Debconf

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-10 19:40:37

Hej!

Ytterligare en översättning av ett icke-GNU-program, denna gång Debians
konfigurationssystem Debconf.

Filerna finns även på http://www.softwolves.pp.se/po/

-- 
\\//
peter

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.