Re: GAIM translation

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-17 22:57:18

> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> #
> #: src/gnome_applet_mgr.c:353
> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
> "POT-Creation-Date: 2000-06-16 19:04-0700\n"
> "PO-Revision-Date: 2000-06-17 11:43+0200\n"
> "Last-Translator: Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Både kommentaren och ID-version behöver uppdateras.

> #: src/aim.c:407
> msgid "Screen Name: "
> msgstr ""

"skärmnamn"?

> #: src/aim.c:342
> msgid "Options"
> msgstr "Inställningar"
>
> #: src/aim.c:540 src/buddy.c:1820
> msgid "Preferences"
> msgstr "Inställningar"
>
> #: src/buddy.c:1803
> msgid "Settings"
> msgstr "Inställningar"

Möjligen är det olyckligt med samma översättning av tre olika termer,
även om de används för samma sak ibland.  Vet du vad det ena och det
andra används till i det här fallet?

> #: src/buddy.c:276 src/buddy.c:284 src/buddy.c:437 src/buddy.c:1867
> #: src/buddy_chat.c:716
> msgid "IM"
> msgstr ""

Här måste man definitivt ha koden för att förstå hur det skall
översättas, om det nu skall det.  Har du hämtat den?

> #: src/buddy.c:456
> msgid "Away Msg"
> msgstr ""

"frånvaromeddelande" var väl bra?

> #: src/buddy.c:463
> msgid "Toggle Logging"
> msgstr ""

"växla loggning"?

> #: src/buddy.c:469
> msgid "Add Buddy Pounce"
> msgstr ""

Har du någon aning om vad det innebär?

> #: src/buddy_chat.c:140
> msgid "Join Chat"
> msgstr ""

"Anslut till samtal"?

> #: src/buddy_chat.c:811 src/buddy_chat.c:812 src/conversation.c:1196
> #: src/conversation.c:1197
> msgid "Underline"
> msgstr "Understruken"

Skulle också kunna betyda "Stryk under".  Vet du vilket det är?

> #: src/buddy_chat.c:811 src/conversation.c:1196
> msgid "Underline Text"
> msgstr "Understruken text"

Motsvarande här.

> #: src/conversation.c:674
> #, c-format
> msgid "Currently at %d\n"
> msgstr ""

Just nu på %d

Vet du hur meddelandet används?

> #: src/dialogs.c:195
> msgid "Error Resolving Mail Server.\n"
> msgstr ""

Fel vid upplsagning av postserver.

> #: src/dialogs.c:499
> #, c-format
> msgid "Chat in %s is not available."
> msgstr "Prat i %s är inte tillgängligt."

Undrar om inte "samtal" är bättre än "prat" här.  "Prat" har en mer
negativ klang än engelskans "chat".  Även om "samtal" är mer formellt
så tycker åtminstone jag personligen att det är bättre här.

> #: src/dialogs.c:505
> #, c-format
> msgid "You missed an IM from %s because it was too big."
> msgstr "Du missade ett meddelande från %s eftersom det var för stort."

Exakt vad är ett "IM"?

> #: src/dialogs.c:881
> msgid "Buddy To Pounce:"
> msgstr "Kompis att slå ner på:"

Betyder det verkligen det i det här sammanhanget?  Det känns lite
konstigt att det skulle vara så, även om jag också bara känner till
den betydelsen av "pounce".

> #. Make a label for away entry
> #: src/dialogs.c:2402
> msgid "Away title: "
> msgstr "Bortarubrik: "

Frånvarorubrik är konsistent med vad du använde tidigare, och blir nog
också tydligare.

> #: src/gnome_applet_mgr.c:171
> msgid "Offilne. Click to bring up login box."
> msgstr "Nerkopplad. Klicka för att visa inloggningsrutan."

Du kanske skall tipsa författaren om att han stavat fel.

> #: src/html.c:120
> msgid "g001: Error resolving host\n"
> msgstr ""

"Fel vid uppslagning av värd"  Numret bör väl antagligen vara kvar,
men du kan ju kontrollera hur det används.

> #: src/oscar.c:136
> msgid "internal connection error\n"
> msgstr "internt fel vid förbindelse\n"

"internt förbindelsefel" skulle jag valt, om jag översatt.

> #: src/oscar.c:236
> msgid "Authentication Failed"
> msgstr ""

Autenticeringsfel, väl?

> #: src/prefs.c:392
> msgid "Raise windows when message recieved"
> msgstr ""

"Flytta upp fönstret när ...", kanske?

> #: src/prefs.c:396
> msgid "Save some window size/positions"
> msgstr ""

Spara några fönsterstorlekar/-positioner

> #: src/prefs.c:488
> msgid "Login Host:"
> msgstr ""

Inloggningsvärd:

> #: src/prefs.c:509
> msgid "No Proxy"
> msgstr "Ingen proxy"

"Inget ombud (proxy)"

"Proxy" betyder "ombud", men för dem som sett det bara i
datorsammanhang kan det vara bra att ha med den engelska termen också.

> #: src/prefs.c:516
> msgid "HTTP Proxy"
> msgstr "HTTP-proxy"
>
> #: src/prefs.c:524
> msgid "SOCKS v4 Proxy"
> msgstr "SOCKS v4-proxy"
> 
> #: src/prefs.c:532
> msgid "SOCKS v5 Proxy (DOES NOT WORK!)"
> msgstr "SOCKS v5-proxy (FUNGERAR INTE!)"
> 
> #: src/prefs.c:541
> msgid "Proxy Host:"
> msgstr ""

Motsvarande i de här.

> #: src/prefs.c:681
> msgid "Sounds in chat rooms when people enter/leave"
> msgstr ""

Ljud i samtalsrum när folk kommer/går

> #: src/prefs.c:682
> msgid "Sounds in chat rooms when people talk"
> msgstr ""

Ljud i samtalsrum när folk talar.

> #: src/prefs.c:689
> msgid "Browser"
> msgstr ""

Säger datatermgruppen något om det här?  (Jag orkar inte koppla upp
mig och kontrollera själv just nu.)

> #: src/prefs.c:694
> msgid "Netscape"
> msgstr "Netscape"

Hmm, varför vill man översätta det?  Det är ju ett namn.

> #: src/prefs.c:731
> msgid "Pop up new window by default"
> msgstr ""

Öppna nya fönster i normalfall.

> #: src/prefs.c:755
> msgid "Appearance"
> msgstr ""

Utseende

> #: src/prefs.c:759
> msgid "Font Properties"
> msgstr ""

Fontegenskaper.  Eller det svenskare "Typsninttsegenskaper", men då
bör du nog använda "typsnitt" istället för "font" även i resten av
meddelandena.

> #: src/prefs.c:766
> msgid "Show time on messages"
> msgstr ""

Visa tid i meddelanden

> #: src/prefs.c:767
> msgid "Show numbers in groups"
> msgstr ""

Visa antal i grupper

> #: src/prefs.c:769
> msgid "Show idle times"
> msgstr ""

Visa inaktivitetstider

> #: src/prefs.c:802
> msgid "Buddy Chats"
> msgstr ""

Kompissamtal

> #: src/prefs.c:1031
> msgid "List of available chats"
> msgstr ""

Lista över tillgängliga samtal

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.