gernel

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-10 13:58:48

Uppdaterade gernel (ett verktyg för konfiguration av kärnan) till 100%.
Ta gärna en titt.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gernel.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for gernel.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gernel-0.8.4\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-10 13:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-10 13:50+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/gernel.c:23
#, c-format
msgid "Dependants of %s:"
msgstr "Beroende av %s:"

#: src/gernel.c:79
#, c-format
msgid "Prerequisites for %s:"
msgstr "Förutsättningar för %s:"

#: src/gernel.c:619 src/gernel.c:730
msgid "[Nothing selected]"
msgstr "[Inget markerat]"

#: src/gernel.c:815
#, c-format
msgid ""
"item_selected:\tDon't know which button to display (variable %s, value %s).\n"
msgstr ""
"item_selected:\tVet inte vilken knapp som ska visas (variabel %s, värde %s).\n"

#: src/gernel.c:975
#, c-format
msgid "Ignoring line '%s'.\n"
msgstr "Ignorerar rad \"%s\".\n"

#: src/gernel.c:1191
msgid "Could not open file "
msgstr "Kunde inte öppna fil "

#: src/gernel.c:1337
msgid "These values were defined but not requested:\n"
msgstr "Dessa värden var definierade men inte begärda:\n"

#: src/gernel.c:1393
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a kernel source path."
msgstr "\"%s\" ser inte ut att vara en sökväg till kärnans källkod."

#: src/gernel.c:1407
msgid "Initiating kernel parse..."
msgstr "Initierar kärntolkning..."

#: src/gernel.c:1420
msgid "Select Kernel Source Path"
msgstr "Välj sökväg till kärnans källkod"

#: src/gernel.c:1434
msgid "Select Template File"
msgstr "Välj mallfil"

#. read in all the config.in files
#: src/gernel.c:1518
msgid "Parsing kernel source..."
msgstr "Tolkar kärnans källkod..."

#: src/gernel.c:1601
msgid "Internal Name:"
msgstr "Internt namn:"

#: src/gernel.c:1602
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/gernel.c:1683
#, c-format
msgid "Kernel configuration parse took %f seconds.\n"
msgstr "Tolkningen av kärnans konfiguration tog %f sekunder.\n"

#: src/gernel_var_item.c:232
#, c-format
msgid " using best match '%s'.\n"
msgstr " använder bästa matchningen \"%s\".\n"

#: src/gernel_var_item.c:244
msgid " cannot correct error.\n"
msgstr " kan inte rätta till fel.\n"

#: src/gernel_var_item.c:245
msgid "Syntax Error in Configuration"
msgstr "Syntaxfel i konfigurationen"

#: src/gernel_var_item.c:439
#, c-format
msgid "%d dependant:"
msgstr "%d-beroende:"

#: src/gernel_var_item.c:440
#, c-format
msgid "%d dependants:"
msgstr "%d-beroende:"

#: src/parse.c:113
#, c-format
msgid "bad if-condition: ...%s %s\n"
msgstr "felaktig if-sats: ...%s %s\n"

#: src/splash.c:100
msgid "The Gernel"
msgstr "Gernel"

#: src/toolbar.c:109
msgid "Search in Variable Names (e.g. 'CONFIG_QUOTA')"
msgstr "Sök i variabelnamn (t.ex. \"CONFIG_QUOTA\")"

#: src/toolbar.c:110
msgid "Search in Descriptions (e.g. 'Quota support')"
msgstr "Sök i beskrivningar (t.ex. \"Quota support\")"

#: src/toolbar.c:121
msgid "Please Enter a String to Search for:"
msgstr "Var vänlig och ange en sträng att söka efter:"

#: src/toolbar.c:129
msgid "Search Mode"
msgstr "Sökläge"

#: src/toolbar.c:237
msgid "_Load..."
msgstr "_Ladda..."

#: src/toolbar.c:238
msgid "Load configuration from kernel source directory"
msgstr "Ladda konfiguration från kärnans källkodskatalog"

#: src/toolbar.c:249
msgid "Load _Template..."
msgstr "Ladda _mall..."

#: src/toolbar.c:250
msgid "Load different template from file"
msgstr "Ladda en annorlunda mall från fil"

#: src/toolbar.c:278
msgid "_Prerequisites..."
msgstr "_Förutsättningar..."

#: src/toolbar.c:279
msgid "Show prerequisites for this variable"
msgstr "Visa förutsättningar för den här variabeln"

#: src/toolbar.c:289
msgid "_Dependants..."
msgstr "_Beroende..."

#: src/toolbar.c:290
msgid "Show variables that depend on this variable"
msgstr "Visa variabler som är beroende av den här variabeln"

#: src/toolbar.c:310 src/toolbar.c:470
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: src/toolbar.c:311 src/toolbar.c:471
msgid "Move back in history"
msgstr "Gå bakåt i historiken"

#: src/toolbar.c:333
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: src/toolbar.c:334 src/toolbar.c:483
msgid "Move forward in history"
msgstr "Gå framåt i historien"

#: src/toolbar.c:348
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"

#: src/toolbar.c:349 src/toolbar.c:513
msgid "Go to previous item"
msgstr "Gå till det föregående objektet"

#: src/toolbar.c:360 src/toolbar.c:548
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: src/toolbar.c:361 src/toolbar.c:549
msgid "Go to next item"
msgstr "Gå till nästa objekt"

#: src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:524
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: src/toolbar.c:373
msgid "Go to item on higher level"
msgstr "Gå till objekt på högre nivå"

#: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:536
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: src/toolbar.c:385
msgid "Go to item on lower level"
msgstr "Gå till objekt på lägre nivå"

#: src/toolbar.c:399
msgid "_Reload"
msgstr "_Ladda om"

#: src/toolbar.c:400
msgid "Reload Current Configuration"
msgstr "Ladda om den aktuella konfigurationen"

#: src/toolbar.c:414
msgid "_Attributes"
msgstr "_Attribut"

#: src/toolbar.c:415
msgid "View attributes of currently selected item"
msgstr "Visa det markerade objektets aktuella attribut"

#: src/toolbar.c:482
msgid "Fwd"
msgstr "Framåt"

#: src/toolbar.c:497
msgid "Find..."
msgstr "Sök..."

#: src/toolbar.c:498
msgid "Find a variable"
msgstr "Sök en variabel"

#: src/toolbar.c:512
msgid "Prev"
msgstr "Föreg"

#: src/toolbar.c:525
msgid "Go to next higher level item"
msgstr "Gå till nästa objekt på högre nivå"

#: src/toolbar.c:537
msgid "Go to next lower level item"
msgstr "Gå till nästa objekt på lägre nivå"

#: src/toolbar.c:563
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/toolbar.c:564
msgid "Close this window"
msgstr "Stäng detta fönster"

#: src/toolbar.c:575
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/toolbar.c:576
msgid "Exit the application"
msgstr "Avsluta programmet"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.