XMMS

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-07-10 00:42:05

Jag fick tråkigt och beslutade mig för att översätta XMMS (mp3spelaren)
som omväxling mot alla de andra översättningarna.
XMMS hade redan tidigare en svensk översättning, gjord av Olle Hällnäs
<olle@xmms.org>. Den var dock inte komplett, och han var glad att någon
annan kunde ta över. Olle verkar ha baserat sin översättning på Håvard
Kvålens översättning till norska, för där fanns en hel del "norskheter"
i översättningen. Så upptäcker ni någon överbliven sådan så vet ni var
de kommer ifrån... ;-)

Några anmärkningar om översättningen:

* Det finns en hel bunke med musikgenrer. En del har jag översatt, andra
 vet jag inte om de ska översättas. Om någon här är kunnig vad det
gäller
 musikgenrer så snälla, ta åtminstone en titt på den biten!

* Hur ska man översätta "Joint Stereo"? Någon som har ett bra förslag?
Jag
 har tills vidare översatt det med "Sammanslagen stereo", men det är
 kanske helt fel...

* I mp3-infon finns det ett fält som heter "Emphasis". Någon som vet vad
 det har för funktion? Kan man översätta det med "Betoning"?

* Jag har översatt "Analyzer" med "analysator". Säger man så på svenska?
 Någon som har en åsikt eller tips om det?

* Jag har _inte_ översatt "Equalizer". Säger man så på svenska? Någon
som
 har en åsikt eller tips om det?

* Jag har översatt "volume" med "volym" eller "ljudstyrkan", beroende på
 om det var obestämd eller bestämd form. Åsikter? Vilken term använder
 man i professionella sammanhang/i andra musikprogram?

* Jag har översatt "plugins" med "insticksprogram", i enlighet med
 Datatermgruppens rekommendation
 (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek/v17.html#a92). Jag vet att det är
 känslig sak, men jag gav helt enkelt upp hoppet eftersom termen
 förekommer ofta i XMMS och i alla former, och "plugin" är helt
omöjligt
 att böja vettigt på svenska (pluginer, pluginerna?). Eftersom det är
ett
 GUI-program (GTK+) så bör fönstren anpassa sig ändå trots att
ordlängden
 skiljer sig väsentligt. Åsikter?

* "Skin" har jag översatt med "skinn". Anledningen till det är att det
 liknar orginalet väldigt mycket, men det är ett genuint svenskt ord
som
 har svensk stavning, och även kan betyda samma sak som "skin" i sin
 ursprungliga betydelse. Åsikter? Är det lyckat? Bättre förslag?


Kommentarer emottages tacksamt!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# XMMS Cross platform multimedia player.
# Copyright (c) 1999 Free Software Foundation, Inc.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xmms 1.2.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-08 16:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-08 17:12+02:00\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: Effect/voice/about.c:31
msgid "About Voice Removal Plugin"
msgstr "Om röstborttagningsinsticksprogram"

#: Effect/voice/about.c:32
msgid ""
"XMMS Voice Removal Plugin\n"
"\n"
"A simple voice removal plugin by Anders Carlsson < anders.carlsson @ "
"tordata.se >"
msgstr ""
"XMMS röstborttagningsinsticksprogram\n"
"\n"
"Ett enkelt röstborttagningsinsticksprogram av Anders Carlsson "
"<anders.carlsson@gnu.org>"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:23 Effect/echo_plugin/gui.c:135
#: Effect/stereo_plugin/stereo.c:54 Effect/stereo_plugin/stereo.c:118
#: Effect/voice/about.c:35 General/ir/about.c:51 General/ir/configure.c:194
#: General/ir/configure.c:355 General/joystick/configure.c:260
#: General/song_change/song_change.c:208 Input/cdaudio/cdindex.c:137
#: Input/cdaudio/configure.c:304 Input/mikmod/plugin.c:162
#: Input/mikmod/plugin.c:619 Input/mpg123/configure.c:583
#: Input/mpg123/http.c:201 Input/tonegen/tonegen.c:46
#: Output/OSS/configure.c:263 Output/disk_writer/disk_writer.c:129
#: Output/disk_writer/disk_writer.c:360 Output/esd/configure.c:183
#: Visualization/blur_scope/config.c:99
#: Visualization/opengl_spectrum/configure.c:71 libxmms/dirbrowser.c:290
#: xmms/equalizer.c:1180 xmms/equalizer.c:1186 xmms/equalizer.c:1223
#: xmms/equalizer.c:1229 xmms/main.c:2731 xmms/prefswin.c:265
#: xmms/prefswin.c:284 xmms/prefswin.c:832 xmms/util.c:460
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:8
msgid ""
"Echo Plugin\n"
"By Johan Levin 1999.\n"
"\n"
"Surround echo by Carl van Schaik 1999"
msgstr ""
"Ekoinsticksprogram\n"
"av Johan Levin 1999.\n"
"\n"
"Surround-eko av Carl van Schaik 1999"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:22
msgid "About Echo Plugin"
msgstr "Om ekoinsticksprogram"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:74
msgid "Configure Echo"
msgstr "Konfigurera eko"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:87
msgid "Delay: (ms)"
msgstr "Fördröjning: (ms)"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:92
msgid "Feedback: (%)"
msgstr "Respons: (%)"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:97
msgid "Volume: (%)"
msgstr "Volym: (%)"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:120
msgid "Surround echo"
msgstr "Surround-eko"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:143 Effect/stereo_plugin/stereo.c:127
#: General/ir/configure.c:201 General/ir/configure.c:362
#: General/joystick/configure.c:267 General/song_change/song_change.c:215
#: Input/cdaudio/configure.c:311 Input/mikmod/plugin.c:626
#: Input/mpg123/configure.c:590 Input/mpg123/fileinfo.c:272
#: Output/OSS/configure.c:269 Output/disk_writer/disk_writer.c:367
#: Output/esd/configure.c:190 Visualization/blur_scope/config.c:107
#: Visualization/opengl_spectrum/configure.c:78 libxmms/dirbrowser.c:298
#: xmms/equalizer.c:1180 xmms/equalizer.c:1186 xmms/equalizer.c:1223
#: xmms/equalizer.c:1229 xmms/main.c:1321 xmms/prefswin.c:836 xmms/util.c:480
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: Effect/echo_plugin/gui.c:150 Effect/stereo_plugin/stereo.c:134
#: General/joystick/configure.c:273 xmms/prefswin.c:840
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: Effect/stereo_plugin/stereo.c:26
msgid ""
"Extra Stereo Plugin\n"
"\n"
"By Johan Levin 1999."
msgstr ""
"Extra stereo-insticksprogram\n"
"\n"
"av Johan Levin 1999."

#: Effect/stereo_plugin/stereo.c:53
msgid "About Extra Stereo Plugin"
msgstr "Om extra stereo-insticksprogram"

#: Effect/stereo_plugin/stereo.c:95
msgid "Configure Extra Stereo"
msgstr "Konfigurera extra stereo"

#: Effect/stereo_plugin/stereo.c:97
msgid "Effect intensity:"
msgstr "Effektintensivitet:"

#: General/ir/ir.c:185
#, c-format
msgid "unable to open port `%s' (%s)\n"
msgstr "kan inte öppna port \"%s\" (%s)\n"

#: General/ir/configure.c:24
msgid "Play"
msgstr "Spela"

#: General/ir/configure.c:24 General/joystick/configure.c:25
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: General/ir/configure.c:24
msgid "Pause"
msgstr "Paus"

#: General/ir/configure.c:25
msgid "Prev"
msgstr "Föregående"

#: General/ir/configure.c:25
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: General/ir/configure.c:25
msgid "Vol +"
msgstr "Volym +"

#: General/ir/configure.c:26
msgid "Seek -5s"
msgstr "Sök -5s"

#: General/ir/configure.c:26
msgid "Seek +5s"
msgstr "Sök +5s"

#: General/ir/configure.c:26
msgid "Vol -"
msgstr "Volym -"

#: General/ir/configure.c:27 General/joystick/configure.c:27
msgid "Shuffle"
msgstr "Slumpvis"

#: General/ir/configure.c:27 General/joystick/configure.c:28
msgid "Repeat"
msgstr "Repetera"

#: General/ir/configure.c:27
msgid "Playlist"
msgstr "Spellista"

#: General/ir/configure.c:28
msgid "+100"
msgstr "+100"

#: General/ir/configure.c:32
msgid "0"
msgstr "0"

#: General/ir/configure.c:32
msgid "1"
msgstr "1"

#: General/ir/configure.c:32
msgid "2"
msgstr "2"

#: General/ir/configure.c:32
msgid "3"
msgstr "3"

#: General/ir/configure.c:32
msgid "4"
msgstr "4"

#: General/ir/configure.c:33
msgid "5"
msgstr "5"

#: General/ir/configure.c:33
msgid "6"
msgstr "6"

#: General/ir/configure.c:33
msgid "7"
msgstr "7"

#: General/ir/configure.c:33
msgid "8"
msgstr "8"

#: General/ir/configure.c:33
msgid "9"
msgstr "9"

#: General/ir/configure.c:135
#, c-format
msgid "`%s' Button Setup"
msgstr "Inställning för knapp \"%s\""

#: General/ir/configure.c:145
msgid "Enter code or use remote"
msgstr "Ange kod eller använd fjärrkontrollen"

#: General/ir/configure.c:244
msgid "XMMS IRman Configuration"
msgstr "XMMS IRman-konfiguration"

#: General/ir/configure.c:258 Input/cdaudio/configure.c:106
#: Input/cdaudio/configure.c:115
msgid "Device:"
msgstr "Enhet:"

#: General/ir/configure.c:267
msgid "Device: "
msgstr "Enhet: "

#: General/ir/configure.c:279
msgid "Controls:"
msgstr "Kontroller:"

#: General/ir/configure.c:318
msgid "Playlists:"
msgstr "Spellistor:"

#: General/ir/configure.c:347
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: General/ir/about.c:27 xmms/prefswin.c:546 xmms/prefswin.c:579
#: xmms/prefswin.c:616 xmms/prefswin.c:657 xmms/prefswin.c:703
msgid "About"
msgstr "Om"

#: General/ir/about.c:35
msgid "XMMS IRman Plugin:"
msgstr "XMMS IRman-insticksprogram:"

#: General/ir/about.c:41
msgid ""
"Created by Charles Sielski <stray@teklabs.net>\n"
"Control XMMS with your TV / VCR / Stereo remote \n"
"IRman page - http://www.evation.com/irman/"
msgstr ""
"Gjord av Charles Sielski <stray@teklabs.net>\n"
"Styr XMMS med din TV- / video- / stereofjärrkontroll \n"
"IRmans hemsida - http://www.evation.com/irman/"

#: General/joystick/joy.c:130
msgid "Joystick Control"
msgstr "Styrspaksstyrning"

#: General/joystick/joy.c:183 General/joystick/joy.c:240
msgid ""
"\n"
"Joystick Control: error reading"
msgstr ""
"\n"
"Styrspaksstyrning: fel vid läsande av"

#: General/joystick/configure.c:25
msgid "Play/Pause"
msgstr "Spela/Paus"

