Re: gconf

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-09-04 21:52:24

> > #: gconf/gconf-glib.c:1015
> > msgid ""
> > "Documented ended just after an '&', '&' should begin an entity or character "
> > "reference."
> > msgstr ""
> > "Dokumentet slutade direkt efter ett \"&\". \"&\" bör inleda enhets- eller "
> > "teckenreferenser."
> 
> Här passar det med "skall" istället för "bör".

Eller "ska". Vi försöker att inte vara alltför formella i onödan i GNOME.

> > #: gconf/gconf-internals.c:1602
> > msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
> > msgstr "Strängar inom citattecken börjar inte med ett citationstecken"

"Citerad sträng börjar inte med citattecken" kanske?

> > #: gconf/gconf-internals.c:2264
> > #, c-format
> > msgid "No ior file in `%s'"
> > msgstr "Ingen ior-fil i \"%s\""
> 
> Vad är en ior-fil?  Är "ior" ett slags namn?

Det vet väl alla, det är Puhs åsnekompis! :) Nej med jag tror det betyder interface object reference eller något liknande. En förkortning helt enkelt, som inte bör översättas.

> > #: gconf/gconf.c:1642
> > msgid ""
> > "Error contacting configuration server: OAF returned nil from "
> > "oaf_activate_from_id() and did not set an exception explaining the problem. "
> > "Please file an OAF bug report."
> > msgstr ""
> > "Fel vid kontaktning av konfigurationsservern: OAF retunerade nil från "
> > "oaf_activate_from_id() och satte inte ett undantag som förklarade problemet. "
> > "Var vänlig och skicka en OAF-buggrapport."

"Returnerade", fattas ett r.

> > msgid ""
> > "Failed to init Object Activation Framework: please mail bug report to OAF "
> > "maintainers"
> > msgstr ""
> > "Misslyckades med att initiera Object Activation Framework: var god och maila "
> > "en bugreport till OAF's underhållare"
> 
> "Eposta" eller helt enkelt "skicka".

Bugg med två g eller? Eller felrapport.

> > #: gconf/gconftool.c:385
> > msgid ""
> > "--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-pairs, "
> > "or --all-dirs\n"
> > msgstr ""
> > "--recursive-list bör inte användas med --get, --set, --unset, --all-pairs, "
> > "eller --all-dirs\n"
> 
> Här bör vi nog skriva "skall" på svenska.

Eller "kan".

Annars håller jag med om allt utom framända/bakända. Har inget bättre förslag själv tyvärr.
Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.