Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-14 14:21:52

 > > >   msgid "%s: premature end of file at line %d"
 > > >   msgstr "%s: ofullständigt filslut på rad %d"

 > > Kanske "förtida filslut ..." istället?  Eller "för tidigt" om du
 > > tycker "förtida" låter för formellt.
 > 
 > Jag tycker "förtida" låter forntida.  Ändrar till:
 > 
 >   "%s: för tidigt filslut på rad %d"

Blir bra. Visserligen finns adjektivet prematur inom neonatalogin men det 
kanske vi inte ska ta som intäkt för ordets etablering i vardagsspråket :)

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.