#: General/joystick/configure.c:25
msgid "Next Track"
msgstr "Nästa spår"

#: General/joystick/configure.c:25
msgid "Prev Track"
msgstr "Föregående spår"

#: General/joystick/configure.c:26
msgid "Fwd 5 tracks"
msgstr "Framåt 5 spår"

#: General/joystick/configure.c:26
msgid "Back 5 tracks"
msgstr "Bakåt 5 spår"

#: General/joystick/configure.c:26
msgid "Volume Up"
msgstr "Höj volym"

#: General/joystick/configure.c:27
msgid "Volume Down"
msgstr "Sänk volym"

#: General/joystick/configure.c:27
msgid "Forward 5s"
msgstr "Spola framåt 5s"

#: General/joystick/configure.c:27
msgid "Rewind 5s"
msgstr "Spola tillbaka 5s"

#: General/joystick/configure.c:28
msgid "Alternate"
msgstr "Alternera"

#: General/joystick/configure.c:28
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"

#: General/joystick/configure.c:89
msgid "XMMS Joystick Configuration"
msgstr "XMMS styrspakskonfiguration"

#. --------------------------------------------------
#: General/joystick/configure.c:103
msgid "Devices:"
msgstr "Enheter:"

#. ------------------------------
#: General/joystick/configure.c:113
msgid "Joystick 1:"
msgstr "Styrspak 1:"

#. ------------------------------
#: General/joystick/configure.c:125
msgid "Joystick 2:"
msgstr "Styrspak 2:"

#. ------------------------------
#: General/joystick/configure.c:137
msgid "Sensitivity (10-32767):"
msgstr "Känslighet (10-32767):"

#. --------------------------------------------------
#: General/joystick/configure.c:167
msgid "Directionals:"
msgstr "Riktningar:"

#. --------------------------------------------------
#: General/joystick/configure.c:192
msgid "Directionals (alternate):"
msgstr "Riktningar (alternativ):"

#. --------------------------------------------------
#: General/joystick/configure.c:217
msgid "Buttons:"
msgstr "Knappar:"

#: General/joystick/configure.c:233
#, c-format
msgid "Button %d:"
msgstr "Knapp %d:"

#: General/joystick/about.c:35
msgid "About Joystick Driver"
msgstr "Om styrspaksdrivrutin"

#: General/joystick/about.c:38
msgid ""
"Joystick Control Plugin\n"
"\n"
" Created by Tim Ferguson <timf@dgs.monash.edu.au>.\n"
" http://www.dgs.monash.edu.au/~timf/\n"
"\n"
" Control XMMS with one or two joysticks.\n"
" "
msgstr ""
"Insticksprogram för styrspaksstyrning\n"
"\n"
" av Tim Ferguson <timf@dgs.monash.edu.au>.\n"
" http://www.dgs.monash.edu.au/~timf/\n"
"\n"
" Styr XMMS med hjälp av en eller två styrspakar (joysticks).\n"
" "

#: General/joystick/about.c:45 Output/OSS/about.c:48 Output/esd/about.c:53
msgid " Close "
msgstr " Stäng "

#: General/song_change/song_change.c:128
msgid "Song Change Configuration"
msgstr "Sångbyteskonfiguration"

#: General/song_change/song_change.c:136
msgid "Song change"
msgstr "Sångbyte"

#: General/song_change/song_change.c:144
msgid "Playlist end"
msgstr "Spellisteslut"

#: General/song_change/song_change.c:153
msgid ""
"Shell-command to run when xmms changes song. It can optionally include the "
"string %%s which will be replaced by the new song title."
msgstr ""
"Skalkommando som skall köras när XMMS byter sång. Detta kommando kan "
"innehålla strängen %%s som blir utbytt mot den nya sångens titel."

#: General/song_change/song_change.c:167 General/song_change/song_change.c:191
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#: General/song_change/song_change.c:180
msgid "Shell-command to run when xmms reaches the end of the playlist."
msgstr "Skalkommando som skall köras när XMMS når slutet av spellistan."

#: Input/mpg123/mpg123.c:25
msgid "Blues"
msgstr "Blues"

#: Input/mpg123/mpg123.c:25
msgid "Classic Rock"
msgstr "Klassisk rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:25
msgid "Country"
msgstr "Country"

#: Input/mpg123/mpg123.c:25
msgid "Dance"
msgstr "Dance"

#: Input/mpg123/mpg123.c:26
msgid "Disco"
msgstr "Disco"

#: Input/mpg123/mpg123.c:26
msgid "Funk"
msgstr "Funk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:26
msgid "Grunge"
msgstr "Grunge"

#: Input/mpg123/mpg123.c:26
msgid "Hip-Hop"
msgstr "Hip-Hop"

#: Input/mpg123/mpg123.c:27
msgid "Jazz"
msgstr "Jazz"

#: Input/mpg123/mpg123.c:27
msgid "Metal"
msgstr "Metal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:27
msgid "New Age"
msgstr "New Age"

#: Input/mpg123/mpg123.c:27
msgid "Oldies"
msgstr "Oldies"

#: Input/mpg123/mpg123.c:28
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: Input/mpg123/mpg123.c:28
msgid "Pop"
msgstr "Pop"

#: Input/mpg123/mpg123.c:28
msgid "R&B"
msgstr "Rhytm & Blues"

#: Input/mpg123/mpg123.c:28
msgid "Rap"
msgstr "Rap"

#: Input/mpg123/mpg123.c:28
msgid "Reggae"
msgstr "Reggae"

#: Input/mpg123/mpg123.c:29
msgid "Rock"
msgstr "Rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:29
msgid "Techno"
msgstr "Techno"

#: Input/mpg123/mpg123.c:29
msgid "Industrial"
msgstr "Industrial"

#: Input/mpg123/mpg123.c:29
msgid "Alternative"
msgstr "Alternative"

#: Input/mpg123/mpg123.c:30
msgid "Ska"
msgstr "Ska"

#: Input/mpg123/mpg123.c:30
msgid "Death Metal"
msgstr "Death Metal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:30
msgid "Pranks"
msgstr "Pranks"

#: Input/mpg123/mpg123.c:30
msgid "Soundtrack"
msgstr "Soundtrack"

#: Input/mpg123/mpg123.c:31
msgid "Euro-Techno"
msgstr "Euro-Techno"

#: Input/mpg123/mpg123.c:31
msgid "Ambient"
msgstr "Ambient"

#: Input/mpg123/mpg123.c:31
msgid "Trip-Hop"
msgstr "Trip-Hop"

#: Input/mpg123/mpg123.c:31
msgid "Vocal"
msgstr "Vocal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:32
msgid "Jazz+Funk"
msgstr "Jazz+Funk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:32
msgid "Fusion"
msgstr "Fusion"

#: Input/mpg123/mpg123.c:32
msgid "Trance"
msgstr "Trance"

#: Input/mpg123/mpg123.c:32
msgid "Classical"
msgstr "Klassiskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:33
msgid "Instrumental"
msgstr "Instrumentellt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:33
msgid "Acid"
msgstr "Acid"

#: Input/mpg123/mpg123.c:33
msgid "House"
msgstr "House"

#: Input/mpg123/mpg123.c:33
msgid "Game"
msgstr "Spel"

#: Input/mpg123/mpg123.c:34
msgid "Sound Clip"
msgstr "Ljudklipp"

#: Input/mpg123/mpg123.c:34
msgid "Gospel"
msgstr "Gospel"

#: Input/mpg123/mpg123.c:34
msgid "Noise"
msgstr "Brus"

#: Input/mpg123/mpg123.c:34
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:35
msgid "Bass"
msgstr "Bass"

#: Input/mpg123/mpg123.c:35
msgid "Soul"
msgstr "Soul"

#: Input/mpg123/mpg123.c:35
msgid "Punk"
msgstr "Punk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:35
msgid "Space"
msgstr "Space"

#: Input/mpg123/mpg123.c:36
msgid "Meditative"
msgstr "Meditativt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:36
msgid "Instrumental Pop"
msgstr "Instrumentell pop"

#: Input/mpg123/mpg123.c:37
msgid "Instrumental Rock"
msgstr "Instrumentell rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:37
msgid "Ethnic"
msgstr "Folkmusik"

#: Input/mpg123/mpg123.c:37
msgid "Gothic"
msgstr "Gotiskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:38
msgid "Darkwave"
msgstr "Darkwave"

#: Input/mpg123/mpg123.c:38
msgid "Techno-Industrial"
msgstr "Techno-Industrial"

#: Input/mpg123/mpg123.c:38
msgid "Electronic"
msgstr "Electroniskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:39
msgid "Pop-Folk"
msgstr "Pop-Folk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:39
msgid "Eurodance"
msgstr "Eurodance"

#: Input/mpg123/mpg123.c:39
msgid "Dream"
msgstr "Dream"

#: Input/mpg123/mpg123.c:40
msgid "Southern Rock"
msgstr "Southern Rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:40
msgid "Comedy"
msgstr "Komedi"

#: Input/mpg123/mpg123.c:40
msgid "Cult"
msgstr "Kult"

#: Input/mpg123/mpg123.c:41
msgid "Gangsta Rap"
msgstr "Gangsta Rap"

#: Input/mpg123/mpg123.c:41
msgid "Top 40"
msgstr "Topp 40"

#: Input/mpg123/mpg123.c:41
msgid "Christian Rap"
msgstr "Kristen rap"

#: Input/mpg123/mpg123.c:42
msgid "Pop/Funk"
msgstr "Pop/Funk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:42
msgid "Jungle"
msgstr "Jungle"

#: Input/mpg123/mpg123.c:42
msgid "Native American"
msgstr "Amerikansk urbefolkning"

#: Input/mpg123/mpg123.c:43
msgid "Cabaret"
msgstr "Cabaret"

#: Input/mpg123/mpg123.c:43
msgid "New Wave"
msgstr "New Wave"

#: Input/mpg123/mpg123.c:43
msgid "Psychedelic"
msgstr "Psykadeliskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:43
msgid "Rave"
msgstr "Rave"

#: Input/mpg123/mpg123.c:44
msgid "Showtunes"
msgstr "Showtunes"

#: Input/mpg123/mpg123.c:44
msgid "Trailer"
msgstr "Trailer"

#: Input/mpg123/mpg123.c:44
msgid "Lo-Fi"
msgstr "Lo-Fi"

#: Input/mpg123/mpg123.c:44
msgid "Tribal"
msgstr "Tribal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:45
msgid "Acid Punk"
msgstr "Acid Punk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:45
msgid "Acid Jazz"
msgstr "Acid Jazz"

#: Input/mpg123/mpg123.c:45
msgid "Polka"
msgstr "Polka"

#: Input/mpg123/mpg123.c:45
msgid "Retro"
msgstr "Retro"

#: Input/mpg123/mpg123.c:46
msgid "Musical"
msgstr "Musikal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:46
msgid "Rock & Roll"
msgstr "Rock & Roll"

#: Input/mpg123/mpg123.c:46
msgid "Hard Rock"
msgstr "Hårdrock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:46
msgid "Folk"
msgstr "Folk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:47
msgid "Folk/Rock"
msgstr "Folk/Rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:47
msgid "National Folk"
msgstr "Nationell Folk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:47
msgid "Swing"
msgstr "Swing"

