dpkg 1.7.0

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-10-29 23:37:12

Hej!

Dpkg 1.7.0 verkar vara på gång snart, så jag tänkte posta en
uppdatering av vad som skiljer i översättningen från 1.6.12.

PO-filen kan hämtas från
<URL:http://cvs.debian.org/dpkg/po/sv.po?cvsroot=dpkg>

G = sv.po revision 1.6.2.8
N = sv.po revision 1.26
 # Swedish translation of dpkg
 # By Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 1999-2000.
 # Copyright 1999-2000 Software in the Public Interest
 # $Id: sv.po,v 1.26 2000/10/29 22:36:08 peterk Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: dpkg 1.6.12\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-05-16 20:26+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-05-16 20:28+0200\n"
G "Last-Translator: Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
N "Project-Id-Version: dpkg 1.7.0\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-10-29 02:26+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-10-29 23:35+0100\n"
N "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


 #: lib/compat.c:48
 msgid "unable to rewind at start of vsnprintf"
G msgstr "kunde inte gå tillbaka till början av vsnprintf"
N msgstr "kunde inte gå tillbaka till början i vsnprintf"

 #: lib/compat.c:49
 msgid "unable to truncate in vsnprintf"
 msgstr "kunde inte klippa i vsnprintf"


 #: lib/compat.c:52
 msgid "unable to flush in vsnprintf"
G msgstr "kunde inte utföra \"flush\" i vsnprintf"
N msgstr "kunde inte tömma i vsnprintf"

 #: lib/compat.c:53
 msgid "unable to stat in vsnprintf"
G msgstr "kunde inte utföra \"stat\" i vsnprintf"
N msgstr "kunde inte ta status i vsnprintf"

 #: lib/compat.c:54
 msgid "unable to rewind in vsnprintf"
 msgstr "kunde inte gå tillbaka i vsnprintf"


 #: lib/compat.c:99
 #, c-format
 msgid "Signal no.%d"
G msgstr "Signal nr. %d"
N msgstr "Signal nr %d"

 #: lib/database.c:235
 #, c-format

 #: lib/dbmodify.c:75
 #, c-format
 msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
G msgstr "kunde inte genomsöka uppdateringskatalogen \"%.255s\""
N msgstr "kan inte genomsöka uppdateringskatalogen \"%.255s\""

 #: lib/dbmodify.c:91
 #, c-format

 #: lib/dbmodify.c:113
 #, c-format
 msgid "unable flush %.250s after padding"
G msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på %.250s efter utfyllnad"
N msgstr "kunde inte tömma %.250s efter utfyllnad"

 #: lib/dbmodify.c:115
 #, c-format

 #: lib/dbmodify.c:232
 #, c-format
 msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på uppdaterad status för \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte tömma uppdaterad status för \"%.250s\""

 #: lib/dbmodify.c:234
 #, c-format

 #: lib/dbmodify.c:236
 #, c-format
 msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"fsync\" på uppdaterad status för \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte synkronisera uppdaterad status för \"%.250s\""

 #: lib/dbmodify.c:238
 #, c-format

 #: lib/dump.c:270
 #, c-format
 msgid "failed to flush %s information to `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på %s-information till \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte tömma %s-information till \"%.250s\""

 #: lib/dump.c:272
 #, c-format
 msgid "failed to fsync %s information to `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"fsync\" på %s-information till \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte synkronisera %s-information till \"%.250s\""

 #: lib/dump.c:274
 #, c-format

 #: lib/fields.c:189
 msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
G msgstr "gammalmodigt \"Revision\"- eller \"Package-Revision\"-fält använt"
N msgstr "föråldrat \"Revision\"- eller \"Package-Revision\"-fält använt"

 #: lib/fields.c:207
 msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
 msgstr "värde för \"config-version\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"


 #: lib/fields.c:322
 #, c-format
 msgid ""
 "`%s' field, reference to `%.255s':\n"
 " `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
 msgstr ""
 "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
G " \"%c\" är gammalmodigt, använd \"%c=\" eller \"%c%c\" istället"
N " \"%c\" är föråldrat, använd \"%c=\" eller \"%c%c\" istället"

 #: lib/fields.c:332
 #, c-format
 msgid ""
 "`%s' field, reference to `%.255s':\n"
 " implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
 msgstr ""
 "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
 " implicit exakt träff på versionsnummer, använd hellre \"=\""

 #: lib/fields.c:339
N msgid "Only exact versions may be used for Provides"
N msgstr "Enbart exakta versionsnummer kan användas i Provides"
N
 #: lib/fields.c:343
 #, c-format
 msgid ""
 "`%s' field, reference to `%.255s':\n"
 " version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
 msgstr ""
 "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
 " versionsvärdet börjar med icke-alfanumeriskt tecken, lägg till ett "
 "mellanslag"

 #: lib/fields.c:353
 #, c-format
 msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `('"
 msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen innehåller \"(\""

 #: lib/fields.c:356
 #, c-format
 msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
G msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen ej terminerad"
N msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionsnumret ej avslutat"

 #: lib/fields.c:361
 #, c-format
 msgid "`%s' field, reference to `%.255s': error in version: %.255s"
 msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": fel i version: \"%.255s\""


 #: lib/mlib.c:80
 msgid "fork failed"
G msgstr "förgrening misslyckades"
N msgstr "förgrening (fork) misslyckades"

 #: lib/mlib.c:93
 #, c-format

 #: lib/mlib.c:131
 #, c-format
 msgid "failed in copy on read (%s)"
G msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (%.250s)"
N msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (%s)"

 #: lib/mlib.c:136
 msgid "failed to allocate buffer for snprintf 1"
 msgstr "kunde inte allokera buffer för snprintf 1"


 #: lib/mlib.c:165
 msgid "failed in copy on read (control)"
 msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (kontrolldel)"
N
 #: lib/myopt.c:38
 #, c-format
N msgid "failed to open configuration file `%.255s' for reading"
N msgstr "kunde inte öppna konfigurationsfil \"%.255s\" för läsning"
N
 #: lib/myopt.c:67
 #, c-format
N msgid "configuration error: unknown option %s"
N msgstr "konfigureringsfel: okänd flagga %s"
N
 #: lib/myopt.c:70
 #, c-format
N msgid "configuration error: %s needs a value"
N msgstr "konfigureringsfel: %s kräver ett värde"
N
 #: lib/myopt.c:74
 #, c-format
N msgid "configuration error: %s does not take a value"
N msgstr "konfigurationsfel: %s tar inget värde"
N
 #: lib/myopt.c:79
 #, c-format
N msgid "read error in configuration file `%.255s'"
N msgstr "fel vid läsning av konfigurationsfil \"%.250s\""
N
 #: lib/myopt.c:80
 #, c-format
N msgid "error closing configuration file `%.255s'"
N msgstr "fel vid läsning av konfigurationsfil \"%.250s\""

 #: lib/myopt.c:103
 #, c-format
 msgid "unknown option --%s"
 msgstr "okänd flagga --%s"

 #: lib/myopt.c:107
 #, c-format
 msgid "--%s option takes a value"
 msgstr "flaggan --%s tar ett värde"

