hello 1.3.26

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-20 19:46:06

Bifogar den uppdaterade översättningen av hello nedan. Kom gärna med
kommentarer.

/Christian
# Swedish messages for hello 1.3.26
# Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>, 1997.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hello 1.3.26\n"
"POT-Creation-Date: 2000-03-18 02:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-20 19:06+02:00\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: src/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:723 src/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:815 src/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: src/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: src/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: src/hello.c:149
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"

#: src/hello.c:150
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#. Print help info and exit.
#. --help output 1
#. no-wrap
#: src/hello.c:162
msgid "GNU hello, THE greeting printing program.\n"
msgstr "GNU hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"

#. --help output 2
#. no-wrap
#: src/hello.c:166
#, c-format
msgid "\nUsage: %s [OPTION]\n"
msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]\n"

#. --help output 3 : options 1/2
#. no-wrap
#: src/hello.c:172
msgid ""
"\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    display version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"

#. --help output 4 : options 2/2
#. no-wrap
#: src/hello.c:179
msgid ""
"\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
msgstr ""
"\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
" -m, --mail     skriv ut din e-post\n"

#. --help output 5 (end)
#. no-wrap
#: src/hello.c:186
msgid "\nReport bugs to <hello-list@gnu.franken.de>.\n"
msgstr ""
"\nRapportera fel till <hello-list@gnu.franken.de>.\n"
"Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>.\n"

#: src/hello.c:198
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"PARTICULAR PURPOSE. You may redistribute copies of GNU %s under the terms\n"
"of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright © %s Free Software Fondation, Inc.\n"
"Det finns INGEN SOM HELST garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET\n"
"FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Du får lov att distribuera kopior av GNU %s\n"
"enligt villkoren i GNU General Public License.\n"
"För mer information om gällande regler, se filen COPYING.\n"

#: src/hello.c:210
#, c-format
msgid "%s: Incompatible flags: -m and -t\n"
msgstr "%s: Inkompatibla flaggor: -m och -t\n"

#: src/hello.c:242
#, c-format
msgid "%s: Who are you?\n"
msgstr "%s: Vem är du?\n"

#: src/hello.c:264
#, c-format
msgid "%s: Cannot find your mail spool file.\n"
msgstr "%s: Kan inte hitta din brevlådefil.\n"

#: src/hello.c:308
msgid "Nothing happens here."
msgstr "Här händer inget."

#: src/hello.c:314
msgid "hello, world\n"
msgstr "hej, världen\n"

#: src/hello.c:316
msgid "Hello, world!"
msgstr "Hej, världen!"

#: src/hello.c:331
#, c-format
msgid "%s: Virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: Virtuellt minne slut\n"

#~ msgid ""
#~ "This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]\n"
#~ " -h, --help     display this help and exit\n"
#~ " -v, --version    display version information and exit\n"
#~ " -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
#~ " -m, --mail     print your mail\n"
#~ "\n"
#~ "Report bugs to bug-gnu-hello@prep.ai.mit.edu.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
#~ "Användning: %s [FLAGGA]\n"
#~ " -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
#~ " -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
#~ " -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
#~ " -m, --mail     skriv ut dina brev\n"
#~ "\n"
#~ "Rapportera fel till bug-gnu-hello@prep.ai.mit.edu. \n"
#~ "Kommentarer om översättningen skickas till sv@li.org\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.