#: Input/mpg123/mpg123.c:48
msgid "Fast-Fusion"
msgstr "Fast-Fusion"

#: Input/mpg123/mpg123.c:48
msgid "Bebob"
msgstr "Bebob"

#: Input/mpg123/mpg123.c:48
msgid "Latin"
msgstr "Latinskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:48
msgid "Revival"
msgstr "Uppväckelse"

#: Input/mpg123/mpg123.c:49
msgid "Celtic"
msgstr "Keltiskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:49
msgid "Bluegrass"
msgstr "Bluegrass"

#: Input/mpg123/mpg123.c:49
msgid "Avantgarde"
msgstr "Avantgarde"

#: Input/mpg123/mpg123.c:50
msgid "Gothic Rock"
msgstr "Gotisk rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:50
msgid "Progressive Rock"
msgstr "Progressive Rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:51
msgid "Psychedelic Rock"
msgstr "Psykadelisk rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:51
msgid "Symphonic Rock"
msgstr "Symfonisk rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:51
msgid "Slow Rock"
msgstr "Slow Rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:52
msgid "Big Band"
msgstr "Big Band"

#: Input/mpg123/mpg123.c:52
msgid "Chorus"
msgstr "Kör"

#: Input/mpg123/mpg123.c:52
msgid "Easy Listening"
msgstr "Lättlyssnat"

#: Input/mpg123/mpg123.c:53
msgid "Acoustic"
msgstr "Akustiskt"

#: Input/mpg123/mpg123.c:53
msgid "Humour"
msgstr "Humor"

#: Input/mpg123/mpg123.c:53
msgid "Speech"
msgstr "Tal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:53
msgid "Chanson"
msgstr "Chanson"

#: Input/mpg123/mpg123.c:54
msgid "Opera"
msgstr "Opera"

#: Input/mpg123/mpg123.c:54
msgid "Chamber Music"
msgstr "Kammarmusik"

#: Input/mpg123/mpg123.c:54
msgid "Sonata"
msgstr "Sonata"

#: Input/mpg123/mpg123.c:54
msgid "Symphony"
msgstr "Symfoni"

#: Input/mpg123/mpg123.c:55
msgid "Booty Bass"
msgstr "Booty Bass"

#: Input/mpg123/mpg123.c:55
msgid "Primus"
msgstr "Primus"

#: Input/mpg123/mpg123.c:55
msgid "Porn Groove"
msgstr "Porn Groove"

#: Input/mpg123/mpg123.c:56
msgid "Satire"
msgstr "Satir"

#: Input/mpg123/mpg123.c:56
msgid "Slow Jam"
msgstr "Slow Jam"

#: Input/mpg123/mpg123.c:56
msgid "Club"
msgstr "Klubb"

#: Input/mpg123/mpg123.c:56
msgid "Tango"
msgstr "Tango"

#: Input/mpg123/mpg123.c:57
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#: Input/mpg123/mpg123.c:57
msgid "Folklore"
msgstr "Folklore"

#: Input/mpg123/mpg123.c:57
msgid "Ballad"
msgstr "Ballad"

#: Input/mpg123/mpg123.c:57
msgid "Power Ballad"
msgstr "Power Ballad"

#: Input/mpg123/mpg123.c:58
msgid "Rhythmic Soul"
msgstr "Rhythmic Soul"

#: Input/mpg123/mpg123.c:58
msgid "Freestyle"
msgstr "Freestyle"

#: Input/mpg123/mpg123.c:58
msgid "Duet"
msgstr "Duett"

#: Input/mpg123/mpg123.c:59
msgid "Punk Rock"
msgstr "Punkrock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:59
msgid "Drum Solo"
msgstr "Trumsolo"

#: Input/mpg123/mpg123.c:59
msgid "A Cappella"
msgstr "A cappella"

#: Input/mpg123/mpg123.c:60
msgid "Euro-House"
msgstr "Euro-House"

#: Input/mpg123/mpg123.c:60
msgid "Dance Hall"
msgstr "Dance Hall"

#: Input/mpg123/mpg123.c:60
msgid "Goa"
msgstr "Goa"

#: Input/mpg123/mpg123.c:61
msgid "Drum & Bass"
msgstr "Drum & Bass"

#: Input/mpg123/mpg123.c:61
msgid "Club-House"
msgstr "Club-House"

#: Input/mpg123/mpg123.c:61
msgid "Hardcore"
msgstr "Hardcore"

#: Input/mpg123/mpg123.c:62
msgid "Terror"
msgstr "Terror"

#: Input/mpg123/mpg123.c:62
msgid "Indie"
msgstr "Indie"

#: Input/mpg123/mpg123.c:62
msgid "BritPop"
msgstr "BritPop"

#: Input/mpg123/mpg123.c:62
msgid "Negerpunk"
msgstr "Negerpunk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:63
msgid "Polsk Punk"
msgstr "Polsk Punk"

#: Input/mpg123/mpg123.c:63
msgid "Beat"
msgstr "Beat"

#: Input/mpg123/mpg123.c:63
msgid "Christian Gangsta Rap"
msgstr "Kristen gangsta rap"

#: Input/mpg123/mpg123.c:64
msgid "Heavy Metal"
msgstr "Heavy Metal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:64
msgid "Black Metal"
msgstr "Black Metal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:64
msgid "Crossover"
msgstr "Crossover"

#: Input/mpg123/mpg123.c:65
msgid "Contemporary Christian"
msgstr "Modern kristen"

#: Input/mpg123/mpg123.c:65
msgid "Christian Rock"
msgstr "Kristen rock"

#: Input/mpg123/mpg123.c:66
msgid "Merengue"
msgstr "Merengue"

#: Input/mpg123/mpg123.c:66
msgid "Salsa"
msgstr "Salsa"

#: Input/mpg123/mpg123.c:66
msgid "Thrash Metal"
msgstr "Thrash Metal"

#: Input/mpg123/mpg123.c:67
msgid "Anime"
msgstr "Anime"

#: Input/mpg123/mpg123.c:67
msgid "JPop"
msgstr "JPop"

#: Input/mpg123/mpg123.c:67
msgid "Synthpop"
msgstr "Synthpop"

#: Input/mpg123/configure.c:160
msgid "Select the directory where you want to store the MPEG streams:"
msgstr "Välj katalogen som du vill spara MPEG-flödena i:"

#: Input/mpg123/configure.c:219
msgid "MPG123 Configuration"
msgstr "MPG123-konfiguration"

#: Input/mikmod/plugin.c:470 Input/mpg123/configure.c:236
msgid "Resolution:"
msgstr "Upplösning:"

#: Input/mikmod/plugin.c:481 Input/mpg123/configure.c:243
msgid "16 bit"
msgstr "16-bitars"

#: Input/mikmod/plugin.c:489 Input/mpg123/configure.c:249
msgid "8 bit"
msgstr "8-bitars"

#: Input/mikmod/plugin.c:497 Input/mpg123/configure.c:258
msgid "Channels:"
msgstr "Kanaler:"

#: Input/mpg123/configure.c:265
msgid "Stereo (if available)"
msgstr "Stereo (om tillgängligt)"

#: Input/mikmod/plugin.c:516 Input/mpg123/configure.c:272
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: Input/mikmod/plugin.c:524 Input/mpg123/configure.c:283
msgid "Down sample:"
msgstr "Nersampling:"

#: Input/mikmod/plugin.c:535 Input/mpg123/configure.c:290
msgid "1:1 (44 kHz)"
msgstr "1:1 (44 kHz)"

#: Input/mikmod/plugin.c:544 Input/mpg123/configure.c:296
msgid "1:2 (22 kHz)"
msgstr "1:2 (22 kHz)"

#: Input/mikmod/plugin.c:552 Input/mpg123/configure.c:302
msgid "1:4 (11 kHz)"
msgstr "1:4 (11 kHz)"

#: Input/mikmod/plugin.c:609 Input/mpg123/configure.c:334 xmms/prefswin.c:718
#: xmms/prefswin.c:821
msgid "Options"
msgstr "Inställningar"

#: Input/mpg123/configure.c:340
msgid "Detect files by content (instead of file extention)"
msgstr "Känn igen filer på innehållet (istället för filändelse)"

#: Input/mpg123/configure.c:349
msgid "Decoder"
msgstr "Dekoder"

#: Input/mpg123/configure.c:353 Output/OSS/configure.c:219
#: Output/esd/configure.c:137
msgid "Buffering:"
msgstr "Buffring:"

#: Input/mpg123/configure.c:364
msgid "Buffer size (kb):"
msgstr "Buffertstorlek (kb):"

#: Input/mpg123/configure.c:377 Output/OSS/configure.c:240
#: Output/esd/configure.c:161
msgid "Pre-buffer (percent):"
msgstr "Förbuffring (procent):"

#.
#. * Proxy config.
#.
#: Input/mpg123/configure.c:393
msgid "Proxy:"
msgstr "Proxy:"

#: Input/mpg123/configure.c:401
msgid "Use proxy"
msgstr "Använd proxy"

#: Input/mpg123/configure.c:411 Output/esd/configure.c:94
#: Output/esd/configure.c:111
msgid "Host:"
msgstr "Värd:"

#: Input/mpg123/configure.c:420 Output/esd/configure.c:120
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#: Input/mpg123/configure.c:434
msgid "Use authentication"
msgstr "Använd autentisering"

#: Input/mpg123/configure.c:445
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"

#: Input/mpg123/configure.c:455
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#.
#. * Save to disk config.
#.
#: Input/mpg123/configure.c:474
msgid "Save stream to disk:"
msgstr "Spara flöde på disk:"

#: Input/mpg123/configure.c:482
msgid "Save stream to disk"
msgstr "Spara flöde på disk"

#: Input/mpg123/configure.c:492 Output/disk_writer/disk_writer.c:333
msgid "Path:"
msgstr "Sökväg:"

#: Input/mpg123/configure.c:501 Output/disk_writer/disk_writer.c:344
#: xmms/prefswin.c:816
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: Input/mpg123/configure.c:510
msgid "SHOUT/Icecast:"
msgstr "SHOUT/Icecast:"

#: Input/mpg123/configure.c:514
msgid "Enable SHOUT/Icecast title streaming"
msgstr "Slå på direktuppspelning av SHOUT/Icecast-titlar"

#: Input/mpg123/configure.c:521
msgid "Streaming"
msgstr "Direktuppspelning"

#: Input/mpg123/configure.c:523
msgid "ID3 Tags:"
msgstr "ID3-taggar:"

#: Input/mpg123/configure.c:530
msgid "Use ID3 tags"
msgstr "Använd ID3-taggar"

#: Input/mpg123/configure.c:536
msgid "Disable ID3V2 tags"
msgstr "Slå av ID3V2-taggar"

#: Input/mpg123/configure.c:546
msgid "ID3 format:"
msgstr "ID3-format:"

#: Input/mpg123/configure.c:560
msgid ""
"%1 = Artist\n"
"%3 = Album\n"
"%5 = Comment\n"
"%7 = File name\n"
"%9 = File extension"
msgstr ""
"%1 = Artist\n"
"%3 = Album\n"
"%5 = Kommentar\n"
"%7 = Filnamn\n"
"%9 = Filändelse"

