken längre än originalet..
:)

> Det blir så långt. Så förslag mottages gärna.
> 
> -- 
> /Dennis

/Andreas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.