texinfo 4.7.91

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-12 22:37:01

Christian Rose writes:
> N "\n"
> N "  Also, for the --no-ifFORMAT options, do process @ifnotFORMAT text.\n"

> N "\n"
> N "  Dessutom, för flaggorna --no-ifFORMAT, behandla inte @ifnotFORMAT-text.\n"

"inte"?

N,Ad(Bstan r,Ad(Btt! :-)

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.