#: Input/mpg123/configure.c:566
msgid ""
"%2 = Title\n"
"%4 = Year\n"
"%6 = Genre\n"
"%8 = Path"
msgstr ""
"%2 = Titel\n"
"%4 = År\n"
"%6 = Genre\n"
"%8 = Sökväg"

#: Input/mpg123/configure.c:574
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#.
#. * This is ugly.
#. * Change the Cancel buttons caption to Close.
#.
#: Input/mpg123/fileinfo.c:34 xmms/about.c:171 xmms/equalizer.c:1273
#: xmms/equalizer.c:1277 xmms/main.c:1598 xmms/skinwin.c:87 xmms/util.c:698
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:108 Input/mpg123/fileinfo.c:113
#: Input/mpg123/fileinfo.c:130 Input/mpg123/fileinfo.c:133
#: Input/mpg123/fileinfo.c:137
msgid "File Info"
msgstr "Filinformation"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:108 Input/mpg123/fileinfo.c:113
msgid ""
"\n"
"  Couldn't write tag!  \n"
msgstr ""
"\n"
"  Kunde inte skriva taggen!  \n"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:130 Input/mpg123/fileinfo.c:137
msgid ""
"\n"
"  Couldn't remove tag!  \n"
msgstr ""
"\n"
"  Kunde inte ta bort taggen!  \n"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:133
msgid ""
"\n"
"  No tag to remove!  \n"
msgstr ""
"\n"
"  Ingen tagg som kan tas bort!  \n"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:147
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:147
msgid "50/15 ms"
msgstr "50/15 ms"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:147
msgid "CCIT J.17"
msgstr "CCIT J.17"

#: Input/mikmod/plugin.c:508 Input/mpg123/fileinfo.c:148
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:148
msgid "Joint stereo"
msgstr "Sammanslagen stereo"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:148
msgid "Dual channel"
msgstr "Tvåkanal"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:148
msgid "Single channel"
msgstr "Enkelkanal"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:149
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:149
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:179
msgid "ID3 Tag:"
msgstr "ID3-tagg:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:186
msgid "Title:"
msgstr "Titel:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:195
msgid "Artist:"
msgstr "Artist:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:204
msgid "Album:"
msgstr "Album:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:213
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:222
msgid "Year:"
msgstr "År:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:232
msgid "Genre:"
msgstr "Genre:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:259
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:266
msgid "Remove ID3"
msgstr "Ta bort ID3"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:278
msgid "MPEG Info:"
msgstr "MPEG-information:"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:335
#, c-format
msgid "File Info - %s"
msgstr "Filinformation - %s"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:418
#, c-format
msgid ""
"Bitrate: Variable,\n"
"avg. bitrate: %d kb/s"
msgstr ""
"Bithastighet: variabel,\n"
"genomsnittlig: %d kb/s"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:423
#, c-format
msgid "Bitrate: %d kb/s"
msgstr "Bithastighet: %d kb/s"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:426
#, c-format
msgid "Samplerate: %ld Hz"
msgstr "Samplingsfrekvens: %ld Hz"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:428
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Error protection: %s\n"
"Copyright: %s\n"
"Original: %s\n"
"Emphasis: %s"
msgstr ""
"%s\n"
"Felskydd: %s\n"
"Copyright: %s\n"
"Original: %s\n"
"Betoning: %s"

#: Input/mpg123/fileinfo.c:430
#, c-format
msgid ""
"%d frames\n"
"Filesize: %lu B"
msgstr ""
"%d ramar\n"
"Filstorlek: %lu B"

#: Input/mpg123/http.c:201 Output/disk_writer/disk_writer.c:126
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: Input/mpg123/http.c:352
#, c-format
msgid "LOOKING UP %s"
msgstr "SLÅR UPP %s"

#: Input/mpg123/http.c:358
#, c-format
msgid "Couldn't look up host %s"
msgstr "Kunde inte slå upp värden %s"

#: Input/mpg123/http.c:371
#, c-format
msgid "CONNECTING TO %s:%d"
msgstr "ANSLUTER TILL %s:%d"

#: Input/mpg123/http.c:378 Input/mpg123/http.c:398
#, c-format
msgid "Couldn't connect to host %s"
msgstr "Kunde inte ansluta till värden %s"

#: Input/mpg123/http.c:444
msgid "CONNECTED: WAITING FOR REPLY"
msgstr "ANSLUTEN: VÄNTAR PÅ SVAR"

#: Input/mpg123/http.c:485
#, c-format
msgid ""
"Couldn't connect to host %s\n"
"Server reported: %s"
msgstr ""
"Kunde inte ansluta till värden %s\n"
"Servern svarade: %s"

#: Input/mpg123/http.c:595
#, c-format
msgid "PRE-BUFFERING: %dKB/%dKB"
msgstr "FÖRBUFFRING: %dKB/%dKB"

#: Input/mpg123/id3_frame_content.c:74
msgid " (Remix)"
msgstr " (Remix)"

#: Input/mpg123/id3_frame_content.c:74
msgid "(Remix)"
msgstr "(Remix)"

#: Input/mpg123/id3_frame_content.c:78
msgid " (Cover)"
msgstr " (Cover)"

#: Input/mpg123/id3_frame_content.c:78
msgid "(Cover)"
msgstr "(Cover)"

#: Input/mikmod/plugin.c:126
msgid "About mikmod plugin"
msgstr "Om mikmod-insticksprogram"

#: Input/mikmod/plugin.c:152
msgid ""
"Mikmod Plugin\n"
"http://www.multimania.com/miodrag/mikmod/\n"
"Ported to xmms by J. Nick Koston"
msgstr ""
"Mikmod-insticksprogram\n"
"http://www.multimania.com/miodrag/mikmod/\n"
"Omskriven för xmms av J. Nick Koston"

#: Input/mikmod/plugin.c:374
msgid "Couldn't load mod"
msgstr "Kunde inte ladda modul"

#: Input/mikmod/plugin.c:446
msgid "MikMod Configuration"
msgstr "Mikmod-konfiguration"

#: Input/mikmod/plugin.c:564
msgid "Look for hidden patterns in modules "
msgstr "Leta efter gömda mönster i moduler "

#: Input/mikmod/plugin.c:571
msgid "Use surround mixing"
msgstr "Använd surroundmixning"

#: Input/mikmod/plugin.c:578
msgid "Force volume fade at the end of the module"
msgstr "Tvinga nerjustering av ljudstyrkan vid slutet av modulen"

#: Input/mikmod/plugin.c:585
msgid "Use interpolation"
msgstr "Använd interpolering"

#: Input/mikmod/plugin.c:592
msgid "Default panning separation"
msgstr "Standardbalansinställning"

#: Input/mikmod/plugin.c:604
msgid "Quality"
msgstr "Kvalitet"

#: Input/cdaudio/cdaudio.c:316
#, c-format
msgid "CD Audio Track %02u"
msgstr "Ljud-CD-spår %02u"

#: Input/cdaudio/configure.c:89
msgid "CD Audio Player Configuration"
msgstr "Konfiguration av ljud-CD-spelare"

#: Input/cdaudio/configure.c:125
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#.
#. * Volume config
#.
#: Input/cdaudio/configure.c:144
msgid "Volume setting:"
msgstr "Ljudstyrkeinställning:"

#: Input/cdaudio/configure.c:150
msgid "OSS Mixer"
msgstr "OSS-mixer"

#: Input/cdaudio/configure.c:159
msgid "CDROM drive"
msgstr "CDROM-spelare"

#: Input/cdaudio/configure.c:168
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#. CDDB
#: Input/cdaudio/configure.c:178
msgid "CDDB:"
msgstr "CDDB:"

#: Input/cdaudio/configure.c:188
msgid "Use CDDB"
msgstr "Använd CDDB"

#: Input/cdaudio/configure.c:192
msgid "Get server list"
msgstr "Hämta serverlista"

#: Input/cdaudio/configure.c:194
msgid "Show network window"
msgstr "Visa nätverksfönster"

#: Input/cdaudio/configure.c:206
msgid "CDDB server:"
msgstr "CDDB server:"

#.
#. * CDindex
#.
#: Input/cdaudio/configure.c:222
msgid "CD Index:"
msgstr "CD-index:"

#: Input/cdaudio/configure.c:229
msgid "Use CD Index"
msgstr "Använd CD-index"

#: Input/cdaudio/configure.c:239
msgid "CD Index server:"
msgstr "CD-indexserver:"

#.
#. * Track names
#.
#: Input/cdaudio/configure.c:257
msgid "Track names:"
msgstr "Spårnamn:"

#: Input/cdaudio/configure.c:266
msgid "Name format:"
msgstr "Namnformat:"

#: Input/cdaudio/configure.c:278
msgid ""
"%p = Performer/Artist\n"
"%a = Album"
msgstr ""
"%p = Artist\n"
"%a = Album"

#: Input/cdaudio/configure.c:284
msgid ""
"%t = Track name\n"
"%n = Track number"
msgstr ""
"%t = Spårnamn\n"
"%n = Spårnummmer"

#: Input/cdaudio/configure.c:295
msgid "CD Info"
msgstr "CD-information"

#: Input/cdaudio/cdindex.c:162 Input/cdaudio/cdinfo.c:145
#: Input/cdaudio/cdinfo.c:146 Input/cdaudio/cdinfo.c:147
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänd)"

#: Input/cdaudio/cdindex.c:133 xmms/prefswin.c:258 xmms/prefswin.c:274
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: Input/cdaudio/cdindex.c:134
msgid ""
"The SHA-1 hash function failed to properly\n"
"generate a test key. As such, Xmms will\n"
"not be able to contact a CD Index server.\n"
msgstr ""
"SHA-1-hashfunktionen misslyckades med att\n"
"generera en testnyckel. På grund av detta\n"
"kommer inte Xmms att kunna kontakta en\n"
"CD-indexserver.\n"

#: Input/idcin/idcin.c:106
msgid "Huffman decode error.\n"
msgstr "Huffman-avkodningsfel.\n"

#: Input/idcin/idcin.c:404
msgid "Error opening audio for idcin.\n"
msgstr "Fel vid öppnande av ljudenhet för idcin.\n"

#: Input/idcin/idcin.c:413
msgid "IDCin Play"
msgstr "IDCin-spelande"

#: Input/tonegen/tonegen.c:43
msgid "About Tone Generator"
msgstr "Om tongenerator"

#: Input/tonegen/tonegen.c:44
msgid ""
"Sinus tone generator by Håvard Kvålen <havardk@xmms.org>\n"
"\n"
"To use it, add a URL: tone://frequency\n"
"e.g. tone://2000 to play a 2000Hz tone"
msgstr ""
"Sinustongenerator gjord av Håvard Kvålen <havardk@xmms.org>\n"
"\n"
"För att använda den lägger du till en URL: tone://frequency\n"
"exempelvis tone://2000 för att spela en 2000 Hz-ton"

#: Input/tonegen/tonegen.c:110 Input/tonegen/tonegen.c:147
#, c-format
msgid "Tone generator: %d Hz"
msgstr "Tongenerator: %d Hz"

#: Output/OSS/about.c:27
msgid "About OSS Driver 0.9"
msgstr "Om OSS-drivrutin 0.9"

#: Output/OSS/about.c:30
msgid ""
"XMMS OSS Driver 0.9\n"
"\n"
" This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,\n"
"USA."
msgstr ""
"XMMS OSS-drivrutin 0.9\n"
"\n"
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\n"
"UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\n"
"SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General\n"
"Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med\n"
"detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."