 #: lib/myopt.c:112
 #, c-format
 msgid "--%s option does not take a value"
G msgstr "flaggan --%s tar inte ett värde"
N msgstr "flaggan --%s tar inget värde"

 #: lib/myopt.c:119
 #, c-format
 msgid "unknown option -%c"
 msgstr "okänd flagga -%c"

 #: lib/myopt.c:124
 #, c-format
 msgid "-%c option takes a value"
 msgstr "flaggan -%c tar ett värde"

 #: lib/myopt.c:132
 #, c-format
 msgid "-%c option does not take a value"
G msgstr "flaggan -%c tar inte ett värde"
N msgstr "flaggan -%c tar inget värde"

 #: lib/parse.c:91
 #, c-format
 msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
 msgstr "kunde inte öppna paketinformationsfil \"%.255s\" för läsning"


 #: lib/showcright.c:31
 msgid "cannot open GPL file "
G msgstr "kunde inte öppna GPL-fil "
G
G msgid "showcopyright"
G msgstr "showcopyright"
N msgstr "kan inte öppna GPL-fil "

 #: lib/varbuf.c:77
 msgid "failed to realloc for variable buffer"
G msgstr "misslyckades med att utföra \"realloc\" för variabelbuffert"
N msgstr "misslyckades att återallokera variabelbuffert"

 #: main/archives.c:102
 msgid "process_archive ... already disappeared !"
 msgstr "process_archive ... har redan försvunnit !"

 #: main/archives.c:128

 #: main/archives.c:371
 #, c-format
 msgid "trying to overwrite `%.250s', which is also in package %.250s"
 msgstr "försöker skriva över \"%.250s\" som också finns i paketet %.250s"

 #: main/archives.c:399
 #, c-format
 msgid "unable to fdopen for `%.255s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" för \"%.255s\""
N msgstr "kunde inte ansluta filen \"%.255s\""

 #: main/archives.c:408
 #, c-format
 msgid "error reading dpkg-deb during `%.255s'"
 msgstr "fel vid läsning av dpkg-deb under \"%.255s\""

 #: main/archives.c:415
 #, c-format
 msgid "error writing to `%.255s'"
 msgstr "fel vid skrivning till \"%.255s\""

 #: main/archives.c:418
 #, c-format
N msgid "tarobject ... stat override, uid=%d, gid=%d, mode=%04o"
N msgstr "tarobjekt ... statoverride, uid=%d, gid=%d, behörighet=%04o"
N
 #: main/archives.c:431
 #, c-format
 msgid "error flushing `%.255s'"
G msgstr "fel vid \"flush\" av \"%.255s\""
N msgstr "fel vid tömning av \"%.255s\""

 #: main/archives.c:437
 #, c-format
 msgid "error closing/writing `%.255s'"
 msgstr "fel vid stängning/skrivning \"%.255s\""


 #: main/archives.c:533
 #, c-format
 msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
 msgstr ""
G "kunde inte utföra \"chown\" på säkerhetskopierad symbolisk länk för "
G "\"%.255s\""
N "kunde inte byta ägare på säkerhetskopierad symbolisk länk för \"%.255s\""

 #: main/archives.c:537
 #, c-format
 msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
 msgstr ""
 "kunde inte skapa säkerhetskopierad länk av \"%.255s\" innan den nya "
 "versionen installeras"


 #: main/archives.c:564
 #, c-format
 msgid ""
 "dpkg: warning - considering deconfiguration of essential\n"
 " package %s, to enable removal of %s.\n"
 msgstr ""
G "dpkg: varning - funderar på att avkonfigurera det systemkritiska\n"
N "dpkg: varning - funderar på att avkonfigurera det viktiga\n"
 " paketet %s för att kunna ta bort %s.\n"

 #: main/archives.c:568
 #, c-format
 msgid ""
 "dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 " it in order to enable removal of %s.\n"
 msgstr ""
 "dpkg: nej, %s är systemkritiskt, kommer inte att avkonfigurera\n"
 " det för att möjliggöra borttagning av %s.\n"


 #: main/archives.c:661
 #, c-format
 msgid ""
 "dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
 "request.\n"
 msgstr ""
 "dpkg: paketet %s måste ominstalleras, men tar bort det ändå enligt ditt "
 "önskemål.\n"

 #: main/archives.c:664
 #, c-format
 msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
G msgstr "dpkg: paketet %s kräver ominstallation, tar inte bort.\n"
N msgstr "dpkg: paketet %s kräver återinstallation, tar inte bort.\n"

 #: main/archives.c:677
 #, c-format
 msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
 msgstr "dpkg: ja, kommer att ta bort %s till förmån för %s.\n"


 #: main/archives.c:761
 msgid "failed to exec find for --recursive"
 msgstr "kunde inte köra \"find\" för --recursive"

 #: main/archives.c:766
 msgid "failed to fdopen find's pipe"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på finds rör"
N msgstr "kunde inte ansluta fil till finds rör"

 #: main/archives.c:772
 msgid "error reading find's pipe"
 msgstr "kunde inte läsa från finds rör"

 #: main/archives.c:773

 #: main/archives.c:896
 #, c-format
 msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
 msgstr ""
G "Kommer inte att nedgradera %.250s från version %.250s till %.250s, hoppar "
G "över.\n"
N "Nedgraderar inte %.250s från version %.250s till %.250s, hoppar över.\n"

 #: main/cleanup.c:84
 #, c-format
 msgid ""
 "unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
 "of backup copy"
 msgstr ""
 "kunde inte ta bort nyss installerad version av \"%.250s\" för att möjliggöra "
G "ominstallation av säkerhetskopia"
N "återinstallation av säkerhetskopia"

 #: main/cleanup.c:91
 #, c-format

 #: main/configure.c:84
 #, c-format
 msgid ""
 "package %.250s is not ready for configuration\n"
 " cannot configure (current status `%.250s')"
 msgstr ""
 "paketet %.250s är inte redo för att konfigureras\n"
G " kan ej konfigurera (aktuell status är \"%.250s\")"
N " kan inte konfigurera (aktuell status är \"%.250s\")"

 #: main/configure.c:101
 #, c-format

 #: main/configure.c:355
 msgid "Don't forget to foreground (`fg') this process when you're done !\n"
 msgstr ""
G "Glöm inte att flytta denna process till förgrunden (\"fg\") när du är klar "
G "!\n"
N "Glöm inte att flytta denna process till förgrunden (\"fg\") när du är klar!\n"

 #: main/configure.c:376
 #, c-format

 #: main/configure.c:497
 #, c-format
 msgid ""
 "dpkg: %s: warning - unable to readlink conffile `%s'\n"
 " (= `%s'): %s\n"
 msgstr ""
G "dpkg: %s: varning - kunde inte utföra \"readlink\" på konfigurationsfilen "
G "\"%s\"\n"
N "dpkg: %s: varning - kunde inte läsa länken till konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 " (= \"%s\"): %s\n"

 #: main/configure.c:516
 #, c-format

 #: main/configure.c:556
 #, c-format
 msgid "unable to fdopen for md5sum of `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" för md5sum på \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte ansluta fil till md5sum på \"%.250s\""

