Re: gtm

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-30 16:02:25

Richard Hult:

> "Framsteg" är inget bra ord, men vi har använt det i brist på bättre.
> Ofta kan man nog skriva om, tex som Gudmund föreslog, "Redan hämtat:".

I Opera har jag översatt "progress" med "förlopp". Det som visar förloppet
är en "förloppsindikator".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.