discalmer

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-16 00:21:55

> Jag insåg att jag måste skicka iväg en discalmer

"discalmer"?  Kul ord.  Hur skulle du översätta det?  Motsatsen till
"calmer" anter jag. :-)

> Men det var en sak jag funderade på. Varför finns det bara en sådan här
> för översättningar?

Det finns inte bara för översättningar.  Om man gör större ändringar
till program kan man råka på att behöva göra det där också.  Jag har
för mig jag gjorde det en gång för några år sedan.  Jag har glömt
vilket program det var, jag tyckte inte själv min ändring var stor.

Men som påpekats, det gäller alltså bara program som FSF har hand om,
inte med automatik andra program, även om de ligger under GPL.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.