Svensk översättning av Sylpheed

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-07 12:06:52

Jag började min granskning, men blev inte färdig.  så här är några
första kommentarer.

> #: src/account.c:136
> #, c-format
> msgid "Found label: %s\n"
> msgstr "Fann titel: %s\n"

Vad är "label" här?  (Ordet är lite lurigt, olika översättningar
passar i olika sammanhang.)

> #: src/action.c:365
> msgid "Can't get part of multipart message"
> msgstr "Kan inte läsa del av multipart-meddelande"

Jag är medveten om att "multipart" är den tekniska termen som står i
själva meddelandet.  Men här känns det som det snarare är frågan om en
beskrivande text, och då skulle man väl kunna översätta till
t.ex. "del av uppdelat meddelande".  Eller något motsvarande, som
t.ex. "meddelande i flera delar", eller så.

> #: src/addressbook.c:355
> msgid "/_Address/_Delete"
> msgstr "/_A_dress/_Ta bort"

Första understrykningstecknet i översättningen skulle inte varit med
där, antar jag.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.