 #: main/configure.c:564
 msgid "error reading pipe from md5sum"
G msgstr "fel vid läsning av rör för md5sum"
N msgstr "fel vid läsning av rör från md5sum"

 #: main/configure.c:565
 msgid "error closing pipe from md5sum"
G msgstr "fel vid stängning av rör för md5sum"
N msgstr "fel vid stängning av rör från md5sum"

 #. file= fdopen(p1[0])
 #. m_pipe()
 #. fd= open(cdr.buf)
 #: main/configure.c:569
 #, c-format

 #: main/enquiry.c:185
 msgid ""
 "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
 "installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
 "that depend on them) to function properly:\n"
 msgstr ""
G "Följande paket har stora problem på grund av grava problem när de\n"
N "Följande paket är i oordning på grund av grava problem när de\n"
 "installerades. De måste ominstalleras om de (och paket som beror på\n"
 "dem) ska fungera korrekt:\n"

 #: main/enquiry.c:190

 #: main/enquiry.c:195
 msgid ""
 "The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
 "configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
 "dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
 msgstr ""
 "Följande paket är bara delvis konfigurerade, troligtvis på grund av problem\n"
G "vid deras första konfiguration. Konfigurationen bör försökas igen med\n"
N "vid deras första konfiguration. Nytt konfigurationsförsök bör göras med\n"
 "dpkg --configure <paket> eller menyvalet \"configure\" i dselect:\n"

 #: main/enquiry.c:200
 msgid ""
 "The following packages are only half installed, due to problems during\n"
 "installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
 "the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
 msgstr ""
 "Följande paket är bara delvis konfigurerade, på grund av problem under\n"
 "installationen. Installationen kan troligtvis genomföras genom att försöka\n"
 "igen. Paketen kan tas bort via dselect eller dpkg --remove:\n"


 #: main/enquiry.c:484
 #, c-format
 msgid "diverted by %s"
 msgstr "omdirigerad av %s"
N
 #: main/enquiry.c:485
 #, c-format
N msgid " to: %s\n"
N msgstr " till: %s\n"

 #: main/enquiry.c:503
 msgid ""
 "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents."
 msgstr ""
 "Använd dpkg --info (= dpkg-deb --info) för att undersöka arkivfiler,\n"
 "och dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) för att visa innehållet."


 #: main/enquiry.c:680
 msgid "--print-architecture does not take any argument"
 msgstr "--print-architecture tar inget argument"

 #: main/enquiry.c:686
 msgid "failed to fdopen CC pipe"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på CC-rör"
N msgstr "kunde inte ansluta fil till CC-rör"

 #: main/enquiry.c:705
 msgid "error reading from CC pipe"
 msgstr "kunde inte läsa från CC-rör"

 #: main/enquiry.c:707

 #: main/enquiry.c:709
 msgid "no newline"
 msgstr "ingen radbrytning"

 #: main/enquiry.c:712
 msgid "no gcc-lib component"
G msgstr "inge gcc-lib-komponent"
G
G msgid "no hyphen after gcc-lib"
G msgstr "inget bindestreck efter gcc-lib"
N msgstr "ingen gcc-lib-komponent"

 #: main/enquiry.c:714
N msgid "no slash after gcc-lib"
N msgstr "inget snedstreck efter gcc-lib"
N
 #: main/enquiry.c:726
 #, c-format
 msgid "dpkg: warning, architecture `%s' not in remapping table\n"
 msgstr "dpkg: varning, arkitekturen \"%s\" finns ej i ommappningstabellen\n"


 #: main/filesdb.c:267
 #, c-format
 msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
 msgstr "kunde inte skriva till uppdaterad fillistfil för paketet %s"

 #: main/filesdb.c:269
 #, c-format
 msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
G msgstr "kunde inte utföra \"flush\" på uppdaterad fillistfil för paketet %s"
N msgstr "kunde inte tömma uppdaterad fillistfil för paketet %s"

 #: main/filesdb.c:271
 #, c-format
 msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
G msgstr "kunde inte utföra \"sync\" på uppdaterad fillistfil för paketet %s"
N msgstr "kunde inte synkronisera uppdaterad fillistfil för paketet %s"

 #: main/filesdb.c:274
 #, c-format
 msgid "failed to close updated files list file for package %s"
 msgstr "kunde inte stänga uppdaterad fillistfil för paketet %s"

 #: main/filesdb.c:276
 #, c-format
 msgid "failed to install updated files list file for package %s"
 msgstr "kunde inte installera uppdaterad fillistfil för paketet %s"
N
 #: main/filesdb.c:341
N msgid "failed to open statoverride file"
N msgstr "kunde inte öppna statoverride-fil"
N
 #: main/filesdb.c:345
N msgid "failed to fstat statoverride file"
N msgstr "kunde inte ta status på statoverride-fil"
N
 #: main/filesdb.c:348
N msgid "failed to fstat previous statoverride file"
N msgstr "kunde inte ta status på tidigare statoverride-fil"
N
 #: main/filesdb.c:383
N msgid "statoverride file contains empty line"
N msgstr "statoverride-fil innehåller tomrad"

 #: main/filesdb.c:468
 msgid "failed to open diversions file"
 msgstr "kunde inte öppna omdirigeringsfil"

 #: main/filesdb.c:472
 msgid "failed to open diversions file"
 msgstr "kunde inte öppna omdirigeringsfil"

 #: main/filesdb.c:472
 msgid "failed to fstat previous diversions file"
G msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på tidigare omdirigeringsfil"
N msgstr "kunde inte ta status på tidigare omdirigeringsfil"

 #: main/filesdb.c:474
 msgid "failed to fstat diversions file"
G msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på omdirigeringsfil"
N msgstr "kunde inte ta status på omdirigeringsfil"

 #: main/filesdb.c:496
 msgid "fgets gave an empty string from diversions [i]"
 msgstr "fgets gav en tom sträng från omdirigeringsfil [i]"

 #: main/filesdb.c:503

 #: main/help.c:176
 #, c-format
 msgid "failed to chroot to `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"chroot\" till \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte byta filsystemsrot till \"%.250s\""

 #: main/help.c:223
 #, c-format

 #: main/help.c:241
 #, c-format
 msgid "unable to ignore signal %s before running script"
G msgstr "kunde inte ignorera signal %s innan skriptfilen startas"
N msgstr "kunde inte ignorera signal %s innan skriptet startas"

 #: main/help.c:250
 #, c-format

 #: main/help.c:274
 #, c-format
 msgid "unable to stat installed %s script `%.250s'"
G msgstr "kunde inte ta status på installerad %s-skriptfil \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte ta status på installerat %s-skript \"%.250s\""

 #: main/help.c:281 main/help.c:360 main/help.c:400
 #, c-format

 #: main/help.c:311
 #, c-format
 msgid "unable to stat new %s script `%.250s'"
G msgstr "kunde inte ta status på ny %s-skriptfil \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte ta status på nytt %s-skript \"%.250s\""

