Re: är sv@li.org arkiverad någonstans?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-09 13:25:24

Joel Andersson:

> > > msgid "CMainWindow::Online Notify"
> > > msgstr "Aktivitetsalarm"
> > Se "online" ovan.
> Anslutenhetsalarm? Detta uttryck verkar gå att översätta till begriplig
> svenska. Jag kan inte komma på något, 

"Bekräfta anslutning", "Visa meddelande vid anslutning", "Varna vid
anslutning", ...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.