#: Output/OSS/configure.c:113
#, c-format
msgid "Default (%s)"
msgstr "Standard (%s)"

#: Output/OSS/configure.c:131
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: Output/OSS/configure.c:160
msgid "OSS Driver configuration"
msgstr "OSS-drivrutinskonfiguration"

#: Output/OSS/configure.c:174
msgid "Audio device:"
msgstr "Ljudenhet:"

#: Output/OSS/configure.c:188
msgid "Use alternate device:"
msgstr "Använd alternativ enhet:"

#: Output/OSS/configure.c:204
msgid "Mixer device:"
msgstr "Mixerenhet:"

#: Output/OSS/configure.c:217
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#: Output/OSS/configure.c:231 Output/esd/configure.c:149
msgid "Buffer size (ms):"
msgstr "Buffertstorlek (ms):"

#: Output/OSS/configure.c:247 Output/esd/configure.c:174
msgid "Buffering"
msgstr "Buffring"

#: Output/OSS/configure.c:248
msgid "Mixer Settings:"
msgstr "Mixerinställningar:"

#: Output/OSS/configure.c:253
msgid "Volume controls Master not PCM"
msgstr "Ljudstyrkan styr Master, inte PCM"

#: Output/OSS/configure.c:256
msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

#: Output/esd/about.c:32
msgid "About ESounD Plugin 0.01"
msgstr "Om ESounD-insticksprogram 0.01"

#: Output/esd/about.c:35
msgid ""
"XMMS ESounD Plugin 0.1\n"
"\n"
" This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,\n"
"USA."
msgstr ""
"XMMS ESounD-insticksprogram 0.1\n"
"\n"
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\n"
"UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\n"
"SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General\n"
"Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med\n"
"detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."

#: Output/esd/configure.c:83
msgid "ESD Plugin configuration"
msgstr "Konfiguration av ESD-insticksprogram"

#: Output/esd/configure.c:101
msgid "Use remote host"
msgstr "Använd fjärrvärd"

#: Output/esd/configure.c:135
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: Output/disk_writer/disk_writer.c:127
msgid ""
"You cannot use the Disk Writer plugin\n"
"when you're running in realtime mode."
msgstr ""
"Du kan inte använda Disk Writer-insticksprogrammet\n"
"när du kör i realtidsläge."

#: Output/disk_writer/disk_writer.c:278
msgid "Select the directory where you want to store the output files:"
msgstr "Välj katalogen där du vill spara utdatafilerna:"

#: Output/disk_writer/disk_writer.c:322
msgid "Disk Writer Configuration"
msgstr "Disk Writer-konfiguration"

#: Visualization/blur_scope/blur_scope.c:155
msgid "Blur scope"
msgstr "Suddigt oscilloskop"

#: Visualization/blur_scope/config.c:66
msgid "Color Entry"
msgstr "Färginmatning"

#: Visualization/blur_scope/config.c:74
#: Visualization/opengl_spectrum/configure.c:49
msgid "Options:"
msgstr "Alternativ:"

#: Visualization/sanalyzer/spectrum.c:84
msgid "Spectrum analyzer"
msgstr "Spektrumanalysator"

#: Visualization/opengl_spectrum/opengl_spectrum.c:123
#: Visualization/opengl_spectrum/opengl_spectrum.c:124
msgid "OpenGL Spectrum analyzer"
msgstr "OpenGL-spektrumanalysator"

#: Visualization/opengl_spectrum/configure.c:41
msgid "OpenGL Spectrum configuration"
msgstr "OpenGL-spektrumkonfiguration"

#: Visualization/opengl_spectrum/configure.c:55
msgid "3DFX Fullscreen mode"
msgstr "3DFX-helskärmsläge"

#: gnomexmms/gnomexmms.c:464
msgid "xmms applet"
msgstr "xmms-applet"

#: gnomexmms/gnomexmms.c:465
msgid "Copyright (C) Anders Carlsson 1999"
msgstr "Copyright (C) Anders Carlsson 1999"

#: gnomexmms/gnomexmms.c:467
msgid ""
"A simple xmms gnome panel applet by Anders Carlsson.\n"
"Some code is from wmxmms by Mikael Alm."
msgstr ""
"En enkel xmms-gnomeapplet av Anders Carlsson.\n"
"En del kod är hämtad från wmxmms av Mikael Alm."

#: gnomexmms/gnomexmms.c:493
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: wmxmms/getopt.c:632 xmms/getopt.c:632
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: wmxmms/getopt.c:656 xmms/getopt.c:656
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inga argument\n"

#: wmxmms/getopt.c:661 xmms/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inga argument\n"

#: wmxmms/getopt.c:678 wmxmms/getopt.c:851 xmms/getopt.c:678 xmms/getopt.c:851
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: wmxmms/getopt.c:707 xmms/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: wmxmms/getopt.c:711 xmms/getopt.c:711
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: wmxmms/getopt.c:737 xmms/getopt.c:737
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåtet alternativ -- %c\n"

#: wmxmms/getopt.c:740 xmms/getopt.c:740
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltlig flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: wmxmms/getopt.c:770 wmxmms/getopt.c:900 xmms/getopt.c:770 xmms/getopt.c:900
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: wmxmms/getopt.c:817 xmms/getopt.c:817
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: wmxmms/getopt.c:835 xmms/getopt.c:835
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: wmxmms/wmxmms.c:586
#, c-format
msgid "ERROR: Couldn't find %s\n"
msgstr "FEL: Kunde inte hitta %s\n"

#: wmxmms/wmxmms.c:621
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
"--------\n"
"\n"
"-h, --help\t\tDisplay this text and exit.\n"
"-g, --geometry\t\tSet the geometry (for example +20+20)\n"
"-s, --session\t\tSet the xmms session to use (Default: 0)\n"
"-c, --command\t\tCommand to launch xmms (Default: xmms)\n"
"-i, --icon\t\tSet the icon to use when xmms is not running\n"
"-n, --single\t\tOnly a single click is needed to start xmms\n"
"-t, --title\t\tDisplay song title when mouse is in window\n"
"-v, --version\t\tDisplay version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: %s [flaggor]\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
"--------\n"
"\n"
"-h, --help\t\tVisa denna text och avsluta.\n"
"-g, --geometry\t\tSätt geometrin (exempelvis +20+20)\n"
"-s, --session\t\tVälj xmms-session som skall användas (Standard: 0)\n"
"-c, --command\t\tKommando för att starta xmms (Standard: xmms)\n"
"-i, --icon\t\tVälj ikon som ska användas när xmms inte kör\n"
"-n, --single\t\tEndast ett enkelklick behövs för att starta xmms\n"
"-t, --title\t\tVisa sångtitel när muspekaren är inuti fönstret\n"
"-v, --version\t\tVisa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

#. I18N note: "Enqueue" here means "Add to playlist"
#: xmms/util.c:472
msgid "Enqueue"
msgstr "Lägg till i spellista"

#: xmms/util.c:664
msgid "Load file(s)"
msgstr "Ladda fil(er)"

#: xmms/util.c:684
msgid "Add selected files"
msgstr "Lägg till valda filer"

#: xmms/util.c:688
msgid "Add all files in directory"
msgstr "Lägg till alla filer i katalogen"

#: xmms/controlsocket.c:505 xmms/main.c:127 xmms/main.c:1764 xmms/main.c:2085
#: xmms/main.c:2086 xmms/main.c:2467
msgid "/Repeat"
msgstr "/Repetera"

#: xmms/controlsocket.c:509 xmms/main.c:128 xmms/main.c:1757 xmms/main.c:2081
#: xmms/main.c:2082 xmms/main.c:2466
msgid "/Shuffle"
msgstr "/Blanda"

#. Det här tror jag visas i xmms enkla lilla teckenfönster. /Christian
#: xmms/eq_slider.c:60
msgid "PREAMP"
msgstr "FÖRFÖRSTÄRKNING"

#: xmms/eq_slider.c:60
msgid "60HZ"
msgstr "60HZ"

#: xmms/eq_slider.c:60
msgid "170HZ"
msgstr "170HZ"

#: xmms/eq_slider.c:61
msgid "310HZ"
msgstr "310HZ"

#: xmms/eq_slider.c:61
msgid "600HZ"
msgstr "600HZ"

#: xmms/eq_slider.c:61
msgid "1KHZ"
msgstr "1KHZ"

#: xmms/eq_slider.c:62
msgid "3KHZ"
msgstr "3KHZ"

#: xmms/eq_slider.c:62
msgid "6KHZ"
msgstr "6KHZ"

#: xmms/eq_slider.c:62
msgid "12KHZ"
msgstr "12KHZ"

#: xmms/eq_slider.c:63
msgid "14KHZ"
msgstr "14KHZ"

#: xmms/eq_slider.c:63
msgid "16KHZ"
msgstr "16KHZ"

#: xmms/main.c:123
msgid "/Preferences"
msgstr "/Inställningar"

#: xmms/main.c:124
msgid "/Skin Browser"
msgstr "/Skinnbläddrare"

#: xmms/main.c:125
msgid "/Reload skin"
msgstr "/Ladda om skinn"

#. "<control>3"
#: xmms/main.c:126 xmms/main.c:130 xmms/main.c:133 xmms/main.c:261
#: xmms/main.c:265 xmms/main.c:269 xmms/main.c:288 xmms/playlistwin.c:91
msgid "/-"
msgstr "/-"

#: xmms/main.c:129 xmms/main.c:2123 xmms/main.c:2469
msgid "/No Playlist Advance"
msgstr "/Gå inte vidare i spellistan"

#: xmms/main.c:131 xmms/main.c:132 xmms/main.c:2472 xmms/main.c:2477
#: xmms/main.c:2654 xmms/main.c:2659
msgid "/Time Elapsed"
msgstr "/Spelad tid"

#: xmms/main.c:132 xmms/main.c:2473 xmms/main.c:2478 xmms/main.c:2655
#: xmms/main.c:2660
msgid "/Time Remaining"
msgstr "/Återstående tid"

#: xmms/main.c:134 xmms/main.c:2095 xmms/main.c:2312 xmms/main.c:2481
msgid "/Always On Top"
msgstr "/Alltid överst"

#: xmms/main.c:135 xmms/main.c:2101 xmms/main.c:2482
msgid "/Sticky"
msgstr "/Klistrig"

#: xmms/main.c:136 xmms/main.c:663 xmms/main.c:2105 xmms/main.c:2484
msgid "/WindowShade Mode"
msgstr "/WindowShade-läge"

#: xmms/main.c:137 xmms/main.c:2108 xmms/main.c:2485 xmms/playlistwin.c:314
msgid "/Playlist WindowShade Mode"
msgstr "/Spellista i WindowShade-läge"