 #: main/help.c:318
 #, c-format

 #: main/help.c:344
 #, c-format
 msgid "old %s script"
G msgstr "gammal %s-skriptfil"
N msgstr "gammalt %s-skript"

 #: main/help.c:352
 #, c-format

 #: main/help.c:378
 msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
G msgstr "dpkg - försöker skriptfil från det nya paketet istället ...\n"
N msgstr "dpkg - försöker skript från det nya paketet istället ...\n"

 #: main/help.c:385
 #, c-format
 msgid "new %s script"
G msgstr "ny %s-skriptfil"
N msgstr "nytt %s-skript"

 #: main/help.c:389
 msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
G msgstr "det finns ingen skriptfil i den nya versionen av paketet - ger upp"
N msgstr "det finns inget skript i den nya versionen av paketet - ger upp"

 #: main/help.c:391
 #, c-format

 #: main/main.c:48
 msgid ""
 "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 "See dpkg --licence for copyright and license details.\n"
 msgstr ""
 "Detta program är fri programvara. Se GNU General Public License version 2\n"
 "eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti.\n"
G "Se dpkg-deb --license för upphovsrättsliga och licenstekniska detaljer.\n"
N "Se dpkg --license för upphovsrättsliga och licenstekniska detaljer.\n"

 #: main/main.c:58
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: \n"
 " dpkg -i|--install   <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
 " dpkg --unpack     <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
 " dpkg -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
 " dpkg --configure       <package name> ... | -a|--pending\n"
 " dpkg -r|--remove | -P|--purge <package name> ... | -a|--pending\n"
 " dpkg --get-selections [<pattern> ...]  get list of selections to stdout\n"
 " dpkg --set-selections          set package selections from "
 "stdin\n"
 " dpkg --update-avail <Packages-file>   replace available packages info\n"
 " dpkg --merge-avail <Packages-file>    merge with info from file\n"
 " dpkg --clear-avail            erase existing available info\n"
 " dpkg --forget-old-unavail        forget uninstalled unavailable "
 "pkgs\n"
 " dpkg -s|--status <package-name> ...   display package status details\n"
 " dpkg -p|--print-avail <package-name> ... display available version "
 "details\n"
 " dpkg -L|--listfiles <package-name> ...  list files `owned' by package(s)\n"
 " dpkg -l|--list [<pattern> ...]      list packages concisely\n"
 " dpkg -S|--search <pattern> ...      find package(s) owning file(s)\n"
 " dpkg -C|--audit             check for broken package(s)\n"
 " dpkg --print-architecture        print target architecture (uses "
 "GCC)\n"
 " dpkg --print-gnu-build-architecture   print GNU version of target arch\n"
 " dpkg --print-installation-architecture  print host architecture (for "
 "inst'n)\n"
 " dpkg --compare-versions <a> <rel> <b>  compare version numbers - see "
 "below\n"
 " dpkg --help | --version         show this help / version number\n"
 " dpkg --force-help | -Dh|--debug=help   help on forcing resp. debugging\n"
 " dpkg --licence              print copyright licensing terms\n"
 "\n"
 "Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help.)\n"
 "\n"
 "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
G " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
N " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
N "|\n"
N " --assert-versioned-provides\n"
 "\n"
 "Options:\n"
 " --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s\n"
 " --root=<directory>     Install on alternative system rooted elsewhere\n"
 " --instdir=<directory>   Change inst'n root without changing admin dir\n"
 " -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/upgrade\n"
 " -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed\n"
 " -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
 "installed\n"
 " -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
 "package\n"
 " --largemem | --smallmem  Optimise for large (>4Mb) or small (<4Mb) RAM "
 "use\n"
 " --no-act          Just say what we would do - don't do it\n"
 " -D|--debug=<octal>     Enable debugging - see -Dhelp or --debug=help\n"
 " --ignore-depends=<package>,... Ignore dependencies involving <package>\n"
 " --force-...          Override problems - see --force-help\n"
 " --no-force-...|--refuse-...  Stop when problems encountered\n"
G " dpkg --abort-after <n>   abort after encountering <n> errors\n"
N " --abort-after <n>       abort after encountering <n> errors\n"
 "\n"
 "Comparison operators for --compare-versions are:\n"
 " lt le eq ne ge gt    (treat no version as earlier than any version);\n"
 " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat no version as later than any version);\n"
 " < << <= = >= >> >    (only for compatibility with control file syntax).\n"
 "\n"
 "Use `dselect' for user-friendly package management.\n"
 msgstr ""
 "Användning: \n"
 " dpkg -i|--install   <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
 " dpkg --unpack     <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
 " dpkg -A|--record-avail <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
 " dpkg --configure       <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
 " dpkg -r|--remove | -P|--purge <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
 " dpkg --get-selections [<mönster> ...]  sänd lista över val till standard "
 "ut\n"
 " dpkg --set-selections          sätt paketval från standard in\n"
 " dpkg --update-avail <Packages-fil>    ersätt existerande paketinfo\n"
 " dpkg --merge-avail <Packages-fil>    slå ihop med info från fil\n"
 " dpkg --clear-avail            ta bort tillgänglig info\n"
 " dpkg --forget-old-unavail        glöm oinstallerade otillgängliga "
 "pkt\n"
 " dpkg -s|--status <paketnamn> ...     visa detaljer om paketstatus\n"
 " dpkg -p|--print-avail <paketnamn> ...  visa detaljer om tillgänglig "
 "version\n"
 " dpkg -L|--listfiles <paketnamn> ...   visa filer \"ägda\" av paket\n"
 " dpkg -l|--list [<mönster> ...]      visa sammanfattande paketlista\n"
 " dpkg -S|--search <mönster> ...      sök paket som äger fil(er)\n"
 " dpkg -C|--audit             sök trasiga paket\n"
 " dpkg --print-architecture        visa målarkitektur (använder "
 "GCC)\n"
 " dpkg --print-gnu-build-architecture   visa GNU-version av "
 "målarkitektur\n"
 " dpkg --print-installation-architecture  visa värdarkitektur (för "
 "install.)\n"
 " dpkg --compare-versions <a> <rel> <b>  jämför versionsnummer - se nedan\n"
 " dpkg --help | --version         visa denna hjälp / "
 "versionsnummer\n"
 " dpkg --force-help | -Dh|--debug=help   hjälp för tvingande resp. "
 "felsökning\n"
 " dpkg --licence              visa upphovsrättslicensvillkor\n"
 "\n"
 "Använd dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiv (skriv %s --help.)\n"
 "\n"
 "För internt bruk: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
G " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
N " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
N "|\n"
N " --assert-versioned-provides\n"
 "\n"
 "Flaggor:\n"
 " --admindir=<katalog>    Använd <katalog> i.st.f %s\n"
 " --root=<katalog>      Installera på alternativt system med annan rot\n"
 " --instdir=<katalog>    Byt installationsrot, men inte admin.-katalog\n"
 " -O|--selected-only     Hoppa över paket ej valda för "
 "install./uppgrad.\n"
 " -E|--skip-same-version   Hoppa över paket med samma version som "
 "install.\n"
 " -G|--refuse-downgrade   Hoppa över paket med tidigare version än "
 "install.\n"
 " -B|--auto-deconfigure   Installera även om det förstör andra paket\n"
 " --largemem | --smallmem  Optimera för mycket (>4M) eller lite (<4M) "
 "minne\n"
 " --no-act          Säg bara vad som skulle hända - utför "
 "ingenting\n"
 " -D|--debug=<oktalt>    Slå på felsökning - se -Dhelp eller "
 "--debug=help\n"
 " --ignore-depends=<paket>,... Ignorera beroenden angående <paket>\n"
 " --force-...         Tvinga utförande - se --force-help\n"
G " --no-force-...|--refuse-... Stanna när problem framkommer\n"
N " --no-force-...|--refuse-... Stanna när problem uppstår\n"
 " --abort-after <n>      Avbryt efter <n> fel\n"
 "\n"
 "Jämförelseoperatorer för --compare-versions:\n"
 " lt le eq ne ge gt    (saknad version anses lägre än alla andra)\n"
 " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (saknad version anses högre än alla andra)\n"
 " < << <= = >= >> >    (endast för kompatibilitet med kontrollfilssyntax)\n"
 "\n"
 "Använd \"dselect\" för användarvänlig pakethantering.\n"

