findutils 4.2.6

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-19 23:21:29

Christian Rose writes:
>  #: find/parser.c:709
>  msgid ""
>  "   EXPR1 -o EXPR2 EXPR1 -or EXPR2 EXPR1 , EXPR2\n"
> N "positional options (always true): -daystart -follow\n"
> N "normal options (always true, specified before other expressions): -depth\n"
> N "   --help -maxdepth LEVELS -mindepth LEVELS -mount -noleaf --version -xdev\n"
> N "   -ignore_readdir_race -noignore_readdir_race\n"
>  "tests (N can be +N or -N or N): -amin N -anewer FILE -atime N -cmin N"
>  msgstr ""
>  "   UTTR1 -o UTTR2 UTTR1 -or UTTR2 UTTR1 , UTTR2\n"
> N "positionsberoende flaggor (alltid sanna): -daystart -follow\n"
> N "normala flaggor (alltid sanna, anges före andra uttryck): -depth\n"
> N "   --help -maxdepth NIVÅER -mindepth NIVÅER -mount -noleaf --version -xdev\n"
> N "test (N kan vara +N, -N eller N): -amin N -anewer FIL -atime N -cmin N"

"Tests" står i plural i orginalet, så det borde kanske stå "tester" på
svenska.

>  # Lade till att man bör skriva felrapporten på engelska.
>  #: find/parser.c:727
>  msgid ""
>  "Report (and track progress on fixing) bugs via the findutils bug-reporting\n"
>  "page at http://savannah.gnu.org/ or, if you have no web access, by sending\n"
>  "email to <bug-findutils@gnu.org>."
>  msgstr ""
> N "Rapportera (och följ förloppet för skapandet av en fix för) fel genom\n"
> N "felrapporteringssidan för find-utils på http://savannah.gnu.org/ eller, om\n"
> N "du inte har tillgång till webben, genom att skicka e-post till\n"
> N "<bug-findutils@gnu.org>. Skriv felrapporter på engelska om möjligt."

"Och följ förloppet för skapandet av en fix för" låter lite tungt.
Skulle inte "cch följ rättningen av" vara tillräckligt nära, men
enklare?

De har skrivit ihop "findutils" i orginalet.

Är inte det här ett bra ställe att nämna att översättningen bör
felrapporteras till vår lista? Det finns andra meddelanden med den
informationen, men de verkar höra till locate och xargs, inte till
själva find.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.