Re: gtm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-29 17:10:43

Richard Hult wrote:
> Christian, om du sett ordet framsteg i nån översättning så var det en
> bugg som vi får fixa.

Okej, buggställe nummer ett är i så fall sidan med svenska GNOME-termer
(norpans sida). Jag har ändrat i ordlista.html men jag ser ingen ändring
än på norpans sida... men jag antar att de är sammankopplade på något
sätt (#include?).

gtm är givetvis uppdaterat, nu står det "Förlopp" där.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.