Re: hot-plug

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-11-23 10:21:57

 > Vad kallar man "hot-plug" på svenska egentligen?  Det känns som det
 > måste finnas ett rimligt uttryck för begreppet.  Sammanhanget är
 > 
 >   "The GNOME Volume Manager can automount hot-plugged drives, ..."

"GNOMEs volymhanterare kan automontera varmkopplade diskar, ..."

Känns kanske lite ovant, men jag tror det kan fungera :)

Funderade på "varmstartade" och "varmbytta" också.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.