Re: Bibliotek eller länkbibliotek ?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-15 15:31:55

Anders Bohman wrote:

> >Nej, för att föräldraskapsterminologin är den terminologi som används på
> >svenska. I datalogiska sammanhang använder man "förälder" för att
> >beteckna något som skapar eller har skapat någonting annat, och "barn"
> >för att beteckna det som skapades. Jag tycker att det kan vara värt att
> >behålla den terminologi som faktiskt används i stället för att hitta på
> >någonting annat "för att inte krångla till det".
> Fast det är nog lite irrelevant... om man ska använda all den terminologi
> man använde på datalogin - eller som någon använda när man pluggade - då
> skulle det bli konstigt. Jag hade t.ex. en lärare som envisades med att
> det skulle heta råtta i stället för mus... ska jag använda det då?

Du missförstod nog vad jag menade. Jag menade att detta är den 
terminologi som verkligen används på fackspråk. Att någon lärare kallade 
det "råtta" i stället för "mus" skulle jag fästa lika liten vikt vid som 
om en politiker kallade "Internet" för "spindelväven".

Det jag försökte poängtera var att detta är den terminologi som används 
både i litteratur och av de personer som arbetar med detta, och att det 
därför är hyfsat olämpligt att hitta på någon annan översättning, när 
det redan finns en etablerad i sammanhanget.


> >> Själv tycker jag att det blir mer lättförstått, och inte heller så 
> tvetydigt som
> >> barnprocess/föräldraprocess.
> >På vilket sätt är det tvetydigt?
> Barnprocess - barn till vadå?

Ett barn är alltid barn till sin förälder, det vill säga det väsen som 
en gång skapade processen i fråga. Det kan väl inte missförstås?


> Underordnad process = underordnad process till en överordnad process.

Men vad är en "överordnad process"? Detta om något kan missförstås. Är 
en "överordnad process" en process som har högre prioritet? Jag tycker 
att det är extremt mycket större risk för att missförstå detta.

Det är också därför man använder föräldraskapsterminologin i första 
hand, nämligen för att göra klart att det handlar om en beskrivning 
efter hur processerna skapades och inte någon annan hierarkisk ordning.> >>> Att ändra "kompilatorns bibliotek" till "det medföljande o s v " är 
> bara
> >>> ett vanligt sätt att skriva den typen av uttryck för att undvika 
> personifiering.
> >>> D v s längre, men knappast krångligare.
> >Ofta är en längre översättning sämre än motsvarande korta variant, helt
> >enkelt av den enkla anledningen att vid översättning av konsollprogram
> >får man vackert hålla sig till 80 tecken i bredd, oavsett vad man tycker
> >om det. Detta problem finns naturligtvis inte på samma sätt i grafiska
> >program, men gcc är i högsta grad ett konsollprogram. Då är valet mellan
> >en kort översättning som får plats, och en längre som inte får plats men
> >med (omtvistbart) vackrare svenska, ganska enkelt. Det ena fungerar, det
> >andra inte.
> Mina erfarenheter är mest inom GUI-översättning. Det finns visserligen
> längdbegränsningar där, men de är inte lika vanliga som för konsolprogram
> (nej, det heter inte konsollprogram)..

Konsollprogram är den stavning vi använder i GNOME i alla fall (se 
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Vad bygger du 
din tes om att det inte stavas så på? Jag hittar ingen rekommendation 
för "console" hos Dataterm. Vi använder stavningen "konsoll" eftersom 
det ordet inte har något som helst sammanhang med "konsol" 
(framskjutande stöd för bokhylla), och att det är den svenska stavning 
som använts tidigare i datorsammanhang.


> >> Och vad är det för krångligt med att skriva filtillägg i stället för
> >> filändelse?
> >Det är inte krångligt mer än att det är en term som jag och tydligen ett
> >par andra också upplever inte används.
> Fast då är vi där igen - det är skillnad på vad man använder i dagligt
> tal, och vad som faktiskt står i olika OS.

Jag tror du missförstår mig när jag pratar om det som används. Jag 
pratar om de _översättningar_ som används, i dagligt tal _och_ skrift, 
av användare, inte oöversatta låneord.
För att ta ett exempel så pratar jag om att använda "brandvägg" i 
stället för "brandmur", eftersom det är översättningen "brandvägg" som 
används av de flesta användare.
Jag pratar inte om att använda "firewall" rakt av, även om det finns en 
del användare som använder detta. "Firewall" är ingen översättning.

Jag hoppas att det gav en lite klarare bild av att när jag pratar om det 
som används så är det de översättningar som används som jag pratar om, 
inte nödvändigtvis det som folk använder bara i tal.

 
> >Tyvärr stämmer ibland inte termer i Mac OS och Windows överens heller.
> >Då ser jag ingen poäng att försöka "blint" efterlikna dem heller i alla
> >situationer oavsett vad.
> Det finns absolut ingen anledning till att "blint" efterlikna dem. Men,
> om det nu finns en vedertagen term - varför inte använda den?

För att den inte var bra, och att den inte är vedertagen mer än till den 
grad att det råkar vara den översättning som av en historisk nyck 
används i DOS? Min erfarenhet talar för att det är "filändelse" folk 
använder, i alla fall i UNIX-världen. "Tillägg" låter som något man gör 
i innehållet i filen.


