Re: findutils 4.2.6

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-12-21 00:10:32

sön 2004-12-19 klockan 23:21 +0100 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> >  #: find/parser.c:709
> >  msgid ""
> >  "   EXPR1 -o EXPR2 EXPR1 -or EXPR2 EXPR1 , EXPR2\n"
> > N "positional options (always true): -daystart -follow\n"
> > N "normal options (always true, specified before other expressions): -depth\n"
> > N "   --help -maxdepth LEVELS -mindepth LEVELS -mount -noleaf --version -xdev\n"
> > N "   -ignore_readdir_race -noignore_readdir_race\n"
> >  "tests (N can be +N or -N or N): -amin N -anewer FILE -atime N -cmin N"
> >  msgstr ""
> >  "   UTTR1 -o UTTR2 UTTR1 -or UTTR2 UTTR1 , UTTR2\n"
> > N "positionsberoende flaggor (alltid sanna): -daystart -follow\n"
> > N "normala flaggor (alltid sanna, anges före andra uttryck): -depth\n"
> > N "   --help -maxdepth NIVÅER -mindepth NIVÅER -mount -noleaf --version -xdev\n"
> > N "test (N kan vara +N, -N eller N): -amin N -anewer FIL -atime N -cmin N"
> 
> "Tests" står i plural i orginalet, så det borde kanske stå "tester" på
> svenska.

Ah, ok, tack. Fixat.


> >  # Lade till att man bör skriva felrapporten på engelska.
> >  #: find/parser.c:727
> >  msgid ""
> >  "Report (and track progress on fixing) bugs via the findutils bug-reporting\n"
> >  "page at http://savannah.gnu.org/ or, if you have no web access, by sending\n"
> >  "email to <bug-findutils@gnu.org>."
> >  msgstr ""
> > N "Rapportera (och följ förloppet för skapandet av en fix för) fel genom\n"
> > N "felrapporteringssidan för find-utils på http://savannah.gnu.org/ eller, om\n"
> > N "du inte har tillgång till webben, genom att skicka e-post till\n"
> > N "<bug-findutils@gnu.org>. Skriv felrapporter på engelska om möjligt."
> 
> "Och följ förloppet för skapandet av en fix för" låter lite tungt.
> Skulle inte "cch följ rättningen av" vara tillräckligt nära, men
> enklare?

Jo, jag får hålla med. Ändrat nu. Tack.


> De har skrivit ihop "findutils" i orginalet.

Ok, missade det. Tack.


> Är inte det här ett bra ställe att nämna att översättningen bör
> felrapporteras till vår lista? Det finns andra meddelanden med den
> informationen, men de verkar höra till locate och xargs, inte till
> själva find.

Okej, har lagt till det nu:

    msgstr ""
    "Rapportera (och följ rättningen av) fel genom felrapporteringssidan för\n"
    "findutils på http://savannah.gnu.org/ eller, om du inte har tillgång till\n"
    "webben, genom att skicka e-post till <bug-findutils@gnu.org>. Skriv\n"
    "felrapporter på engelska om möjligt.\n"
    "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org."
    
Stort tack för granskningen!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.