Re: galeon

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-17 22:50:13

Fredrik Roubert writes:
> I Netscape så betyder Refresh rita om sidan på skärmen och Reload ladda om
> sidan från servern (och rita om den sedan).

Tack.  Det var det jag tänkte på, men visst inte lyckades uttrycka så
bra.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.