#: xmms/equalizer.c:127 xmms/main.c:138 xmms/main.c:2111 xmms/main.c:2486
msgid "/Equalizer WindowShade Mode"
msgstr "/Equalizer i WindowShade-läge"

#: xmms/main.c:139 xmms/main.c:2114 xmms/main.c:2319 xmms/main.c:2483
msgid "/DoubleSize"
msgstr "/Dubbel storlek"

#: xmms/main.c:140 xmms/main.c:2120 xmms/main.c:2468
msgid "/Easy Move"
msgstr "/Enkel fönsterförflyttning"

#: xmms/main.c:154
msgid "/File Info"
msgstr "/Filinformation"

#: xmms/main.c:155
msgid "/Jump To File"
msgstr "/Hoppa till fil"

#: xmms/main.c:156
msgid "/Jump To Time"
msgstr "/Hoppa till tidpunkt"

#: xmms/main.c:157 xmms/main.c:2061 xmms/main.c:2498
msgid "/Autoscroll Songname"
msgstr "/Automatisk rullning av sångnamn"

#: xmms/main.c:179
msgid "/Visualization Mode"
msgstr "/Visualisieringsläge"

#: xmms/main.c:180 xmms/main.c:181 xmms/main.c:182
msgid "/Visualization Mode/Analyzer"
msgstr "/Visualisieringsläge/Analysator"

#: xmms/main.c:181
msgid "/Visualization Mode/Scope"
msgstr "/Visualisieringsläge/Oscilloskop"

#: xmms/main.c:182
msgid "/Visualization Mode/Off"
msgstr "/Visualisieringsläge/Av"

#: xmms/main.c:183
msgid "/Analyzer Mode"
msgstr "/Analysatorläge"

#: xmms/main.c:184 xmms/main.c:185 xmms/main.c:186
msgid "/Analyzer Mode/Normal"
msgstr "/Analysatorläge/Normal"

#: xmms/main.c:185
msgid "/Analyzer Mode/Fire"
msgstr "/Analysatorläge/Eld"

#: xmms/main.c:186
msgid "/Analyzer Mode/Vertical Lines"
msgstr "/Analysatorläge/Vertikala linjer"

#: xmms/main.c:187 xmms/main.c:190
msgid "/Analyzer Mode/-"
msgstr "/Analysatorläge/-"

#: xmms/main.c:188 xmms/main.c:189
msgid "/Analyzer Mode/Lines"
msgstr "/Analysatorläge/Linjer"

#: xmms/main.c:189
msgid "/Analyzer Mode/Bars"
msgstr "/Analysatorläge/Stolpar"

#: xmms/main.c:191
msgid "/Analyzer Mode/Peaks"
msgstr "/Analysatorläge/Toppar"

#: xmms/main.c:192
msgid "/Scope Mode"
msgstr "/Oscilloskopläge"

#: xmms/main.c:193 xmms/main.c:194 xmms/main.c:195
msgid "/Scope Mode/Dot Scope"
msgstr "/Oscilloskopläge/Punktoscilloskop"

#: xmms/main.c:194
msgid "/Scope Mode/Line Scope"
msgstr "/Oscilloskopläge/Linjeoscilloskop"

#: xmms/main.c:195
msgid "/Scope Mode/Solid Scope"
msgstr "/Oscilloskopläge/Solitt oscilloskop"

#: xmms/main.c:196
msgid "/WindowShade VU Mode"
msgstr "/WindowShade VU-läge"

#: xmms/main.c:197 xmms/main.c:198
msgid "/WindowShade VU Mode/Normal"
msgstr "/WindowShade VU-läge/Normal"

#: xmms/main.c:198
msgid "/WindowShade VU Mode/Smooth"
msgstr "/WindowShade VU-läge/Mjuk"

#: xmms/main.c:199
msgid "/Refresh Rate"
msgstr "/Uppdateringsfrekvens"

#: xmms/main.c:200 xmms/main.c:201 xmms/main.c:202 xmms/main.c:203
msgid "/Refresh Rate/Full (~50 fps)"
msgstr "/Uppdateringsfrekvens/Full (~50 fps)"

#: xmms/main.c:201
msgid "/Refresh Rate/Half (~25 fps)"
msgstr "/Uppdateringsfrekvens/Halv (~25 fps)"

#: xmms/main.c:202
msgid "/Refresh Rate/Quarter (~13 fps)"
msgstr "/Uppdateringsfrekvens/Fjärdedel (~13 fps)"

#: xmms/main.c:203
msgid "/Refresh Rate/Eigth (~6 fps)"
msgstr "/Uppdateringsfrekvens/Åttondedel (~6 fps)"

#: xmms/main.c:204
msgid "/Analyzer Falloff"
msgstr "/Analysatorfallhastighet"

#: xmms/main.c:205 xmms/main.c:206 xmms/main.c:207 xmms/main.c:208
#: xmms/main.c:209
msgid "/Analyzer Falloff/Slowest"
msgstr "/Analysatorfallhastighet/Långsammaste"

#: xmms/main.c:206
msgid "/Analyzer Falloff/Slow"
msgstr "/Analysatorfallhastighet/Långsam"

#: xmms/main.c:207
msgid "/Analyzer Falloff/Medium"
msgstr "/Analysatorfallhastighet/Medel"

#: xmms/main.c:208
msgid "/Analyzer Falloff/Fast"
msgstr "/Analysatorfallhastighet/Snabb"

#: xmms/main.c:209
msgid "/Analyzer Falloff/Fastest"
msgstr "/Analysatorfallhastighet/Snabbaste"

#: xmms/main.c:210
msgid "/Peaks Falloff"
msgstr "/Fallhastighet för toppar"

#: xmms/main.c:211 xmms/main.c:212 xmms/main.c:213 xmms/main.c:214
#: xmms/main.c:215
msgid "/Peaks Falloff/Slowest"
msgstr "/Fallhastighet för toppar/Långsammaste"

#: xmms/main.c:212
msgid "/Peaks Falloff/Slow"
msgstr "/Fallhastighet för toppar/Långsam"

#: xmms/main.c:213
msgid "/Peaks Falloff/Medium"
msgstr "/Fallhastighet för toppar/Medel"

#: xmms/main.c:214
msgid "/Peaks Falloff/Fast"
msgstr "/Fallhastighet för toppar/Snabb"

#: xmms/main.c:215
msgid "/Peaks Falloff/Fastest"
msgstr "/Fallhastighet för toppar/Snabbaste"

#: xmms/main.c:216
msgid "/Visualization plugins"
msgstr "/Visualisieringsinsticksprogram"

#: xmms/main.c:260
msgid "/About XMMS"
msgstr "/Om XMMS"

#: xmms/main.c:262
msgid "/Play File"
msgstr "/Spela fil"

#: xmms/main.c:263
msgid "/Play Location"
msgstr "/Spela adress"

#: xmms/main.c:264
msgid "/View File Info"
msgstr "/Visa filinformation"

#: xmms/main.c:266 xmms/main.c:2011 xmms/main.c:2042 xmms/main.c:2542
msgid "/Main Window"
msgstr "/Huvudfönster"

#: xmms/main.c:267 xmms/main.c:2543 xmms/playlistwin.c:1505
#: xmms/playlistwin.c:1518
msgid "/Playlist Editor"
msgstr "/Spellisteeditor"

#: xmms/equalizer.c:679 xmms/equalizer.c:690 xmms/main.c:268 xmms/main.c:2544
msgid "/Graphical EQ"
msgstr "/Grafisk Equalizer"

#: xmms/main.c:270 xmms/main.c:2545
msgid "/Options"
msgstr "/Alternativ"

#: xmms/main.c:271
msgid "/Playback"
msgstr "/Uppspelning"

#: xmms/main.c:272
msgid "/Playback/Previous"
msgstr "/Uppspelning/Föregående"

#: xmms/main.c:273
msgid "/Playback/Play"
msgstr "/Uppspelning/Spela"

#: xmms/main.c:274
msgid "/Playback/Pause"
msgstr "/Uppspelning/Paus"

#: xmms/main.c:275
msgid "/Playback/Stop"
msgstr "/Uppspelning/Stopp"

#: xmms/main.c:276
msgid "/Playback/Next"
msgstr "/Uppspelning/Nästa"

#: xmms/main.c:277 xmms/main.c:284
msgid "/Playback/-"
msgstr "/Uppspelning/-"

#. {N_("/Playback/Stop with Fadeout"),"<Shift>V",mainwin_general_menu_callback,MAINWIN_GENERAL_STOPFADE,"<Item>"},
#: xmms/main.c:279
msgid "/Playback/Back 5 Seconds"
msgstr "/Uppspelning/Spola tillbaka 5 sekunder"

#: xmms/main.c:280
msgid "/Playback/Fwd 5 Seconds"
msgstr "/Uppspelning/Spola framåt 5 Sekunden"

#: xmms/main.c:281
msgid "/Playback/Start of List"
msgstr "/Uppspelning/Början av listan"

#: xmms/main.c:282
msgid "/Playback/10 Tracks Back"
msgstr "/Uppspelning/10 spår tillbaka"

#: xmms/main.c:283
msgid "/Playback/10 Tracks Fwd"
msgstr "/Uppspelning/10 spår framåt"

#: xmms/main.c:285
msgid "/Playback/Jump to Time"
msgstr "/Uppspelning/Hoppa till tidpunkt"

#: xmms/main.c:286
msgid "/Playback/Jump to File"
msgstr "/Uppspelning/Hoppa till fil"

#: xmms/main.c:287 xmms/main.c:2546
msgid "/Visualization"
msgstr "/Visualisering"

#: xmms/main.c:289
msgid "/Exit"
msgstr "/Avsluta"

#: xmms/main.c:1269
msgid "Jump to time"
msgstr "Hoppa till tidpunkt"

#: xmms/main.c:1279
msgid "Jump to:"
msgstr "Hoppa till:"

#: xmms/main.c:1295
msgid "minutes:seconds"
msgstr "minuter:sekunder"

#: xmms/main.c:1302
msgid "Track length:"
msgstr "Spårlängd:"

#: xmms/main.c:1316 xmms/main.c:1591
msgid "Jump"
msgstr "Hoppa"

#: xmms/main.c:1526
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: xmms/main.c:1541
msgid "Jump to file"
msgstr "Hoppa till fil"

#: xmms/main.c:1718
msgid "Enter location to add:"
msgstr "Skriv in adressen som ska läggas till:"

#. Strängar som visas i xmms lilla teckenfönster /Christian
#: xmms/main.c:1836
msgid "SEEK TO: %d:%-2.2d/%d:%-2.2d (%d%%)"
msgstr "SÖK TILL: %d:%-2.2d/%d:%-2.2d (%d%%)"

#: xmms/main.c:1861 xmms/main.c:2397
msgid "VOLUME: %d%%"
msgstr "VOLYM: %d%%"

#: xmms/main.c:1890 xmms/main.c:2402
msgid "BALANCE: %d%% LEFT"
msgstr "BALANS: %d%% VÄNSTER"

#: xmms/main.c:1895 xmms/main.c:2405
msgid "BALANCE: CENTER"
msgstr "BALANS: CENTER"

#: xmms/main.c:1900 xmms/main.c:2408
msgid "BALANCE: %d%% RIGHT"
msgstr "BALANS: %d%% HÖGER"