 #: main/main.c:119
 msgid ""
 "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
 "Use dselect for user-friendly package management;\n"
 "Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
 "Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
 "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 "Type dpkg --licence for copyright licence and lack of warranty (GNU GPL) "
 "[*].\n"
 "\n"
 "Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or "
 "`more' !"
 msgstr ""
G "Skriv dpkg --help för hjälp om att (av)installera paket [*]\n"
G "Använd dselect för användarvänlig pakethantering.\n"
G "Skriv dpkg -Dhelp för en lista över värden för dpkgs felsökningsflagga\n"
G "Skriv dpkg --force-help för en lista över tvingande flaggor\n"
G "Skriv dpkg-deb --help för hjälp om manipulering av *.deb-filer\n"
N "Skriv dpkg --help för hjälp om att installera och avinstallera paket [*];\n"
N "Använd dselect för användarvänlig pakethantering;\n"
N "Skriv dpkg -Dhelp för en lista över värden för dpkgs felsökningsflagga;\n"
N "Skriv dpkg --force-help för en lista över tvingande flaggor;\n"
N "Skriv dpkg-deb --help för hjälp om manipulering av *.deb-filer;\n"
 "Skriv dpkg --license för upphovsrättslig licens och avsaknad av garanti\n"
G "           (GNU GPL) [*]\n"
N "           (GNU GPL) [*].\n"
 "\n"
 "Flaggor markerade med [*] ger mycket utdata - kör genom \"less\" eller "
 "\"more\"!"


 #: main/main.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 "\n"
 " number ref. in source  description\n"
 "   1  general      Generally helpful progress information\n"
 "   2  scripts      Invocation and status of maintainer scripts\n"
 "   10  eachfile     Output for each file processed\n"
 "  100  eachfiledetail  Lots of output for each file processed\n"
 "   20  conff       Output for each configuration file\n"
 "  200  conffdetail    Lots of output for each configuration file\n"
 "   40  depcon      Dependencies and conflicts\n"
 "  400  depcondetail   Lots of dependencies/conflicts output\n"
 "  1000  veryverbose    Lots of drivel about eg the dpkg/info directory\n"
 "  2000  stupidlyverbose  Insane amounts of drivel\n"
 "\n"
 "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
 "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 msgstr ""
 "%s felsökningsval, --debug=<oktalt> eller -D<oktalt>:\n"
 "\n"
 " tal  ref. i källkod  beskrivning\n"
G "  1  general      Allmänt hjälpfull förloppsinformation\n"
G "  2  scripts      Anrop och status för utvecklarskriptfiler\n"
N "  1  general      Allmänt hjälpsam förloppsinformation\n"
N "  2  scripts      Anrop och status för utvecklarskript\n"
 "  10  eachfile     Utdata för varje fil som hanteras\n"
 " 100  eachfiledetail  Massvis med utdata för varje fil som hanteras\n"
 "  20  conff       Utdata för varje konfigurationsfil\n"
 " 200  conffdetail    Massvis med utdata för varje konfigurationsfil\n"
 "  40  depcon      Beroenden och konflikter\n"
 " 400  depcondetail   Massvis av beroende-/konfliktutdata\n"
 " 1000  veryverbose    Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen\n"
 " 2000  stupidlyverbose  Knäppa mängder pladder\n"
 "\n"
 "Felsökningsflaggor kombineras med bitvis eller.\n"
G "Notera att betydelser och värden kan ändras.\n"
N "Notera att betydelser och värden kan komma att ändras.\n"

 #: main/main.c:208
 msgid "--debug requires an octal argument"
 msgstr "--debug behöver ett oktalt argument"

 #: main/main.c:232
 #, c-format

 #: main/main.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 " stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
 " Forcing things:\n"
 " auto-select [*]    (De)select packages to install (remove) them\n"
 " downgrade [*]     Replace a package with a lower version\n"
 " configure-any     Configure any package which may help this one\n"
 " hold          Process incidental packages even when on hold\n"
 " bad-path        PATH is missing important programs, problems "
 "likely\n"
 " not-root        Try to (de)install things even when not root\n"
G " overwrite[*]      Overwrite a file from one package with another\n"
N " overwrite       Overwrite a file from one package with another\n"
 " overwrite-diverted   Overwrite a diverted file with an undiverted "
 "version\n"
 " depends-version [!]  Turn dependency version problems into warnings\n"
 " depends [!]      Turn all dependency problems into warnings\n"
 " confnew [!]      Always use the new config files, don't prompt\n"
 " confold [!]      Always use the old config files, don't prompt\n"
 " confdef [!]      Use the default option for new config files if one\n"
 "             is available, don't prompt. If no default can be "
 "found,\n"
 "             you will be prompted unless one of the confold or\n"
 "             confnew options is also given\n"
 " confmiss [!]      Always install missing config files\n"
 " conflicts [!]     Allow installation of conflicting packages\n"
 " architecture [!]    Process even packages with wrong architecture\n"
 " overwrite-dir [!]   Overwrite one package's directory with another's "
 "file\n"
 " remove-reinstreq [!]  Remove packages which require installation\n"
 " remove-essential [!]  Remove an essential package\n"
 "\n"
 "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
 "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 msgstr ""
 "%s tvingande flaggor - bestämmer vad som händer vid fel:\n"
 " varna men fortsätt: --force-<sak>,<sak>,...\n"
 " stanna med fel:   --refuse-<sak>,<sak> | --no-force-<sak>,<sak>,...\n"
 " Tvinga saker:\n"
 " auto-select [*]    (Av)markera paket för att installera (ta bort) dem\n"
 " downgrade [*]     Ersätt paket med en lägre version\n"
G " configure-any     Konfigurera godtyckligt paket med hjälp av detta\n"
N " configure-any     Konfigurera godtyckligt paket som kan hjälpa detta\n"
 " hold          Hantera förbundna paket även när de skulle hållts\n"
 " bad-path        PATH saknar viktiga program, problem troliga\n"
 " not-root        Försök (av)installera saker även som icke-root\n"
G " overwrite [*]     Skriv över filer från ett paket med ett annat\n"
N " overwrite       Skriv över filer från ett paket med ett annat\n"
 " overwrite-diverted   Skriv över omdirigerad fil med en ej omdirigerad\n"
 " depends-version [!]  Gör beroendeproblem till varningar\n"
 " depends [!]      Gör alla beroendeproblem till varningar\n"
 " confnew [!]      Använd alltid nya konfigurationsfiler, fråga ej\n"
 " confold [!]      Använd alltid gamla konfigurationsfiler, fråga ej\n"
 " confdef [!]      Använd förval för nya konfigurationsfiler om "
 "sådant\n"
G "             finns, fråga ej. Om inget förval finns frågas du "
G "om\n"
G "             ingen av flaggorna confold eller confnew också har\n"
N "             finns, fråga ej. Om inget förval finns tillfrågas "
N "du\n"
N "             om ingen av flaggorna confold eller confnew också "
N "har\n"
 "             angivits\n"
 " confmiss [!]      Installera alltid saknade konfigurationsfiler\n"
 " conflicts [!]     Tillåt installation av paket som är i konflikt\n"
 " architecture [!]    Hantera även paket med fel arkitektur\n"
 " overwrite-dir [!]   Skriv över ett pakets katalog med ett annats fil\n"
 " remove-reinstreq [!]  Ta bort paket som kräver installation\n"
 " remove-essential [!]  Ta bort ett viktigt paket\n"
 "\n"
 "VARNING - flaggor markerade [!] kan tillfoga stor skada till din "
 "installation\n"
 "om de används. Flaggor markerade [*] är förvalda.\n"


