gnopo

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-30 00:53:08

Hej förresten, jag har haft det lite körigt, ber om ursäkt att
översättandet fått lida under tiden.

Jag uppdaterade i alla fall gnopo, och eftersom den nog aldrig granskats
innan här (jag tror inte det i alla fall) så skickar jag den hit. Ta
gärna en titt.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnopo.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gnopo.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Persenius <ndap@swipnet.se>.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnopo\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-30 00:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-30 00:40+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:187
msgid "Project:"
msgstr "Projekt:"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:188
msgid "Translator:"
msgstr "Översättare:"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:189 src/gnopo-preferences.c:323
msgid "Language team:"
msgstr "Språkteam:"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:190 src/gnopo-preferences.c:324
msgid "Content type:"
msgstr "Innehållstyp:"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:191
msgid "Content encoding:"
msgstr "Innehållskodning:"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:202
msgid "Editing of header"
msgstr "Redigering av filhuvud"

#: src/gnopo-header-edit-dialog.gob:260
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: src/gnopo-index-view.gob:46 src/gnopo-preferences.c:175
msgid "Show all"
msgstr "Visa alla"

#: src/gnopo-index-view.gob:47 src/gnopo-preferences.c:176
msgid "Show fuzzy"
msgstr "Visa luddiga"

#: src/gnopo-index-view.gob:48 src/gnopo-preferences.c:177
msgid "Show untranslated"
msgstr "Visa oöversatta"

#: src/gnopo-index-view.gob:49
msgid "Show both"
msgstr "Visa båda"

#: src/gnopo-index-view.gob:219
msgid "Nr"
msgstr "Nr"

#: src/gnopo-index-view.gob:219
msgid "msgid"
msgstr "msgid"

#: src/gnopo-preferences.c:62
msgid "Gnopo Preferences"
msgstr "Inställningar för Gnopo"

#: src/gnopo-preferences.c:69
msgid "Message list"
msgstr "Meddelandelista"

#: src/gnopo-preferences.c:73
msgid "File header"
msgstr "Filhuvud"

#: src/gnopo-preferences.c:77
msgid "General settings"
msgstr "Allmänna inställningar"

#: src/gnopo-preferences.c:81
msgid "Text editing"
msgstr "Textredigering"

#: src/gnopo-preferences.c:178
msgid "Show fuzzy & untranslated"
msgstr "Visa luddiga och oöversatta"

#: src/gnopo-preferences.c:182
msgid "Translated messages:"
msgstr "Översatta meddelanden:"

#: src/gnopo-preferences.c:183
msgid "Fuzzy messages:"
msgstr "Luddiga meddelanden:"

#: src/gnopo-preferences.c:184
msgid "Untranslated messages:"
msgstr "Oöversatta meddelanden:"

#. Mode frame
#: src/gnopo-preferences.c:193
msgid "Mode:"
msgstr "Läge:"

#: src/gnopo-preferences.c:200
msgid "Default mode:"
msgstr "Standardläge:"

#. Colors frame
#: src/gnopo-preferences.c:219
msgid "Colors:"
msgstr "Färger:"

#: src/gnopo-preferences.c:321
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: src/gnopo-preferences.c:322
msgid "Email:"
msgstr "E-post:"

#: src/gnopo-preferences.c:325
msgid "Encoding:"
msgstr "Kodning:"

#. Mode frame
#: src/gnopo-preferences.c:335
msgid "Standard values:"
msgstr "Standardvärden:"

#: src/gnopo-preferences.c:390
msgid "Loading and saving:"
msgstr "Inläsning och sparande:"

#: src/gnopo-preferences.c:414
msgid "Choose a font"
msgstr "Välj ett typsnitt"

#: src/gnopo-preferences.c:464
msgid "Appearance:"
msgstr "Utseende:"

#: src/gnopo-preferences.c:471
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: src/gnopo-preferences.c:477
msgid "Choose font..."
msgstr "Välj typsnitt..."

#: src/gnopo-prefs-dialog.gob:118
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: src/gnopo-window.gob:233
msgid "Edit header"
msgstr "Redigera filhuvud"

#: src/gnopo-window.gob:234
msgid "Edits the files header"
msgstr "Redigera filens filhuvud"

#: src/gnopo-window.gob:237
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"

#: src/gnopo-window.gob:238
msgid "Move to the previous message"
msgstr "Flytta till det föregående meddelandet"

#: src/gnopo-window.gob:240 src/gnopo-window.gob:290
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: src/gnopo-window.gob:241
msgid "Move to the next message"
msgstr "Flytta till nästa meddelande"

#: src/gnopo-window.gob:244
msgid "Next fuzzy"
msgstr "Nästa luddiga"

#: src/gnopo-window.gob:245
msgid "Move to the next fuzzy message"
msgstr "Flytta till det nästa luddiga meddelandet"

#: src/gnopo-window.gob:247
msgid "Next untranslated"
msgstr "Nästa oöversatta"

#: src/gnopo-window.gob:248
msgid "Move to the next untranslated message"
msgstr "Flytta till det nästa oöversatta meddelandet"

#: src/gnopo-window.gob:251
msgid "Next fuzzy or untranslated"
msgstr "Nästa luddiga eller oöversatta"

#: src/gnopo-window.gob:252
msgid "Move to the next fuzzy or untranslated message"
msgstr "Flytta till nästa luddiga eller oöversatta meddelande"

#: src/gnopo-window.gob:271
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"

#: src/gnopo-window.gob:285
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/gnopo-window.gob:285
msgid "Open a file"
msgstr "Öppna en fil"

#: src/gnopo-window.gob:287
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/gnopo-window.gob:287
msgid "Save file"
msgstr "Spara filen"

#: src/gnopo-window.gob:291
msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
msgstr "Gå till nästa luddiga eller oöversatta meddelande"

#. msgid frame setup
#: src/gnopo-window.gob:452
msgid "Original text:"
msgstr "Ursprunglig text:"

#. msgstr frame setup
#: src/gnopo-window.gob:477
msgid "Translated text:"
msgstr "Översatt text:"

#: src/gnopo-window.gob:494
msgid "Edit comment..."
msgstr "Ändra kommentar..."

#: src/gnopo-window.gob:514
msgid "Fuzzy (unfinished)"
msgstr "Luddig (inte klar)"

#: src/gnopo-window.gob:719
msgid "Open po-file"
msgstr "Öppna po-fil"

#: src/gnopo-window.gob:756
#, c-format
msgid ""
"I had trouble reading the file\n"
"%s.\n"
"\n"
"Please make sure it is a valid gettext po-file."
msgstr ""
"Jag hade problem att läsa filen\n"
"%s.\n"
"\n"
"Var vänlig och kontrollera att det är en giltig gettext-po-fil."

#. FIXME: Add nice pixmaps to the first two buttons.
#: src/gnopo-window.gob:824
msgid "Close file?"
msgstr "Stäng fil?"

#: src/gnopo-window.gob:825
msgid "Save changes"
msgstr "Spara ändringar"

#: src/gnopo-window.gob:826
msgid "Discard changes"
msgstr "Kasta bort ändringar"

#: src/gnopo-window.gob:832
#, c-format
msgid ""
"The file %s has unsaved changes.\n"
"\n"
"Do you want to save the changes, discard them, or cancel?"
msgstr ""
"Filen %s har osparade ändringar.\n"
"\n"
"Vill du spara ändringarna, kasta bort dem, eller avbryta?"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.