Re: helix-setup-tools

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-10 18:24:13

Göran Uddeborg wrote:
> > #: interfaces/disks.glade.h:28
> > msgid ""
> > "Automatic (detect when mounting)\n"
> > "Ext2 (Linux)\n"
> > "FAT (DOS)\n"
> > "VFAT (Windows 95 and newer)\n"
> > "FAT32 (Windows 98 and newer)\n"
> > "NTFS (Windows NT & 2000)\n"
> > msgstr ""
> > "Automatisk (undersök vid montering)\n"
> > "Ext2 (Linux)\n"
> > "FAT (DOS)\n"
> > "VFAT (Windows 95 och nyare)\n"
> > "FAT32 (Windows 98 och nyare)\n"
> > "NTFS (Windows NT och 2000)\n"
> 
> "Känn igen vid montering" kanske vore bättre än "undersök".

Kanske det... kanske ännu bättre med "upptäck" som jag har använt på
andra ställen? "Upptäck vid montering"?

Säg till om du tycker det är galet.


> > #: interfaces/time.glade.h:8 interfaces/time.glade.h:9
> > msgid ":"
> > msgstr ":"
> 
> Det är inte kolonet i tider det här handlar om? (Jag gissar utgående
> från vilka filer finns i.) I så fall skall det vara en punkt på
> svenska.

Du har så alldeles rätt. Jag visste inte om det där heller. Men du har
rätt, det ska vara punkt på svenska. Det är nog en hel del
översättningar av gnome-program som får ändras så att det blir rätt...


> > "(GMT +0100) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Oslo, Vienna\n"
> > "(GMT +0100) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Oslo, Wien\n"
> 
> Du kan kanske kosta på dig en svensk ort också, eftersom det är till
> svenska vi översätter. Stockholm, eller kanske Lund. :-)

Stockholm låter bra i sådana här sammanhang (inga andra ;-)


> > "(GMT +0200) Athens, Istanbul, Minsk, Bucharest, Cairo\n"
> > "(GMT +0200) Aten, Istanbul, Minsk, Bukarest, Kairo\n"
> 
> Och eftersom svenska används även i Finland kanske man skulle ha med
> Helsingfors här.

Mycket bra kommentar.

Du ska ha tack för hjälpen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/helix-setup-tools.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.