Re: texinfo 4.7.91

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-12-12 22:42:40

sön 2004-12-12 klockan 22:37 +0100 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> > N "\n"
> > N "  Also, for the --no-ifFORMAT options, do process @ifnotFORMAT text.\n"
> 
> > N "\n"
> > N "  Dessutom, fr flaggorna --no-ifFORMAT, behandla inte @ifnotFORMAT-text.\n"
> 
> "inte"?
> 
> N,Adstan r,Adtt! :-)

Ajdå. Fixat!
Stort tack!


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.