hello 1.3.26

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-20 21:20:44

> #: src/hello.c:331
> #, c-format
> msgid "%s: Virtual memory exhausted\n"
> msgstr "%s:  Virtuellt minne slut\n"

Det extra blanktecknet efter kolonet kan du nog skippa.

> #~ msgid ""
> #~ "This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"

Det här föråldrade meddelandet tänkte du sortera ut sedan förmodar
jag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.