Re: hallå hallå

From: Thomas Olsson (thomas.olsson.446_at_student.lth.se)
Date: 2000-06-19 18:43:30

Hej,

Nej, det gör inte mig något. Jag är fortfarande med på sändlistan (är
det så den officiella översättningen lyder? :), men är inte så aktiv
längre (som ni nog har märkt...)

Göran: Jag vet inte om jag står som ansvarig på något annat paket just
nu, men jag är villig att släppa ansvaret för dem också om någon med mer
tid än jag anmäler sig frivilligt. Jag kommer dock att kvarstå på
sändlistan och kanske kommer jag att engagera mig aktivt någon gång i
framtiden.

/T

Christian Rose wrote:
> 
> Jag ser att svenska översättningen av "hello" behöver uppdateras. Gör
> det något om jag tar den?
> 
> /Christian
> 
> Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org
> 
> #######################################################################
> Christian Rose
> http://www.menthos.com               menthos@menthos.com
> #######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.