e-brev

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-29 11:20:09

Tomas Ogren wrote:
> > > Alltså, båda orden är bra, men ämne är lite bättre därför att ett ebrev
> >
> > Menar du inte e-brev? ;-P
> 
> Båda är fel om ni inte menar postens pappersmojjar. E-post heter det.
> Har även hört elbrev.. hua.


Martin Norbäck wrote:
> Jag använder orden epost och ebrev precis som jag använder orden post
> och brev. Vad posten kallar sina tjänster skiter jag i. Alltså:
> 
> "Jag skickar epost", men "Jag skickar ett ebrev".
> "Jag har fått epost", men "Jag har fått ett ebrev".
> 
> Angående bindestrecket så tycket jag att man kan skippa det. Visserligen
> kan man resonera som att e är en förkortning av elektronisk, så e-brev
> och e-post är också okej, men man kan också se det som ett prefix.


För det första: Man kan använda e-brev, precis som man använder "brev".
Både "jag har fått e-post idag" och "jag skickade det här e-brevet igår"
är alltså korrekt.

Personligen översätter jag "e-mail" med "e-post" i alla sammanhang, men
ibland talar man om ett specifikt exemplar och då blir det "e-brev".

Här håller jag alltså med Datatermgruppen. Jag tycker att alla borde
läsa http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a13 och
http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f38. Dataterm tycker inte
att man ska stryka bindestrecket och det gör inte jag heller.
Det är väl en ganska personlig sak men jag tycker att det är jobbigt att
automatiskt betona uttalet rätt om man skriver "ebrev" (lätt att det
blir ett kort e).

I vissa sammanhang gör jag dock undantag; ett exempel på det är
"POP-epostserver". Här blir det jobbigt med flera bindestreck. Vem vet,
andra kanske tycker att jag skulle ha behållt båda bindestrecken, i så
fall gör jag det i fortsättningen.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.