Re: galeon

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-18 00:33:49

Fredrik Roubert wrote:
> > I IE heter det "Ladda om" om jag minns rätt. Om det sen är bra i sig är
> > en annan femma, men jag tyckte det var värt att använda samma termer,
> > särskilt som de i originalet verkar ha valt att likna IE mer i sina val
> > av termer ("Refresh" heter det i IE, "Reload" i Netscape).
> 
> I Netscape så betyder Refresh rita om sidan på skärmen och Reload ladda om
> sidan från servern (och rita om den sedan).

Alltså det som är skillnaden på Alt + R och Shift + Alt + R. Eller?

Problemet är att IE inte gör den skillnaden ("Refresh" kan plocka sidan
från servern eller från cachen) och det finns bara ett enda sätt att
ladda om/rita om en sida: "Refresh" i verktygsraden eller F5 (det är för
övrigt ett av mina största problem när jag tvingas använda IE, det är
svårt att tvinga en omladdning istället för bara en omritning).

Jag är inte riktigt säker på hur "Refresh" beter sig i Galeon men jag
misstänker att den bara är knuten rakt av till Mozillas
"Reload"-funktion (Galeon är ju i stora drag ett skal till Mozilla).

Alltså väljer jag att kalla det "Ladda om" istället för "Rita om". Den
senare termen har jag aldrig sett i en webbläsare, och "Ladda om" känns
mer naturligt, är mer etablerat och är nog vad som är tanken med
funktionen i Galeon när allt kommer omkring.

Tack för kommentarerna!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.