Kommentarer på översättningen av xpad

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2005-01-10 11:15:19

Det ser bra ut tycker jag.  Du hade glömt att välja snabbtangent på
ett antal ställen, annars var det bara ett par detaljer jag hittade.

> #: src/xpad-app.c:882
> msgid "Prints usage information and exits"
> msgstr "Skriver ut användarinformation och avslutar"

Är inte "användningsinformation" bättre.  Det låter som om det är
information om den som använder programmet, men det är det väl
knappast. :-)

> #: src/xpad-app.c:891
> msgid "Causes all running xpad instances to close"
> msgstr "Gör så att alla instanser av xpad kommer att stängas"

Stilistisk kommentar: jag tycker det räcker med "... av xpad stängs"

> #: src/xpad-pad.c:1322
> msgid "_Autohide Toolbar"
> msgstr "Gör verktygsrad _automatiskt"

Du menar nog "Göm" snarare än "Gör".

> #: src/xpad-pad.c:1336
> #: src/xpad-tray.c:140
> msgid "_Close All"
> msgstr "Stäng alla"

> #: src/xpad-preferences.c:180
> msgid "_Pads start sticky"
> msgstr "Anteckningsblock startar klistriga"
> 
> #: src/xpad-preferences.c:181
> msgid "_Confirm pad deletion"
> msgstr "Bekräfta radering av anteckningsblock"

> #: src/xpad-toolbar.c:84
> msgid "Add C_lear to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Rensa\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:85
> msgid "Add _Close to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Stäng\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:86
> msgid "Add _Delete to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Ta bort\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:88
> msgid "Add Pr_eferences to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Inställningar\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:89
> msgid "Add Proper_ties to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Egenskaper\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:90
> msgid "Add _Quit to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Avsluta\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:92
> msgid "Add a Se_parator to Toolbar"
> msgstr "Lägg till \"Avgränsare\" i verktygsrad"

> #: src/xpad-toolbar.c:585
> msgid "_Move"
> msgstr "Flytta"

I dessa fall har översättningen ingen snabbtangent.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.