libgimp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-24 01:54:34

Uppdaterade Tomas Ögrens (hej Tomas!) översättning av meddelandena i
libgimp.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/libgimp.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translations for GIMP.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-24 01:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-24 01:50+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgimp/gimpcolorbutton.c:118
msgid "/Use Foreground Color"
msgstr "/Använd förgrundsfärg"

#: libgimp/gimpcolorbutton.c:119
msgid "/Use Background Color"
msgstr "/Använd bakgrundsfärg"

#: libgimp/gimpexport.c:158 libgimp/gimpexport.c:185
msgid "can't handle layers"
msgstr "kan inte hantera lager"

#: libgimp/gimpexport.c:159 libgimp/gimpexport.c:168
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Slå samman synliga lager"

#: libgimp/gimpexport.c:167 libgimp/gimpexport.c:176
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "kan endast hantera lager som bildrutor i en animation"

#: libgimp/gimpexport.c:168 libgimp/gimpexport.c:177
msgid "Save as Animation"
msgstr "Spara som animation"

#: libgimp/gimpexport.c:177 libgimp/gimpexport.c:186 libgimp/gimpexport.c:195
msgid "Flatten Image"
msgstr "Platta till bilden"

#: libgimp/gimpexport.c:194
msgid "can't handle transparency"
msgstr "kan inte hantera transparens"

#: libgimp/gimpexport.c:203
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "kan endast hantera RGB-bilder"

#: libgimp/gimpexport.c:204 libgimp/gimpexport.c:232 libgimp/gimpexport.c:241
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Konvertera till RGB"

#: libgimp/gimpexport.c:212
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "kan endast hantera gråskalebilder"

#: libgimp/gimpexport.c:213 libgimp/gimpexport.c:232 libgimp/gimpexport.c:253
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Konvertera till gråskala"

#: libgimp/gimpexport.c:221
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "kan endast hantera indexerade bilder"

#: libgimp/gimpexport.c:222 libgimp/gimpexport.c:241 libgimp/gimpexport.c:251
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Konvertera till Indexerat med standardinställningar\n"
"(Gör det manuellt om du vill finjustera)"

#: libgimp/gimpexport.c:231
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "kan endast hantera RGB-bilder eller gråskalebilder"

#: libgimp/gimpexport.c:240
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "kan endast hantera RGB-bilder eller indexerade bilder"

#: libgimp/gimpexport.c:250
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "kan endast hantera gråskalebilder eller indexerade bilder"

#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "behöver en alfakanal"

#: libgimp/gimpexport.c:262
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Lägg till alfakanal"

#.
#. * Plug-ins have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:331
msgid "Export File"
msgstr "Exportera fil"

#: libgimp/gimpexport.c:336
msgid "Export"
msgstr "Export"

#: libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: libgimp/gimpexport.c:340 libgimp/gimpquerybox.c:183
#: libgimp/gimpquerybox.c:237 libgimp/gimpquerybox.c:293
#: libgimp/gimpquerybox.c:356 libgimp/gimpunitmenu.c:501
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: libgimp/gimpexport.c:355
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Din bild bör exporteras innan den kan sparas av följande anledningar:"

#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:418
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konverteringen vid export modifierar inte originalbilden."

#: libgimp/gimpfileselection.c:391
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: libgimp/gimpquerybox.c:183 libgimp/gimpquerybox.c:237
#: libgimp/gimpquerybox.c:293 libgimp/gimpquerybox.c:356
#: libgimp/gimpunitmenu.c:499
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: libgimp/gimpunitmenu.c:238
msgid "More..."
msgstr "Mer..."

#: libgimp/gimpunitmenu.c:494
msgid "Unit Selection"
msgstr "Enhetsval"

#: libgimp/gimpunitmenu.c:531
msgid "Unit"
msgstr "Enhet "

#: libgimp/gimpunitmenu.c:532
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"

#. pseudo unit
#: libgimp/gimpunit.c:49
msgid "pixel"
msgstr "pixel"

#: libgimp/gimpunit.c:49
msgid "pixels"
msgstr "pixlar"

#. standard units
#: libgimp/gimpunit.c:52
msgid "inch"
msgstr "tum"

#: libgimp/gimpunit.c:52
msgid "inches"
msgstr "tum"

#: libgimp/gimpunit.c:53
msgid "millimeter"
msgstr "millimeter"

#: libgimp/gimpunit.c:53
msgid "millimeters"
msgstr "millimeter"

#. professional units
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "point"
msgstr "punkt"

#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "points"
msgstr "punkter"

#: libgimp/gimpunit.c:57
msgid "pica"
msgstr "pica"

#: libgimp/gimpunit.c:57
msgid "picas"
msgstr "picas"

#: libgimp/gimpunit.c:64
msgid "percent"
msgstr "procent:"

#: libgimp/gimpwidgets.c:709
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Om du inte trycker \"Tid\"-knappen kan du ange ett värde här för generering "
"av ett slumptalsfrö - det låter dig upprepa en given \"slump\"-funktion"

#: libgimp/gimpwidgets.c:714
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: libgimp/gimpwidgets.c:723
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Skapa slumptalsfrö till slumptalsgeneratorn baserat på den aktuella tiden - "
"detta garanterar en vettig slumpfunktion"

#: libgimp/gimpwidgets.c:1035
msgid "Bytes"
msgstr "byte"

#: libgimp/gimpwidgets.c:1036
msgid "KiloBytes"
msgstr "kilobyte"

#: libgimp/gimpwidgets.c:1037
msgid "MegaBytes"
msgstr "megabyte"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.