Re: hallå hallå

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-19 22:24:13

> Göran: Jag vet inte om jag står som ansvarig på något annat paket just
> nu, men jag är villig att släppa ansvaret för dem också om någon med mer
> tid än jag anmäler sig frivilligt.

Det stod redan så.  Du var ansvarig, men med en anmärkning att någon
annan gärna fick ta över.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.