Re: gnome-iconedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-13 02:07:34

Jonas Rydberg wrote:
> > #: src/app.c:144
> > msgid "Paint brush mode."
> > msgstr "Målarpenselläge."
> 
> Kanske räcker med "Penselläge."

Det fanns ett "Brush mode" längre ner som jag översatt till
"Penselläge". Jag tror jag behåller "Målarpenselläge" här för att skilja
dem åt. Eller?


> > #: src/app.c:145
> > msgid "Flood fill mode."
> > msgstr "Flodfyllningsläge."
> 
> Kanske räcker med "Fyllningslägen."

Eller "Fyllningsläge". :)
Tack för den. "Flod" är nog ganska överflödigt på svenska, ja.


> > #: src/app.c:147
> > msgid "Brush paster mode."
> > msgstr "Penselklistringsläge."
> 
> Kanske "Klistringspenselläge." eftersom man målar med en inklistrad bild
> (eller?)

Okej, jag ändrar.


> > #: src/gnome-iconedit-component.c:303
> > msgid "Paint brush mode"
> > msgstr "Målarpenselläge"
> ovan

ovan


> > #: src/gnome-iconedit-component.c:310
> > msgid "Flood fill mode"
> > msgstr "Flodfyllningsläge"
> ovan

ovan :P


> > #: src/menus.c:154
> > msgid "Save the icon under a different name"
> > msgstr "Sparar ikonen med ett annat namn"
> 
> Ska det inte vara "Spara ikonen med ett annat namn" ?

Det kan man nog tänka sig som så att det nog borde i rimlighetens namn
vara någonting lite åt det hållet snarare än det jag hade presterat som
du citerade ovan, ja.
Kort svar: ja.

Ändrat. :)


> > #: src/menus.c:168
> > msgid "Additive"
> > msgstr "Adderande"
> >
> > #: src/menus.c:169
> > msgid "Subtractive"
> > msgstr "Subtraherande"
> 
> Dessa hänvisar nog till det additiva resp subtraktiva färgsystemet. Alltså
> "Additivt" resp "Subtraktivt"

Jo. Ändrar.


> > #: src/menus.c:367
> > msgid "Flood fill"
> > msgstr "Flodfyll"
> 
> Kanske bara "Fyll"

Redan ändrat enl ovan.


> > #: src/palette.c:343
> > msgid "Icon Editor: Browse Files For Palette From File"
> > msgstr "Ikoneditor: Bläddra filer för Palett från fil
> 
> Stort "P" i palett?

Ja, "Palett" är ett ovanligt efternamn. Nej, allvarligt, jag ändrar. :)


Tackar så mycket för hjälpen!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.