 #: main/packages.c:288
 msgid " on system is "
 msgstr " på systemet är "

 #: main/packages.c:305
N msgid " on system, provided by "
N msgstr " på systemet, via "
N
 #: main/packages.c:307
N msgid ", is "
N msgstr ", är "
N
 #: main/packages.c:329
 #, c-format
 msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
 msgstr "dpkg: konfigurerar även \"%s\" (krävs av \"%s\")\n"


 #: main/processarc.c:102
 msgid "cannot access archive"
G msgstr "kunde inte komma åt arkivet"
N msgstr "kan inte komma åt arkivet"

 #: main/processarc.c:112
 #, c-format
 msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
G msgstr "del då det skulle säkerställas att \"%.250s\" ej existerar"
N msgstr "fel då det skulle säkerställas att \"%.250s\" ej existerar"

 #: main/processarc.c:117
 msgid "failed to exec dpkg-split to see if it's part of a multiparter"
 msgstr ""
 "kunde inte exekvera dpkg-split för att se om det är en del av ett flerdelat "
 "paket"


 #: main/processarc.c:518
 msgid "unable to fdopen dpkg-deb extract pipe"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på dpkg-debs uppackningsrör"
N msgstr "kunde inte ansluta fil till dpkg-debs uppackningsrör"

 #: main/processarc.c:524
 msgid "error reading dpkg-deb tar output"
 msgstr "kunde inte läsa dpkg-debs tar-utdata"


 #: main/processarc.c:626
 #, c-format
 msgid "dpkg: warning - unable to delete old file `%.250s': %s\n"
 msgstr "dpkg: varning - kan inte ta bort gammal fil \"%.250s\": %s\n"

 #: main/processarc.c:648 main/processarc.c:883 main/remove.c:287
 msgid "cannot read info directory"
G msgstr "kunde inte läsa infokatalog"
N msgstr "kan inte läsa infokatalog"

 #: main/processarc.c:661
 #, c-format
 msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
 msgstr ""
 "gammal version av paketet har för lång informationsfilnamn som börjar på "
 "\"%.250s\""


 #: main/remove.c:259
 #, c-format
 msgid "cannot remove `%.250s'"
G msgstr "kunde inte ta bort \"%.250s\""
N msgstr "kan inte ta bort \"%.250s\""

 #: main/remove.c:277
 #, c-format
 msgid "cannot remove file `%.250s'"
G msgstr "kunde inte ta bort filen \"%.250s\""
N msgstr "kan inte ta bort filen \"%.250s\""

 #: main/remove.c:308
 #, c-format

 #: main/remove.c:382
 #, c-format
 msgid "cannot remove old config file `%.250s' (= `%.250s')"
G msgstr "kunde inte ta bort gammal konfigurationsfil \"%.250s\" (= \"%.250s\")"
N msgstr "kan inte ta bort gammal konfigurationsfil \"%.250s\" (= \"%.250s\")"

 #: main/remove.c:397
 #, c-format
 msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
G msgstr ""
G "kunde inte läsa konfigurationsfilen katalog \"%.250s\" (från \"%.250s\")"
N msgstr "kan inte läsa konfigurationsfilskatalog \"%.250s\" (från \"%.250s\")"

 #: main/remove.c:432
 #, c-format
 msgid "cannot remove old backup config file `%.250s' (of `%.250s')"
 msgstr ""
G "kunde inte ta bort gammal kopia av konfigurationsfil \"%.250s\" (av "
G "\"%.250s\")"
N "kan inte ta bort gammal kopia av konfigurationsfil \"%.250s\" (av \"%.250s\")"

 #: main/remove.c:461
 msgid "cannot remove old files list"
G msgstr "kunde inte ta bort gammal fillista"
N msgstr "kan inte ta bort gammal fillista"

 #: main/remove.c:467
 msgid "can't remove old postrm script"
G msgstr "kunde inte ta bort gammal postrm-skriptfil"
N msgstr "kunde inte ta bort gammalt postrm-skript"

 #: main/select.c:95
 msgid "--set-selections does not take any argument"
 msgstr "--set-selection tar inget argument"


 #. Decode our arguments
 #: dpkg-deb/build.c:168
 msgid "--build needs a directory argument"
 msgstr "--build behöver ett katalogargument"

 #: dpkg-deb/build.c:177
 msgid "--build takes at most two arguments"
G msgstr "--build tar som mest två argument"
N msgstr "--build tar högst två argument"

 #: dpkg-deb/build.c:181
 #, c-format
 msgid "unable to check for existence of archive `%.250s'"
 msgstr "kunde inte kontrollera om arkivet \"%.250s\" existerar"


 #: dpkg-deb/build.c:247
 #, c-format
 msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
 msgstr ""
 "kontrollkatalogen har felaktig behörighet %03lo (måste vara >=0755 och "
 "<=0775)"

 #: dpkg-deb/build.c:258
 #, c-format
 msgid "maintainer script `%.50s' is not a plain file or symlink"
G msgstr ""
G "utvecklarskriptfil \"%.50s\" är inte en vanlig fil eller symbolisk länk"
N msgstr "utvecklarskript \"%.50s\" är inte en vanlig fil eller symbolisk länk"

 #: dpkg-deb/build.c:260
 #, c-format
 msgid ""
 "maintainer script `%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 "<=0775)"
 msgstr ""
 "utvecklarskript \"%.50s\" har felaktig behörighet %03lo (måste vara >=0555 "
 "och <=0775)"