#: xmms/main.c:2272
msgid "OPTIONS MENU"
msgstr "ALTERNATIVMENY"

#: xmms/main.c:2277
msgid "DISABLE ALWAYS ON TOP (N/A)"
msgstr "SLÅ AV ALLTID ÖVERST (-)"

#: xmms/main.c:2279
msgid "ENABLE ALWAYS ON TOP (N/A)"
msgstr "SLÅ PÅ ALLTID ÖVERST (-)"

#: xmms/main.c:2281
msgid "DISABLE ALWAYS ON TOP"
msgstr "SLÅ AV ALLTID ÖVERST"

#: xmms/main.c:2283
msgid "ENABLE ALWAYS ON TOP"
msgstr "SLÅ PÅ ALLTID ÖVERST"

#: xmms/main.c:2286
msgid "FILE INFO BOX"
msgstr "FILINFORMATIONSFÖNSTER"

#: xmms/main.c:2290
msgid "DISABLE DOUBLESIZE"
msgstr "SLÅ AV DUBBEL STORLEK"

#: xmms/main.c:2292
msgid "ENABLE DOUBLESIZE"
msgstr "SLÅ PÅ DUBBEL STORLEK"

#: xmms/main.c:2295
msgid "VISUALIZATION MENU"
msgstr "VISUALISERINGSMENY"

#: xmms/main.c:2726
msgid "Couldn't open audio"
msgstr "Kunde inte öppna ljudenhet"

#: xmms/main.c:2727
msgid ""
"Please check that:\n"
"\n"
"1. You have the correct output plugin selected\n"
"2. No other programs is blocking the soundcard\n"
"3. Your soundcard is configured properly"
msgstr ""
"Kontrollera att:\n"
"\n"
"1. Rätt utmatningsinsticksprogram är valt\n"
"2. Inga andra program blockerer ljudkortet\n"
"3. Ditt ljudkort är korrekt konfigurerat"

#: xmms/main.c:2882
msgid ""
"\n"
"Usage: xmms [options] [files] ...\n"
"\n"
"Options:\n"
"--------\n"
"\n"
"-h, --help       Display this text and exit.\n"
"-n, --session\t\tSelect XMMS session (Default: 0)\n"
"-r, --rew        Skip backwards in playlist\n"
"-p, --play\t\tStart playing current playlist\n"
"-u, --pause\t\tPause current song\n"
"-s, --stop\t\tStop current song\n"
"-f, --fwd        Skip forward in playlist\n"
"-e, --enqueue\t\tDon't clear the playlist\n"
"-m, --show-main-window\tShow the main window.\n"
"-v, --version      Print version number and exit.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: xmms [flaggor] [filer] ...\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
"--------\n"
"\n"
"-h, --help       Visa denna text och avsluta.\n"
"-n, --session\t\tVälj XMMS-session (Standard: 0)\n"
"-r, --rew        Hoppa bakåt i spellistan\n"
"-p, --play\t\tStarta uppspelning av den aktuella spellistan\n"
"-u, --pause\t\tPausa aktuell sång\n"
"-s, --stop\t\tStoppa aktuell sång\n"
"-f, --fwd        Hoppa framåt i spellistan\n"
"-e, --enqueue\t\tRensa inte spellistan\n"
"-m, --show-main-window\tVisa huvudfönstret.\n"
"-v, --version      Skriv ut versionsnummer och avsluta.\n"
"\n"

#: xmms/main.c:3043
msgid ""
"\n"
"Segmentation fault\n"
"\n"
"You've probably found a bug in XMMS, please visit\n"
"http://www.xmms.org/bugs and fill out a bug report.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Segmentationsfel\n"
"\n"
"Du har troligtvis hittat ett fel i XMMS. Var vänlig\n"
"och gå till http://www.xmms.org/bugs och fyll i en\n"
"felanmälning.\n"
"\n"

#: xmms/main.c:3180
msgid ""
"Sorry, threads isn't supported on your platform.\n"
"\n"
"If you're on a libc5 based linux system and installed GLIB & GTK+ before "
"you\n"
"installed LinuxThreads you need to recompile GLIB & GTK+\n"
msgstr ""
"Beklagar, men trådar (threads) stöds inte på din plattform.\n"
"\n"
"Om du har ett libc5-baserat Linuxsystem och du installerade GLIB och GTK+\n"
"innan du installerade LinuxThreads, måste du kompilera om GLIB och GTK+\n"

#: xmms/main.c:3241
#, c-format
msgid "Sorry, your GTK+ version (%d.%d.%d) doesn't work with XMMS.\n"
msgstr "Tyvärr, din GTK+-version (%d.%d.%d) fungerar inte med XMMS.\n"

#: xmms/main.c:3242
msgid "Please use GTK+ 1.2.2 or newer (NOTE not 1.3.x)\n"
msgstr "Var god och använd GTK+ 1.2.2. eller senare (OBS: inte 1.3.x)\n"

#: xmms/main.c:3254
msgid "XMMS"
msgstr "XMMS"

#: xmms/skinwin.c:45
msgid "Skins"
msgstr "Skinn"

#: xmms/skinwin.c:49
msgid "Skin selector"
msgstr "Skinnväljare"

#: xmms/skinwin.c:78
msgid "Select random skin on play"
msgstr "Välj skinn slumpvis vid uppspelning"

#: xmms/skinwin.c:194
msgid "(none)"
msgstr "(inget)"

#: xmms/prefswin.c:259
msgid ""
"Realtime priority is a way for XMMS to make sure it always\n"
"get as much CPU time as needed for decoding audio files without\n"
"any \"skips\".\n"
"\n"
"This requires that XMMS is run with root privileges and\n"
"may, although it's very unusal, lock up your computer.\n"
"\n"
"You have been warned, to activate this you need to\n"
"restart XMMS."
msgstr ""
"Realtidsprioritet är ett sätt för XMMS att se till så att programmet\n"
"alltid får så mycket processortid som det behöver för att avkoda\n"
"musikfiler utan att uppspelningen av ljudfiler blir \"hackig\".\n"
"\n"
"Detta kräver att XMMS körs med rootprivilegier och\n"
"kan, även om det är ovanligt, helt låsa din dator.\n"
"\n"
"Du har blivit varnad. För att aktivera detta måste du starta om XMMS."

#: xmms/prefswin.c:275
msgid ""
"DGA access is a way for plugins to be able to write directly to\n"
"the graphics cards video memory which results in much higher framerates.\n"
"There are some bugs in some X servers that make XMMS crash on startup\n"
"if you enable this option. If this happens change the line enable_dga = "
"TRUE\n"
"to enable_dga = FALSE in your ~/.xmms/config file.\n"
"\n"
"This also requires that you either run XMMS as root directly or with the "
"suid\n"
"bit set. (This should be safe because XMMS releases the superuser "
"priveliges\n"
"very early).\n"
"\n"
"You have been warned, to activate this you need to restart XMMS."
msgstr ""
"DGA-åtkomst ger insticksprogram möjlighet att skriva direkt till\n"
"grafikkortets grafikminne vilket resulterar i mycket snabbare\n"
"bildvisning. Det finns en del buggar i vissa X-servrar som gör\n"
"att XMMS kraschar vid start om du slår på det här alternativet.\n"
"Om det händer ändrar du raden enable_dga = TRUE till enable_dga\n"
"= FALSE i din ~/.xmms/config-fil.\n"
"\n"
"Detta kräver också att du antingen kör XMMS som root direkt eller\n"
"med suid-biten satt (Det här bör vara säkert eftersom XMMS släpper\n"
"superanvändarrättigheterna väldigt tidigt).\n"
"\n"
"Du har blivit varnad. För att aktivera detta måste du starta om XMMS."

#: xmms/prefswin.c:382
msgid "Select playlist font:"
msgstr "Välj typsnitt för spellista:"

#: xmms/prefswin.c:480
msgid "Input plugins"
msgstr "Indatainsticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:482
msgid "General plugins"
msgstr "Allmänna insticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:484
msgid "Visualization plugins"
msgstr "Visualiseringsinsticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:492
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#.
#. * Input plugins
#.
#: xmms/prefswin.c:514
msgid "Input Plugins"
msgstr "Indatainsticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:543 xmms/prefswin.c:575 xmms/prefswin.c:612
#: xmms/prefswin.c:653 xmms/prefswin.c:699
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: xmms/prefswin.c:550 xmms/prefswin.c:661 xmms/prefswin.c:707
msgid "Enable plugin"
msgstr "Slå på insticksprogram"

#.
#. * Output plugin
#.
#: xmms/prefswin.c:558
msgid "Output Plugin"
msgstr "Utmatningsinsticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:583
msgid "Audio I/O Plugins"
msgstr "Ljud-I/O-insticksprogram"

#.
#. * Effect plugins
#.
#: xmms/prefswin.c:595
msgid "Effect Plugins"
msgstr "Effektinsticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:620
msgid "Use plugins"
msgstr "Använd insticksprogram"

#.
#. * General plugins
#.
#: xmms/prefswin.c:628
msgid "General Plugins"
msgstr "Allmänna insticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:665
msgid "Effect/General Plugins"
msgstr "Effekt/allmänna insticksprogram"

#: xmms/prefswin.c:673 xmms/prefswin.c:711
msgid "Visualization Plugins"
msgstr "Visualiseringsinsticksprogram"

#. Läs information vid [ ] behov [ ] laddning /Christian
#: xmms/prefswin.c:726
msgid "Read info on"
msgstr "Läs information vid"

#: xmms/prefswin.c:729
msgid "demand"
msgstr "behov"

#: xmms/prefswin.c:732
msgid "load"
msgstr "laddning"

#: xmms/prefswin.c:736
msgid "Allow multiple instances"
msgstr "Tillåt flera instanser"

#: xmms/prefswin.c:739
msgid "Reverse file order in fileselector"
msgstr "Vänd på filordningen i filväljaren"

#: xmms/prefswin.c:741
msgid "Always show clutterbar"
msgstr "Visa alltid clutterbar"

#: xmms/prefswin.c:744
msgid "Convert %20 to space"
msgstr "Omvandla %20 till blanksteg"

#: xmms/prefswin.c:746
msgid "Save window positions"
msgstr "Spara fönsterposition"

#: xmms/prefswin.c:749
msgid "Convert underscore to space"
msgstr "Omvandla understreck till blanksteg"

#: xmms/prefswin.c:751
msgid "Show numbers in playlist"
msgstr "Visa nummer i spellistan"

#: xmms/prefswin.c:754
msgid "Dim titlebar when inactive"
msgstr "Skugga titelraden vid inaktivitet"

#: xmms/prefswin.c:756
msgid "Save playlist position"
msgstr "Spara spellisteposition"

#: xmms/prefswin.c:759
msgid "Sort \"Jump to file\" alphabetical"
msgstr "Sortera \"Hoppa till fil\" alfabetiskt"

#: xmms/prefswin.c:761
msgid "Equalizer doublesize linked"
msgstr "Dubbel storlek på både huvudfönster och equalizer"

#: xmms/prefswin.c:764
msgid "Use realtime priority when available"
msgstr "Använd realtidsprioritet när sådan är tillgänglig"

