Re: gnome-print

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-06 14:01:59

Jonas Rydberg wrote:
> > #: gnome-font-install.c:592
> > msgid "Use this to set up a key/value pair for afm files."
> > msgstr "Använd denna flagga för att konfigurera nyckel/värde för afm-filer."
> >
> > #: gnome-font-install.c:594
> > msgid "Use this to set up a key/value pair for pfb files."
> > msgstr "Använd denna flagga för att konfigurera nyckel/värde för pfb-filer."
> 
> Var kommer flagga ifrån?

Bra fråga. Jag tror att den tidigare översättaren insåg att dessa
meddelanden skrevs ut som beskrivningar för flaggor, så han använde
"denna flagga" istället för "denna".

Jag tror därför inte att jag byter. Eller?


> > #: libgnomeprint/gnome-font-face.c:399
> > msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog."
> > msgstr "Flygande beckasiner söka hwila på mjuka tuvor."
> 
> "Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor" för att få med "ä".
>      ^
> Jag har även sett "Flygande bäcqasziner söka strax hwila på mjuka
> tuvor" för att få med alla 29.

Någon måtta får det vara :)

Men "bäckasiner" och "strax" är med nu. Är det en bra kompromiss?


> > #: libgnomeprint/gnome-print-dialog.c:164
> > msgid "Print Range"
> > msgstr "Utskriftsområde"
> 
> Kallas "Sidintervall" i MS.

Och det ska det nog kallas här också. "Range" är intervall.


> > #: tests/testprint.c:131
> > msgid "Gnome-print test page, slanted"
> > msgstr "Gnome-print-testsida, vinklad"
> >
> > #: tests/testprint.c:139
> > msgid "Gnome-print test page, slanted. Small"
> > msgstr "Gnome-print-testsida, vinklad. Liten"
> 
> Kanske slanted = lutad

Kanske det ja. Tack.Mikael Hallendal wrote:
> Ser bra ut. Var bara en sak:
>
> > #~ msgid "gnome_font_new: font %s not found\n"
> > #~ msgstr "gnome_font_new: typsnittet %s kunde ej hittas\n"
> 
> Nedan har du använt "kunde inte hittas" (vilket jag tycker låter
> bättre). Alternativt: "... %s hittades ej"

Ah, jag har genomgående bytt "ej" mot "inte" på alla filer och tidigare
översättningar, men där missade jag.


> Men ett alternativ bör väljas och sedan användas.

Jag tillhör den där sekten som tillber "inte" istället för "ej" och
utför hemliga besvärjelser och har hemliga ritualer för detta, så var
lugn. Jag är vän, inte fiende. :-)


> Bra jobbat Christian!

Man tackar för kommentarerna. Det här hade jag aldrig kunnat göra utan
er. Jag vill också tacka min familj, mina föräldrar som gav mig en fin
uppväxt, min producent, mina datorer, mitt Keytronic-tangentbord,
Norstedts för att ha producerat fins ordböcker, Dataterm, universitetet
som står för uppkopplingen, CSN som gett mig pengar fram tills nu iaf,
mina växter på fönsterbrädan som ger mig syre och förbrukar min
kodioxid,...
[fem minuter går]

Nej men allvarligt talat, alla ni som tar er tid att granska, ni är för
gulliga *sniff* *sniff* *tår på kinden*


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.