 "maintainer script `%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 "<=0775)"
 msgstr ""
G "utvecklarskriptfil \"%.50s\" har felaktig behörighet %03lo (måste vara "
G ">=0555 och <=0775)"
N "utvecklarskript \"%.50s\" har felaktig behörighet %03lo (måste vara >=0555 "
N "och <=0775)"

 #: dpkg-deb/build.c:264
 #, c-format
 msgid "maintainer script `%.50s' is not stattable"
G msgstr "kunde inte ta status på utvecklarskriptfil \"%.50s\""
N msgstr "kunde inte ta status på utvecklarskript \"%.50s\""

 #: dpkg-deb/build.c:274
 msgid "empty string from fgets reading conffiles"
 msgstr "tom sträng från fgets när conffiles lästes"

 "nyradstecken på slutet\n"


 #: dpkg-deb/build.c:338
 msgid "failed to exec gzip -9c"
 msgstr "kunde inte exekvera gzip -9c"

 #: dpkg-deb/build.c:343
 msgid "failed to fstat tmpfile (control)"
G msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" mot temporär fil (kontrolldel)"
N msgstr "kunde inte ta status på temporär fil (kontrolldel)"

 #: dpkg-deb/build.c:366
 msgid "failed to rewind tmpfile (control)"
G msgstr "kunde inte utföra \"rewind\" mot temporär fil (kontrolldel)"
N msgstr "kunde inte gå till början av temporär fil (kontrolldel)"

 #: dpkg-deb/build.c:367
 msgid "control"
 msgstr "kontrolldel"

 #: dpkg-deb/build.c:374
 msgid "failed to make tmpfile (data)"
 msgstr "kunde inte skapa temporärfil (datadel)"

 #: dpkg-deb/build.c:375
 #, c-format
 msgid "failed to open tmpfile (data), %s"
G msgstr "kunde inte öppna temporärfil (datadel)"
N msgstr "kunde inte öppna temporärfil (datadel), %s"

 #. make sure it's gone, the fd will remain until we close it
 #: dpkg-deb/build.c:378
 #, c-format
 msgid "failed to unlink tmpfile (data), %s"
 msgstr "kunde inte ta bort temporärfil (datadel), %s"

 msgid "failed to unlink tmpfile (data), %s"
 msgstr "kunde inte ta bort temporärfil (datadel), %s"

G msgid "failed to exec tar --exclude"
G msgstr "kunde inte exekvera tar --exclude"
 #: dpkg-deb/build.c:392
N msgid "failed to exec find"
N msgstr "kunde inte exekvera find"

 #: dpkg-deb/build.c:425
 msgid "no compression copy loop"
 msgstr "ingen komprimeringskopieslinga"

 msgstr "kunde inte exekvera gzip %s från tar -cf"

 msgid "no compression copy loop"
 msgstr "ingen komprimeringskopieslinga"

 #: dpkg-deb/build.c:431
 #, c-format
G msgid "failed to exec gzip %s from tar --exclude"
G msgstr "kunde inte exekvera gzip %s från tar --exclude"
N msgid "failed to exec gzip %s from tar -cf"
N msgstr "kunde inte exekvera gzip %s från tar -cf"
N
 #: dpkg-deb/build.c:437 dpkg-deb/build.c:440
N msgid "failed to write filename to tar pipe (data)"
N msgstr "kunde inte skriva filnamn till tar-rör (datadel)"

 #: dpkg-deb/build.c:458
 msgid "failed to rewind tmpfile (data)"
G msgstr "kunde inte utföra \"rewind\" mot temporär fil (datadel)"
N msgstr "kunde inte gå till början av temporär fil (datadel)"

 #: dpkg-deb/build.c:461
 msgid "failed to exec cat (data)"
 msgstr "kunde inte exekvera cat (datadel)" #: dpkg-deb/extract.c:75 split/info.c:43
 #, c-format
 msgid "file `%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 msgstr "filen \"%.250s\" är korrupt - felaktig siffra (kod %d) i %s"

 #: dpkg-deb/extract.c:84
N msgid "skipped member data"
N msgstr "överhoppad medlemsdata"
N
 #: dpkg-deb/extract.c:109
 #, c-format
 msgid "failed to read archive `%.255s'"
 msgstr "kunde inte läsa arkivet \"%.255s\""

 #: dpkg-deb/extract.c:110
 msgid "failed to fstat archive"
G msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" mot arkivet"
N msgstr "kunde inte ta status på arkivet"
N
 #: dpkg-deb/extract.c:111
N msgid "version number"
N msgstr "versionsnummer"
N
 #: dpkg-deb/extract.c:120
N msgid "between members"
N msgstr "mellan medlemmar"

 #: dpkg-deb/extract.c:122 split/info.c:94
 #, c-format

 #: dpkg-deb/extract.c:130
 #, c-format
 msgid "file `%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
 msgstr "filen \"%.250s\" är inte ett debianbinärarkiv (försök med dpkg-split?)"

 #: dpkg-deb/extract.c:133
N msgid "header info member"
N msgstr "huvudinformationsmedlem"
N
 #: dpkg-deb/extract.c:136
 msgid "archive has no newlines in header"
 msgstr "arkivet har inga nyradstecken i huvudet"


 #: dpkg-deb/extract.c:165
 #, c-format
 msgid "file `%.250s' contains two control members, giving up"
G msgstr "filen \"%.250s\" innehåller två kontrolldel, ger upp"
N msgstr "filen \"%.250s\" innehåller två kontrolldelar, ger upp"

 #: dpkg-deb/extract.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 " new debian package, version %s.\n"
 " size %ld bytes: control archive= %ld bytes.\n"
 msgstr ""
 " nytt debianpaket, version %s.\n"
 " storlek %ld byte: kontrollarkiv= %ld byte.\n"

 #: dpkg-deb/extract.c:189
N msgid "ctrl information length"
N msgstr "kontrollinformationslängd"
N
 #: dpkg-deb/extract.c:191
 #, c-format
 msgid "archive has malformatted ctrl len `%s'"
 msgstr "arkivet har felformaterad kontrollängd \"%s\""

 #: dpkg-deb/extract.c:194
 #, c-format
 msgid ""
 " old debian package, version %s.\n"
 " size %ld bytes: control archive= %ld, main archive= %ld.\n"
 msgstr ""
 " gammalt debianpaket, version %s.\n"
 " storlek %ld byte: kontrollarkiv= %ld, huvudarkiv= %ld.\n"

 #: dpkg-deb/extract.c:203
N msgid "ctrlarea"
N msgstr "kontrollområde"
N
 #: dpkg-deb/extract.c:209
 msgid ""
 "dpkg-deb: file looks like it might be an archive which has been\n"
 "dpkg-deb:  corrupted by being downloaded in ASCII mode\n"
 msgstr ""
 "dpkg-deb: filen verkar vara ett arkiv som har gått sönder genom\n"
 "dpkg-deb:  att ha hämtats i ASCII-läge\n"


 #: dpkg-deb/extract.c:230
 msgid "failed to fdopen p1 in paste"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på p1 i \"klistra in\""
N msgstr "kunde inte ansluta fil till p1 i \"klistra in\""

