Paket att översätta

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-12-22 00:41:29

Jag har tagit mig friheten att sammanställa en lista m h a data på
http://www.iro.umontreal.ca/translation/HTML/team-sv.html över vilka
paket i Translation Project som för tillfället saknar svensk översättare
och behöver översättas.

Jag har också försökt markera (*) de paket som jag tycker är lämpliga
att börja med om man inte provat att översätta innan. Dessa paket
innehåller inte fullt så många meddelanden eller lika jobbiga
meddelanden som de andra.

						Krävs		Lämplig att
Paket			Antal meddelanden	disclaimer?	börja med?
===========================================================================
GNUnet			1002			*
ant-phone		126			*
anubis			270			
ap-utils		379			
batchelor		97			
bibshelf		75					*
clisp			1365			*
console-tools		341			
doodle			65			*
fslint			88			*
gip			32					*
gmult			14			*		*
gpsdrive		376			
gramadoir		70			
gretl			2338			*
gsasl			16			*		*
gss			56			*
impost			51			
iso_3166_1		169			
iso_3166_2		3858
iso_3166_3		38
iso_4217		256
jtag			275			
libextractor		261			*
libgsasl		55			*
mailutils		1024			*
python			2465			
radius			613			*
tin			1300			*
tp-robot		314			
unicode-han-translation	15854
wastesedge		1180			

Om det är något som intresserar ("amen oj, den *där* vill jag ta"), så
bara hojta till på listan så antecknar Göran.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.