> >Här tycker jag att argumentet haltar lite. Jag upplever själv inte att
> >jag översätter enbart för Windowsanvändare som tänker migrera till
> >Linux, utan jag översätter för Linuxanvändare, för det är ju trots allt
> >de som använder det som produceras. Jag tycker att det är en liten
> >nyansskillnad där. Användare som kommer till Linux från Windows tycker
> >jag inte ska ha någon högre prioritet än användare som kommer till Linux
> >från Mac OS eller för den delen OS/2, eller någonting annat.
> >Däremot så är det självklart bra om termerna är samma, men jag upplever
> >att det inte är ett lika högprioriterat mål som att använda termer som
> >faktiskt är de som används av användare, och som råkar vara bra också.
> Retorisk fråga - hur många tror du idag börjar använda en dator och direkt
> börjar med Linux? Det kanske kommer, men jag tror att det ligger ett
> antal år in i framtiden.

Den retoriken är bortkastad. Det handlar om att det helt enkelt inte är 
lönt att försöka efterlikna ett annat system till punkt och pricka, för 
då får man inte med bara bra detaljer utan även dåliga, och du har i 
slutändan inte vunnit något på det för du efterliknar inte andra system 
heller om du väljer att följa _ett_ system till punkt och pricka.

Så jag tycker fortfarande att det är värt att huvudsakligen satsa på de 
som använder Linux idag, och inte de som kan tänkas komma använda Linux.
För de som använder det idag kanske inte gillar anpassningarna för 
presumptiva användare och de presumptiva användarna är just presumptiva 
användare som kanske ändå inte väljer att titta på Linux.

Därför tycker jag att det är viktigt att satsa på de som faktiskt 
använder det idag, och inte satsa allt på någonting som kanske inte 
sker. Det är naturligtvis trevligt om båda går att göra samtidigt, men 
jag tycker inte att det är fel att rangordna dagens användare framför 
morgondagens högst eventuella användare i de fall det finns olika vägar 
att gå.


> >Det här med att underlätta för användare av Windows till varje pris
> >tycker jag är en missuppfattning. Målet med varken GNU eller Linux har
> >aldrig varit att skapa en kopia av Windows, oavsett hur många som tror
> >att detta är fallet. Huvudmålet har varit att skapa ett bra
> >operativsystem helt enkelt, och alla likheter med andra operativsystem
> >är för att underlätta interoperabilitet (*), inte för att kloning av
> >andra operativsystem med såväl dåliga som bra egenskaper har varit ett
> >mål. Bra idéer lånas, dåliga idéer förkastas. Huvudmålet är att det ska
> >vara bra, och likhet med andra system är ett mål underordnat detta.
> Så bara för att visa att Linux är fristående ska man till varje pris
> undvika att använda översättningar från Windows/Mac OS?

Nej, det är inte vad jag sa. "Till varje pris" är en grov överdrift som 
inte har någon som helst förankring i vad jag sa senare. Jag pratade om 
att man i de FÅ fall där det finns skiljaktigheter kan tänkas prioritera 
vad som är bra i första hand framför vad som används på andra ställen. 
Ofta så sammanfaller detta - det är en bra översättning som används i 
Windows och då lånar vi den. Är det inte en bra översättning ska vi 
kanske inte låna den, trots att den används i Windows.

Det handlar alltså om att
* inte använda översättningar som används i Windows till vilket
  pris som helst
och inte om
* att använda andra översättningar i Linux gentemot de som
  används i Windows till vilket pris som helst.

Jag hoppas du förstår skillnaden. Klyv inte hårstrån med yxa.


> >Slutligen vill jag säga att ingen blir lyckligare än jag om vi faktiskt
> >använder och kommer överens om en översättning som faktiskt är
> >standardöversättningen i andra operativsystem också. Så är det också i
> >säkert 95% av fallen. I detta fallet har du hittat en översättning som
> >tillhör de där 5 procenten som gör att vi skiljer oss från exempelvis
> >den vedertagna standardöversättningen i DOS eller Windows. Därför tycker
> >jag att det inte är någonting att hänga upp sig på.
> Jag tror inte att det jag hittade i det här fallet tillhör de 5 procenten.
> Jag kan ha fel, men jag tror inte det. Och jag tror inte heller att det är
> 5 procent som skiljer, jag tror att det är mycket mer. Jag kan förstås
> ha fel ;-), men inget av det jag sett hitills tyder på det.

Du har säkert rätt, och i så fall tycker jag att du ska ta upp de 
skiljaktigheter du hittar. Ofta är det kanske bara en slump eller miss 
som gör att en annan term används. I andra sammanhang finns det kanske 
en god anledning till att en annan term används, och då kan det vara 
värt att diskutera denna.

Det kan dock vara värt att tänka på att likhet med Windows inte är något 
självändamål. Det är trevligt om det är så, men det går inte ut över 
allt annat, och ibland får man acceptera att det finns olika 
inriktningar. Precis som att Windows och Linux/UNIX skiljer mycket på 
den tekniska sidan skiljer det en del i nyans i översättningar också - 
UNIX har en hel bunke med termer som saknar motsvarighet i Windows eller 
som används i något andra sammanhang och syften beroende på tekniska 
skillnader, eller målgrupp för den delen.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.