Punktlig tid

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-10 18:39:15

Martin Norbäck wrote:
> > > #: interfaces/time.glade.h:8 interfaces/time.glade.h:9
> > > msgid ":"
> > > msgstr ":"
> >
> > Det är inte kolonet i tider det här handlar om? (Jag gissar utgående
> > från vilka filer finns i.) I så fall skall det vara en punkt på
> > svenska.
> 
> Därom tvista de lärde. Jag tycker nog att kolon är bättre. Det är
> dessutom vad som rekommenderas i ISO 8601.

Kanske det, men punkt är svensk standard i detta fallet. Ur Svenska
Skrivregler:

"143.	Vid klockslag och när tidsrymder anges sätts punkt mellan
timsiffror, minutsiffror och sekundsiffror. (Efter förkortningen kl.
används enbart siffror, inte bokstäver.)

	kl. 9.05 eller kl. 09.05, kl. 17.30, kl. 18 eller kl. 18.00
	Segrartiden: 1.40.02 (en timme, fyrtio minuter och två sekunder)

Decimalkomma sätts framför decimaler, dvs. delar av sekunder.

	4.07,2 (fyra minuter och sju komma två sekunder)

MÄRK
Det finns ingen anledning att efter engelskt mönster ha kolon i stället
för punkt mellan timmar, minuter och sekunder. I USA och Storbritannien
måste man ha ett annat tecken än punkt, eftersom punkten där används som
decimaltecken."


Jag håller med om den sista kommentaren här... det finns ingen anledning
att ha kolon på svenska. Och eftersom det är svensk standard tycker jag
att vi gör så i gnome också, dvs vi använder exempelvis "%H.%M.%S" i
stället för "%I:%M:%S %p" (som är den vanliga engelska varianten).


> Har man strängar som skall vara tider är det bättre att använda strftime
> och antingen låta översättaren ange en sträng eller använda de
> lokalspecifika %x %X och %c. I det fallet anger i och för sig min glibc
> punkter mellan siffrorna. Det kan man ju tycka vad man vill om.

Din glibc gör rätt :)
Nyare glibc ska förresten nu också ha en fullständigt korrekt svensk
sortering, också enligt Svenska Skrivregler (jag och Göran är väl inte
helt oskyldiga i det ;-)


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.