Re: gnome-vfs

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-13 02:16:45

Jonas Rydberg wrote:
> > #. GNOME_VFS_ERROR_NOT_SUPPORTED
> > #: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:44
> > msgid "Unsupported operation"
> > msgstr "Ej stödd operation"
> 
> kanske "Operationen stöds inte"

Självklart! Ändrar.


> > #. GNOME_VFS_ERROR_IN_PROGRESS
> > #: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:59
> > msgid "Operation in progress"
> > msgstr "Operationen pågår"
> 
> Ska kanske vara "Operation pågår"

Nja. Jag antar att meddelandet bara skrivs ut för en operation åt gången
- då kan man gott använda bestämd form tycker jag. Dessutom står ju
"Operationen avbruten" precis nedanför som du inte kommenterat.

Ändrar inte. Eller?


> > #: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-notify.c:204
> > #, c-format
> > msgid "Cannot connect socket `%s': %s"
> > msgstr "Kan inte ansluta socket: \"%s\": %s"
> 
> Bör väl vara "uttag (socket)" här också, du har skrivit så tidigare.

Självklart! Tackar.


> > #: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-process.c:120
> > #, c-format
> > msgid "Cannot reset GNOME::VFS::Slave %s -- exception %s"
> > msgstr "Kan inte nollställa GNOME::VFS::Slave %s -- undantag %s"
> >
> > #: libgnomevfs-corba/gnome-vfs-slave-process.c:123
> > #, c-format
> > msgid "Cannot reset GNOME::VFS::Slave (IOR unknown) -- exception %s"
> > msgstr "Kan inte nollställa GNOME::VFS::Slave (IOR okänt) -- undantag %s"
> 
> Kanske "återställa". Framgår det vilket som är mest rätt?

Vet inte. Men "återställa" är ju en mer generell form, så man kan nog
använda det. Tack.


> > #: modules/http-method.c:525
> > #, c-format
> > msgid "Invalid header `%s'"
> > msgstr "Ogiltig header \"%s\""
> 
> "Ogiltigt huvud \"%s\"" ?

Ja. Så huvudlöst av mig...
Borde nog få lite sömn nu.

Du ska ha en riktig bamsekram för dina kommentarer...


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.