MemProf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-10 12:55:45

Uppdaterade MemProf (http://people.redhat.com/otaylor/memprof/).
Ta gärna en titt.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/memprof.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# MemProf sv.po
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: memprof 0.3.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-10 12:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-10 12:49+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: main.c:530
#, c-format
msgid "Executation of \"%s\" failed"
msgstr "Körning av \"%s\" misslyckades"

#: main.c:656
msgid "Really quit MemProf?"
msgstr "Verkligen avsluta MemProf?"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: main.c:704 memprof-strings.c:7
msgid "MemProf"
msgstr "MemProf"

#: main.c:797
#, c-format
msgid "Cannot find executable for \"%s\""
msgstr "Kan inte hitta programfil för \"%s\""

#: main.c:1365
msgid "MemProf Error"
msgstr "MemProf-fel"

#: main.c:1365
msgid "MemProf Warning"
msgstr "MemProf-varning"

#: main.c:1609
msgid "Really detach from finished process?"
msgstr "Verkligen lösgöra från avslutad process?"

#: main.c:1611
msgid "Really detach from running process?"
msgstr "Verkligen lösgöra från körande process?"

#: main.c:1631
msgid "Really kill running process?"
msgstr "Verkligen döda körande process?"

#: main.c:1661
msgid "Create new windows for forked processes"
msgstr "Skapa nya fönster för grenade processer"

#: main.c:1663
msgid "Retain windows for processes after exec()"
msgstr "Bibehåll fönster för processer efter exec()"

#: main.c:1689
msgid "Cannot find memprof.glade"
msgstr "Kan inte hitta memprof.glade"

#: memprof-strings.c:8
msgid "_Run..."
msgstr "_Kör..."

#: memprof-strings.c:9
msgid "Save _Profile..."
msgstr "Spara _profil..."

#: memprof-strings.c:10
msgid "Save _Leak Info..."
msgstr "Spara _läckinformation..."

#: memprof-strings.c:11
msgid "_Process"
msgstr "_Process"

#: memprof-strings.c:12
msgid "Generate _Profile"
msgstr "Skapa _profil"

#: memprof-strings.c:13
msgid "Generate _Leak Report"
msgstr "Skapa _läckrapport"

#: memprof-strings.c:14
msgid "_Kill"
msgstr "_Döda"

#: memprof-strings.c:15
msgid "_Detach"
msgstr "_Lösgör"

#: memprof-strings.c:16
msgid "Process _Tree"
msgstr "Process_träd"

#: memprof-strings.c:17
msgid "Follow _fork()"
msgstr "Följ _fork()"

#: memprof-strings.c:18
msgid "Follow _exec()"
msgstr "Följ _exec()"

#: memprof-strings.c:19 memprof-strings.c:21
msgid "Run Program"
msgstr "Kör program"

#: memprof-strings.c:20 memprof-strings.c:74
msgid "Run"
msgstr "Kör"

#: memprof-strings.c:22 tree.c:97
msgid "Kill"
msgstr "Döda"

#: memprof-strings.c:23
msgid "Create Profile"
msgstr "Skapa profil"

#: memprof-strings.c:24 memprof-strings.c:46
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

#: memprof-strings.c:25
msgid "Check for Leaks"
msgstr "Leta efter läckor"

#: memprof-strings.c:26 memprof-strings.c:54
msgid "Leaks"
msgstr "Läckor"

#: memprof-strings.c:27
msgid "Save Report"
msgstr "Spara rapport"

#: memprof-strings.c:28
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: memprof-strings.c:29
msgid "0k"
msgstr "Ok"

#: memprof-strings.c:30
msgid "32k"
msgstr "32k"

#: memprof-strings.c:31
msgid "# of Allocations:"
msgstr "Antal allokeringar:"

#: memprof-strings.c:32 memprof-strings.c:34 memprof-strings.c:36
msgid "0"
msgstr "0"

#: memprof-strings.c:33
msgid "Bytes / Allocation:"
msgstr "Byte / allokering:"

#: memprof-strings.c:35
msgid "Total Bytes:"
msgstr "Totalt antal byte:"

#: memprof-strings.c:37 memprof-strings.c:41 memprof-strings.c:44
#: memprof-strings.c:51
msgid "Function"
msgstr "Funktion"