 #: dpkg-deb/extract.c:232
 msgid "failed to write to gzip -dc"
 msgstr "kunde inte skriva till gzip -dc"


 #: dpkg-deb/extract.c:240
 msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
G msgstr "kunde inte utföra systemanropet \"lseek\" för filerna i arkivdelen"
N msgstr "kunde inte utföra systemanropet \"lseek\" för filarkivdelen"

 #: dpkg-deb/extract.c:248
 msgid "failed to fdopen p1 in copy"
G msgstr "kunde inte utföra \"fdopen\" på p1 i \"kopiera\""
N msgstr "kunde inte ansluta fil till p1 i \"kopiera\""
N
 #: dpkg-deb/extract.c:250
N msgid "member data"
N msgstr "medlemsdata"

 #: dpkg-deb/extract.c:251
 msgid "failed to write to pipe in copy"
 msgstr "kunde inte skriva till rör i \"kopiera\""

 #: dpkg-deb/extract.c:254
 msgid "failed to close pipe in copy"
G msgstr "kunde itne stänga rör i \"kopiera\""
N msgstr "kunde inte stänga rör i \"kopiera\""

 #: dpkg-deb/extract.c:267
 msgid "failed to exec gzip -dc"
 msgstr "kunde inte exekvera gzip -dc"


 #: dpkg-deb/extract.c:276
 msgid "failed to chdir to directory after creating it"
G msgstr "kunde inte byta katalog till katalog efter att ha skapat den"
N msgstr "kunde inte byta till katalog efter att ha skapat den"

 #: dpkg-deb/extract.c:278
 msgid "failed to chdir to directory"
G msgstr "kunde inte utföra chdir till katalogen"
N msgstr "kunde inte byta till katalogen"

 #: dpkg-deb/extract.c:292
 msgid "failed to exec tar"
 msgstr "kunde inte exekvera tar"

 #: dpkg-deb/extract.c:315 dpkg-deb/extract.c:330 dpkg-deb/info.c:66
 #, c-format

 #: dpkg-deb/info.c:116
 #, c-format
 msgid "cannot scan directory `%.255s'"
G msgstr "kunde inte läsa katalogen \"%.255s\""
N msgstr "kan inte läsa katalogen \"%.255s\""

 #: dpkg-deb/info.c:121
 #, c-format
 msgid "cannot stat `%.255s' (in `%.255s')"
G msgstr "kunde inte ta status på \"%.255s\" (i \"%.255s\")"
N msgstr "kan inte ta status på \"%.255s\" (i \"%.255s\")"

 #: dpkg-deb/info.c:124
 #, c-format
 msgid "cannot open `%.255s' (in `%.255s')"
G msgstr "kunde inte öppna \"%.255s\" (I \"%.255s\")"
N msgstr "kan inte öppna \"%.255s\" (i \"%.255s\")"

 #: dpkg-deb/info.c:138
 #, c-format

 #: split/info.c:162
 #, c-format
 msgid "unable to fstat part file `%.250s'"
G msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på delfilen \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte ta status på delfilen \"%.250s\""

 #: split/info.c:168
 #, c-format

 #: split/info.c:180 split/info.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot open archive part file `%.250s'"
G msgstr "kunde inte öppna arkivdelen i fil \"%.250s\""
N msgstr "kan inte öppna arkivdelen i fil \"%.250s\""

 #: split/info.c:182
 #, c-format

 #: split/main.c:47
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: dpkg-split -s|--split <file> [<prefix>]   Split an archive.\n"
 "    dpkg-split -j|--join <part> <part> ...   Join parts together.\n"
 "    dpkg-split -I|--info <part> ...       Display info about a "
 "part.\n"
 "    dpkg-split -h|--help|--version|--licence  Show "
 "help/version/licence.\n"
 "\n"
 "    dpkg-split -a|--auto -o <complete> <part>  Auto-accumulate parts.\n"
 "    dpkg-split -l|--listq            List unmatched pieces.\n"
 "    dpkg-split -d|--discard [<filename> ...]  Discard unmatched "
 "pieces.\n"
 "\n"
 "Options: --depotdir <directory> (default is %s/%s)\n"
 "     -S|--partsize <size>  (in Kb, for -s, default is 450)\n"
 "     -o|--output <file>   (for -j, default is "
 "<package>-<version>.deb)\n"
 "     -Q|--npquiet      (be quiet when -a is not a part)\n"
 "     --msdos         (generate 8.3 filenames)\n"
 "\n"
 "Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
 msgstr ""
 "Användning:\n"
 " dpkg-split -s|--split <fil> [<prefix>]  Dela ett arkiv.\n"
 " dpkg-split -j|--join <del> <del> ...   Slå ihop delar.\n"
 " dpkg-split -I|--info <del> ...      Visa information om en del.\n"
 " dpkg-split -h|--help|--version|--licence Visa hjälp/version/licens.\n"
 "\n"
 " dpkg-split -a|--auto -o <komplett> <del> Slå ihop delar automatiskt.\n"
 " dpkg-split -l|--listq           Visa omatchade delar.\n"
 " dpkg-split -d|--discard [<filnamn> ...]  Släng bort omatchade delar.\n"
 "\n"
 "Flaggor: --depotdir <katalog>  (förval är %s/%s)\n"
 "     -S|--partsize <storlek> (i Kbyte, för -s, förval är 450)\n"
G "     -o|--output <fil>    (för -j, förval är "
G "<package>-<version>.deb)\n"
N "     -o|--output <fil>    (för -j, förval är <paket>-<version>.deb)\n"
 "     -Q|--npquiet      (var tyst när -a inte är en del)\n"
 "     --msdos         (generera 8.3-filnamn)\n"
 "\n"
 "Felstatus: 0 = OK, 1 = -a är inte en del, 2 = problem!\n"


 #: split/split.c:63
 msgid "unable to fstat source file"
G msgstr "kunde inte utföra \"fstat\" på källfil"
N msgstr "kunde inte ta status på källfil"

 #: split/split.c:64
 #, c-format

 #: dselect/main.cc:260
 msgid "failed to getch in main menu"
G msgstr "kunde inte utföra \"getch\" i huvudmenyn"
N msgstr "kunde inte läsa tecken i huvudmenyn"

 #: dselect/main.cc:327
 #, c-format

 #: dselect/method.cc:234
 msgid "update available list script"
G msgstr "skriptfil för att uppdatera lista över tillgängliga paket"
N msgstr "skript för att uppdatera lista över tillgängliga paket"

 #: dselect/method.cc:238
 msgid "installation script"
G msgstr "installationsskriptfil"
N msgstr "installationsskript"

 #: dselect/method.cc:286
 msgid "query/setup script"
G msgstr "fråge-/inställningsskriptfil"
N msgstr "fråge-/inställningsskript"

 #: dselect/methparse.cc:51
 #, c-format

 #: dselect/methparse.cc:109
 #, c-format
 msgid "unable to access method script `%.250s'"
G msgstr "kunde inte komma åt metodskriptfil \"%.250s\""
N msgstr "kunde inte komma åt metodskript \"%.250s\""

 #: dselect/methparse.cc:115
 #, c-format

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.