#: xmms/prefswin.c:769
msgid "Snap windows at"
msgstr "Fäst fönster vid"

#: xmms/prefswin.c:774
msgid "pixels"
msgstr "pixlar"

#: xmms/prefswin.c:779
msgid "Pause between songs for"
msgstr "Pausa mellan sånger i"

#. seconds
#: xmms/prefswin.c:785
msgid "s"
msgstr "s"

#: xmms/prefswin.c:788
msgid "Smooth title scroll"
msgstr "Mjuk titelrullning"

#: xmms/prefswin.c:791
msgid "Use '\\' as a directory delimiter"
msgstr "Använd \"\\\" som katalogavskiljare"

#: xmms/prefswin.c:795
msgid "Mouse Wheel adjusts Volume by (%)"
msgstr "Mushjulet justerar ljudstyrkan med (%)"

#: xmms/prefswin.c:804
msgid "Enable DGA access when available"
msgstr "Använd DGA-åtkomst när sådan är tillgänglig"

#: xmms/prefswin.c:808
msgid "Playlist font"
msgstr "Typsnitt i spellista"

#: xmms/prefswin.c:1008 xmms/prefswin.c:1038
msgid " (enabled)"
msgstr " (aktiverad)"

#: xmms/prefswin.c:1067
msgid " (disabled)"
msgstr " (avaktiverad)"

#: xmms/playlistwin.c:83
msgid "/Sort List"
msgstr "/Sortera lista"

#: xmms/playlistwin.c:84
msgid "/Sort List/By Title"
msgstr "/Sortera lista/Efter titel"

#: xmms/playlistwin.c:85
msgid "/Sort List/By Filename"
msgstr "/Sortera lista/Efter filnamn"

#: xmms/playlistwin.c:86
msgid "/Sort List/By Path + Filename"
msgstr "/Sortera lista/Efter sökväg och filnamn"

#: xmms/playlistwin.c:87 xmms/playlistwin.c:651
msgid "/Sort Selection"
msgstr "/Sortera valda"

#: xmms/playlistwin.c:88 xmms/playlistwin.c:646
msgid "/Sort Selection/By Title"
msgstr "/Sortera valda/Efter titel"

#: xmms/playlistwin.c:89 xmms/playlistwin.c:647
msgid "/Sort Selection/By Filename"
msgstr "/Sortera valda/Efter filnamn"

#: xmms/playlistwin.c:90 xmms/playlistwin.c:648
msgid "/Sort Selection/By Path + Filename"
msgstr "/Sortera valda/Efter sökväg och filnamn"

#: xmms/playlistwin.c:92
msgid "/Randomize List"
msgstr "/Slumpa listan"

#: xmms/playlistwin.c:93
msgid "/Reverse List"
msgstr "/Vänd på listan"

#: xmms/playlistwin.c:105
msgid "/Remove Dead Files"
msgstr "/Tag bort icke-existerande filer"

#: xmms/playlistwin.c:558
msgid "Enter URL to add:"
msgstr "Ange URL som ska läggas till:"

#: xmms/playlistwin.c:578
msgid "Select directory to add:"
msgstr "Välj katalog som ska läggas till:"

#: xmms/playlistwin.c:778
msgid "Save playlist"
msgstr "Spara spellista"

#: xmms/playlistwin.c:793
msgid "Load playlist"
msgstr "Läs in spellista"

#: xmms/playlistwin.c:1422
msgid "XMMS Playlist"
msgstr "XMMS spellista"

#: xmms/equalizer.c:76
msgid "/Load"
msgstr "/Läs in"

#: xmms/equalizer.c:77
msgid "/Load/Preset"
msgstr "/Läs in/Förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:78
msgid "/Load/Auto-load preset"
msgstr "/Läs in/Automatinläst förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:79
msgid "/Load/Default"
msgstr "/Läs in/Standardvärden"

#: xmms/equalizer.c:80 xmms/equalizer.c:82
msgid "/Load/-"
msgstr "/Läs in/-"

#: xmms/equalizer.c:81
msgid "/Load/Zero"
msgstr "/Läs in/Noll"

#: xmms/equalizer.c:83
msgid "/Load/From file"
msgstr "/Läs in/Från fil"

#: xmms/equalizer.c:84
msgid "/Load/From WinAMP EQF file"
msgstr "/Läs in/Från WinAMP EQF-fil"

#: xmms/equalizer.c:85
msgid "/Save"
msgstr "/Spara"

#: xmms/equalizer.c:86
msgid "/Save/Preset"
msgstr "/Spara/Förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:87
msgid "/Save/Auto-load preset"
msgstr "/Spara/Automatinläst förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:88
msgid "/Save/Default"
msgstr "/Spara/Standardvärden"

#: xmms/equalizer.c:89
msgid "/Save/-"
msgstr "/Spara/-"

#: xmms/equalizer.c:90
msgid "/Save/To file"
msgstr "/Spara/Till fil"

#: xmms/equalizer.c:91
msgid "/Save/To WinAMP EQF file"
msgstr "/Spara/Till WinAMP EQF-fil"

#: xmms/equalizer.c:92
msgid "/Delete"
msgstr "/Ta bort"

#: xmms/equalizer.c:93
msgid "/Delete/Preset"
msgstr "/Ta bort/Förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:94
msgid "/Delete/Auto-load preset"
msgstr "/Ta bort/Automatinläst förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:579
msgid "XMMS Equalizer"
msgstr "XMMS Equalizer"

#: xmms/equalizer.c:1094
msgid "Presets"
msgstr "Förhandsinställningar"

#: xmms/equalizer.c:1180
msgid "Load preset"
msgstr "Läs in förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1186
msgid "Load auto-preset"
msgstr "Läs in automatinläst förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1202 xmms/equalizer.c:1213
msgid "Load equalizer preset"
msgstr "Läs in equalizer-förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1223
msgid "Save preset"
msgstr "Spara förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1229
msgid "Save auto-preset"
msgstr "Spara automatinläst förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1252 xmms/equalizer.c:1263
msgid "Save equalizer preset"
msgstr "Spara equalizer-förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1273
msgid "Delete preset"
msgstr "Ta bort förhandsinställning"

#: xmms/equalizer.c:1273 xmms/equalizer.c:1277
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: xmms/equalizer.c:1277
msgid "Delete auto-preset"
msgstr "Ta bort automatinläst förhandsinställning"

#: xmms/about.c:27
msgid "Main Programming:"
msgstr "Huvudprogrammering:"

#: xmms/about.c:28
msgid "Peter Alm"
msgstr "Peter Alm"

#: xmms/about.c:30
msgid "Additional Programming:"
msgstr "Ytterligare programmering:"

#. for languages that can't display 'aring' (å) replace it with "aa"
#: xmms/about.c:32
msgid "Håvard Kvålen"
msgstr "Håvard Kvålen"

#: xmms/about.c:33
msgid "Derrik Pates"
msgstr "Derrik Pates"

#: xmms/about.c:35
msgid "With Additional Help:"
msgstr "Med ytterligare hjälp av:"

#: xmms/about.c:36
msgid "Sean Atkinson"
msgstr "Sean Atkinson"

#: xmms/about.c:37
msgid "Anders Carlsson (effect plugins)"
msgstr "Anders Carlsson (effektinsticksprogram)"

#: xmms/about.c:38
msgid "Tim Ferguson (joystick plugin)"
msgstr "Tim Ferguson (styrspaksinsticksprogram)"

#: xmms/about.c:39
msgid "Ben Gertzfield"
msgstr "Ben Gertzfield"

#: xmms/about.c:40
msgid "Logan Hanks"
msgstr "Logan Hanks"

#: xmms/about.c:41
msgid "Eric L. Hernes (FreeBSD patches)"
msgstr "Eric L. Hernes (FreeBSD-programfixar)"

#: xmms/about.c:42
msgid "Michael Hipp and others (MPG123 engine)"
msgstr "Michael Hipp och andra (MPG123-motor)"

#. for languages that can't display 'adiaeresis' (ä) replace it with "ae"
#: xmms/about.c:44
msgid "Olle Hällnäs (compiling fixes)"
msgstr "Olle Hällnäs (kompileringsfixar)"

#: xmms/about.c:45
msgid "Lyle B Kempler"
msgstr "Lyle B Kempler"

#: xmms/about.c:46
msgid "J. Nick Koston (MikMod plugin)"
msgstr "J. Nick Koston (MikMod-insticksprogram)"

#: xmms/about.c:47
msgid "Johan Levin (echo + stereo plugin)"
msgstr "Johan Levin (eko + stereoinsticksprogram)"

#: xmms/about.c:48
msgid "Eric Lindvall"
msgstr "Eric Lindvall"

#: xmms/about.c:49
msgid "Willem Monsuwe"
msgstr "Willem Monsuwe"

#: xmms/about.c:50
msgid "Pablo Saratxaga (i18n)"
msgstr "Pablo Saratxaga (internationalisering)"

#: xmms/about.c:51
msgid "Carl van Schaik (pro logic plugin)"
msgstr "Carl van Schaik (pro logic-insticksprogram)"

#. for languages that can't display 'odiaeresis' (ö) replace it with "oe"
#: xmms/about.c:53
msgid "Jörg Schuler"
msgstr "Jörg Schuler"

#: xmms/about.c:54
msgid "Charles Sielski (irman plugin)"
msgstr "Charles Sielski (irman-insticksprogram)"

#: xmms/about.c:55
msgid "Espen Skoglund"
msgstr "Espen Skoglund"

#: xmms/about.c:56
msgid "Zinx Verituse"
msgstr "Zinx Verituse"

#: xmms/about.c:57
msgid "Ryan Weaver (RedHat RPMs among other things)"
msgstr "Ryan Weaver (RedHat-RPM:er bland annat)"

#: xmms/about.c:58
msgid "Chris Wilson"
msgstr "Chris Wilson"

#: xmms/about.c:59
msgid "Stephan K. Zitz"
msgstr "Stephan K. Zitz"

#: xmms/about.c:61
msgid "Homepage and Graphics:"
msgstr "Hemsida och grafik:"

#: xmms/about.c:62
msgid "Thomas Nilsson"
msgstr "Thomas Nilsson"

#: xmms/about.c:64
msgid "Support and Docs:"
msgstr "Support och dokumentation:"

#. for languages that can't display 'adiaeresis' (ä) replace it with "ae"
#: xmms/about.c:66
msgid "Olle Hällnäs"
msgstr "Olle Hällnäs"

#: xmms/about.c:88
msgid "About XMMS"
msgstr "Om XMMS"

#: xmms/about.c:118
#, c-format
msgid "XMMS %s - Cross platform multimedia player"
msgstr "XMMS %s - Multimediaspelare för flera plattformar"

#: xmms/about.c:124
msgid "Copyright (C) 1997-2000 4front Technologies"
msgstr "Copyright (C) 1997-2000 4front Technologies"

#: xmms/about.c:164
msgid "Credits"
msgstr "Lista över bidragande personer"

#~ msgid "Add file(s) to playlist"
#~ msgstr "Lägg till fil(er) till spellistan"

#~ msgid "/Playback/Stop with Fadeout"
#~ msgstr "/Uppspelning/Stanna med uttoning"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.