Re: gtm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-29 14:17:47

Richard Hult wrote:
> > > > #: src/download-info.c:126
> > > > msgid "Retrieve progress:"
> > > > msgstr "Hämtningsframsteg:"
> > >
> > > Kanske "Redan hämtat:"?
> >
> > Jag vet inte. GNOME-översättarna översätter "progress" med "framsteg".
> > Dessutom finns "Hämtat" direkt under, med antalet kB som hämtats. Det
> > här meddelandet står brevid en "progress bar". Därför tror jag att jag
> > låter det vara som det är. Eller?
> 
> "Framsteg" är inget bra ord, men vi har använt det i brist på bättre.
> Ofta kan man nog skriva om, tex som Gudmund föreslog, "Redan hämtat:".
> 
> Eller kanske bara "Framsteg:", det borde ju framgå ganska tydligt att
> det är en nedladdning det är fråga om, tex via någon fönstertitel eller
> annat.

Jo, du har rätt. Ändrat till "Framsteg:".


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.