#: memprof-strings.c:38
msgid "Self"
msgstr "Själv"

#: memprof-strings.c:39
msgid "Total"
msgstr "Totalt"

#: memprof-strings.c:40
msgid "Children"
msgstr "Barn"

#: memprof-strings.c:42 memprof-strings.c:45
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"

#: memprof-strings.c:43
msgid "Callers"
msgstr "Anropare"

#: memprof-strings.c:47
msgid "Address"
msgstr "Adress"

#: memprof-strings.c:48
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: memprof-strings.c:49
msgid "Caller"
msgstr "Anropare"

#: memprof-strings.c:50
msgid "Stack Trace"
msgstr "Stackvisning"

#: memprof-strings.c:52
msgid "Line"
msgstr "Rad"

#: memprof-strings.c:53
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: memprof-strings.c:55
msgid "Copyright Red Hat, Inc., 1999-2000"
msgstr "Copyright Red Hat, Inc., 1999-2000"

#: memprof-strings.c:56
msgid "Memory Profiling Tool"
msgstr "Minnesprofileringsverktyg"

#: memprof-strings.c:57
msgid "Functions to Skip:"
msgstr "Funktioner som skall ignoreras:"

#: memprof-strings.c:58 memprof-strings.c:63
msgid "label37"
msgstr "label37"

#: memprof-strings.c:59 memprof-strings.c:64
msgid "Add..."
msgstr "Lägg till..."

#: memprof-strings.c:60 memprof-strings.c:65
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: memprof-strings.c:61 memprof-strings.c:66
msgid "Defaults"
msgstr "Standardvärden"

#: memprof-strings.c:62
msgid "Regular expressions to Skip:"
msgstr "Reguljära uttryck som ska hoppas över:"

#: memprof-strings.c:67
msgid "Profile Options"
msgstr "Profileringsalternativ"

#: memprof-strings.c:68
msgid "Command to run on double click in stack trace:"
msgstr "Kommando som skall köras vid dubbelklickning på stackvisningen:"

#: memprof-strings.c:69
msgid "Leak Detection Options"
msgstr "Läckdetektionsalternativ"

#: memprof-strings.c:70
msgid "Adding Skip Function"
msgstr "Lägger till funktion som ska hoppas över"

#: memprof-strings.c:71 memprof-strings.c:81
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: memprof-strings.c:72
msgid "Enter the name of a function to skip when computing profiles"
msgstr ""
"Skriv in namnet på en funktion som ska hoppas över när profiler beräknas"

#: memprof-strings.c:73
msgid "Run Executable"
msgstr "Kör program"

#: memprof-strings.c:75
msgid "Enter pathname to a executable"
msgstr "Skriv in sökvägen till ett program"

#: memprof-strings.c:76
msgid "MemProf - Processes"
msgstr "MemProf - Processer"

#: memprof-strings.c:77
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: memprof-strings.c:78
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandorad"

#: memprof-strings.c:79
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: memprof-strings.c:80
msgid "Adding Skip Regular Expression"
msgstr "Lägger till reguljärt uttryck som ska hoppas över"

#: memprof-strings.c:82
msgid ""
"Enter a regular expression of function names to skip when computing profiles"
msgstr ""
"Skriv in ett reguljärt uttryck på funktionsnamn som ska hoppas över när "
"profiler beräknas"

#: leakdetect.c:587 profile.c:191
#, c-format
msgid "Cannot open output file: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna utmatningsfil: %s\n"

#: process.c:806
msgid "Initial"
msgstr "Initialt"

#: process.c:809
msgid "Starting"
msgstr "Startar"

#: process.c:812
msgid "Running"
msgstr "Kör"

#: process.c:815
msgid "Exiting"
msgstr "Avslutar"

#: process.c:818 process.c:821
msgid "Defunct"
msgstr "Död"

#: server.c:214
msgid "Cannot find libmemintercept.so"
msgstr "Kan inte hitta libmemintercept.so"

#: tree.c:90
msgid "Show"
msgstr "Visa"

#: tree.c:93
msgid "Hide"
msgstr "Dölj"

#: tree.c:100
msgid "Detach"
msgstr "Lösgör"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.