Re: GAIM translation

From: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Date: 2000-06-18 15:03:01

On 17 June, 2000 - Göran Uddeborg sent me these 5.9K bytes:

> > # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> > # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> > # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> > #
> > #: src/gnome_applet_mgr.c:353
> > #, fuzzy
> > msgid ""
> > msgstr ""
...

Det där ser ju inge bra ut, källkoden ska inte referera till "" i
översättningar. Bör fixas i källkoden.

> > #: src/aim.c:342
> > msgid "Options"
> > msgstr "Inställningar"
> >
> > #: src/aim.c:540 src/buddy.c:1820
> > msgid "Preferences"
> > msgstr "Inställningar"
> >
> > #: src/buddy.c:1803
> > msgid "Settings"
> > msgstr "Inställningar"
> 
> Möjligen är det olyckligt med samma översättning av tre olika termer,
> även om de används för samma sak ibland.  Vet du vad det ena och det
> andra används till i det här fallet?

Alternativ brukar ju användas.. men vilken av dem? 8)

> > #: src/dialogs.c:505
> > #, c-format
> > msgid "You missed an IM from %s because it was too big."
> > msgstr "Du missade ett meddelande från %s eftersom det var för stort."
> 
> Exakt vad är ett "IM"?

AOL Instant Messenger.. antar att det är ett "direktmeddelande" ...

> > #: src/html.c:120
> > msgid "g001: Error resolving host\n"
> > msgstr ""
> 
> "Fel vid uppslagning av värd"  Numret bör väl antagligen vara kvar,
> men du kan ju kontrollera hur det används.

Ser nästan ut som en debugutskrift, vilket jag inte tycker ska
översättas.. om det nu är det..

> > #: src/oscar.c:236
> > msgid "Authentication Failed"
> > msgstr ""
> 
> Autenticeringsfel, väl?

Autenticering misslyckades  ?

> > #: src/prefs.c:392
> > msgid "Raise windows when message recieved"
> > msgstr ""
> 
> "Flytta upp fönstret när ...", kanske?

Flytta upp kan tolkas som att flytta det uppåt på skärmen, inte höja det
ovanför andra fönster.. Hm.

> > #: src/prefs.c:396
> > msgid "Save some window size/positions"
> > msgstr ""
> 
> Spara några fönsterstorlekar/-positioner

Bara några, inte alla..? 8)

> > #: src/prefs.c:689
> > msgid "Browser"
> > msgstr ""
> 
> Säger datatermgruppen något om det här?  (Jag orkar inte koppla upp
> mig och kontrollera själv just nu.)

Bläddrare?

> > #: src/prefs.c:694
> > msgid "Netscape"
> > msgstr "Netscape"
> 
> Hmm, varför vill man översätta det?  Det är ju ett namn.

Bör man inte, nä..

/Tomas
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.