Re: Paket att översätta

Författare: ArcSine Killer (jan.braunisch_at_cng.se)
Datum: 2004-12-22 20:30:56

Christian Rose wrote:

>Jag har tagit mig friheten att sammanställa en lista m h a data på
>http://www.iro.umontreal.ca/translation/HTML/team-sv.html över vilka
>paket i Translation Project som för tillfället saknar svensk översättare
>och behöver översättas.
>
>Jag har också försökt markera (*) de paket som jag tycker är lämpliga
>att börja med om man inte provat att översätta innan. Dessa paket
>innehåller inte fullt så många meddelanden eller lika jobbiga
>meddelanden som de andra.
>
>						Krävs		Lämplig att
>Paket			Antal meddelanden	disclaimer?	börja med?
>===========================================================================
>GNUnet			1002			*
>ant-phone		126			*
>anubis			270			
>ap-utils		379			
>batchelor		97			
>bibshelf		75					*
>clisp			1365			*
>console-tools		341			
>doodle			65			*
>fslint			88			*
>gip			32					*
>gmult			14			*		*
>gpsdrive		376			
>gramadoir		70			
>gretl			2338			*
>gsasl			16			*		*
>gss			56			*
>impost			51			
>iso_3166_1		169			
>iso_3166_2		3858
>iso_3166_3		38
>iso_4217		256
>jtag			275			
>libextractor		261			*
>libgsasl		55			*
>mailutils		1024			*
>python			2465			
>radius			613			*
>tin			1300			*
>tp-robot		314			
>unicode-han-translation	15854
>wastesedge		1180			
>
>Om det är något som intresserar ("amen oj, den *där* vill jag ta"), så
>bara hojta till på listan så antecknar Göran.
>
>
>Christian
>
>
>_______________________________________________
>sv mailing list
>sv@li.org
>http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv
>
>
>  
>
Jag skulle vilja översätta "gip" om det går.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.