Re: gnome-find

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-29 18:18:19

Mikael Hallendal wrote:
> > >#: po/gnome-find-strings.c:21
> > >msgid "Stop the current search"
> > >msgstr "Stoppa den aktuella sökningen"
> >
> > Jag skulle nog ha skrivit "Avbryt" istf "Stoppa".
> 
> Avryt den aktuella sökningen låter mycket bättre ja.

Okej, efter mycket debatterande på IRC med Hallski har jag gett med mig.
Knapparna får heta "Start" och "Avbryt" på svenska istället för "Start"
och "Stopp".


> > >#: po/gnome-find-strings.c:34
> > >msgid "Enter name of file to search for. Partial names accepted."
> > >msgstr "Ange namnet på en fil som ska sökas. Delar av namn går också bra."
> >
> > "Ange namn på fil som skall sökas efter / som skall eftersökas..."?
> 
> Kanske:
> "Ange namn på den fil du vill söka efter..."

Bra. Ändrat.


> > >#: po/gnome-find-strings.c:43
> > >msgid "Case sensitive"
> > >msgstr "Skilj på små/stora bokstäver"
> >
> > Jag gillar hur Microsoft har översatt det där i Windows:
> > "gemener/VERSALER". Det är väldigt slående. (I detta fall alltså "Skilj
> > på gemener/VERSALER").
> 
> Låter det inte bättre med "Gör skillnad på gemener/VERSALER"?

Jo. Det låter som jag har hört det förut. Tack. Ändrat.

Du ska ha tack för dina kommentarer.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.