Re: sodipodi

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-14 12:13:16

Gudmund Areskoug wrote:
> Esseltes stora engelsk-svenska:
> 3 mat.: kurvas vändpunkt
> 
> annars betyder det spets, udd, näsa (bygg), resp. månens horn. Jag har
> även sett det användas om valda delar av de kvinnliga formerna, rätt
> fint.

Tack ska du ha!

"Cusp line at selected nodes" fick bli "Spetsa linje vid markerade
noder".


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.