Re: är sv@li.org arkiverad någonstans?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-10 21:26:56

> > > # !!!!
> > > #: mainwin.cpp:2668
> > > msgid "CMainWindow::&Popup All Messages"
> > > msgstr "&Poppa upp Alla Meddelanden"
> > 
> > Gäller det här popcorn? Annars kanske man borde säga någonting annat.
> > Men jag har inget bra förslag... :(
> Heh, jag var rädd för det. Ordlistan jag använder (Prismas) ger följande alternativ: smälla, skjuta, sticka, lägga, slänga, kasta fram, knalla, puffa (min favorit :), och faktiskt, poppa.
> 
> Kanske, "Smäll upp alla meddelanden"; eller "Puffa fram alla meddelanden" :)
> Jag behåller det ursprungliga, om inte någon kommer ett bättre förslag...

Det är ingen direktöversättning, men passar inte ett enkelt "Visa alla
meddelanden" bra i det här fallet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.