screem

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-15 03:37:53

Här är en översättning av screem, en webbredigerare 
(http://www.screem.org). Granska gärna den. Det finns även en fil med 
"tips" som bonus att granska om man vill.

Filerna finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/screem.sv.po 
respektive http://www.menthos.com/po/gnome/screem_hints_sv.txt

Håll till godo!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

# This is a list of tips for SCREEM. Every time SCREEM is started a tip
# will be selected and displayed in the "Tip of the Day" dialog.
# (Just like in the GIMP)
#
# The file format is identical to the GIMP tip files
#
# - Lines starting with '#' are comments.
# - Blank lines or comments separate two tips (they are not ignored).
#  Multiple blank lines are treated as one. If you want to have a
#  blank line in a tip, put a space or tab in it.
# - Text will appear in the dialog as it is in this file. This is
#  done on purpose in order to have more freedom in the layout of the
#  tips than with automatic word-wrapping, but this also means that
#  you have to avoid excessively long lines in this file.
# - Tips should be concise: 3 lines or less.
#
#--------------------------------------------------------------------------

# The first tip should be a welcome message, because this is the
# first thing that a new user will see.
#
Välkommen till SCREEM!
 
Var vänlig och läs igenom informationen om denna version som visas i
förhandsgranskningsfönstret

Du kan konfigurera färgerna som ska användas i syntaxmarkeringen
genom att gå till fliken Taggfärger under Inställningar->Inställningar.

Med inutitaggning påslaget kommer ett tryck på blanksteg inuti en tagg
att poppa upp en meny med alla giltiga attribut som kan väljas. Om du
inte vill ha menyn just då kan du fortsätta att skriva, så kommer den
att försvinna.

Släpp som är gjorda med redigeraren infogas på det ställe där de verkligen
släpps i stället för den aktuella markörpositionen.

Drag en fil från filträdet till redigeraren för att infoga filens sökväg
relativt den aktuella sidan.

Drag med mittknappen på musen från filträdet till redigeraren för att
visa en meny med åtgärdsalternativ.

Högerklicka i en tagg för att lägga till en meny i popup-menyn som låter
dig lägga till/redigera taggattribut.

Vissa taggar lägger, när de högerklickas, till ett alternativ till
popup-menyn så att du kan använda "Guiden" för den taggen.

Automatisk enhetsinfogning infogar html-enheter när det behövs, exempelvis
kommer " att sättas in i stället för ett ". Ett & får man genom att
trycka & två gånger.

När filer flyttas runt via webbplatsfilträdet kommer alla länkar i dina
webbsidor att automatiskt uppdateras så att de pekar till den nya platsen.

Hjälpprogram kommer att, när de körs, ta den aktuella sidan i redigeraren
och skriva tillbaka utdataresultatet till redigeraren, och på så sätt
fungera som ett filter.

Du kan lägga till/visa/redigera uppgifter som måste utföras på din
webbplats genom att använda att göra-listan för webbplatsen på
verktygsraden.

Redigeraren för webbplatsmallar kan användas för att skapa mallar, som
kommer att skapa en hel webbplatshierarki åt dig när de används vid
webbplatsskapning, vilket kan vara användbart om du vill att dina
webbplatser ska ha samma utseende och struktur.

Du kan snabbt växla att sidor använder stora respektive små bokstäver i
taggar genom att använda alternativen i redigera-menyn.

# (end of tips)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.