Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-07 22:36:26

|  #: addr2line.c:77
| N msgid ""
| N " The options are:\n"
| N " -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
| N " -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
| 
| N " Flaggorna är:\n"
| N " -b --target=<bfdnamn> Sätt formatet på binärfilen\n"
| N " -e --exe=<körfil>   Sätt in-filens namn (standard är a.out)\n"

Göran Uddeborg:
> Ordet "set" är lite lurigt, det finns inte en översättning som passar
> överallt. Här känns "sätt" lite konstigt tycker jag. Vad sägs om
> "välj" eller "ange"?

Tomas Gradin:
> "Välj" passar inte här. "Ange" blir bäst.

Jag:
> Jag tycker tvärt om, men jag är mottaglig för övertygande
> argumentering.

Tomas Gradin:
> Hmm, vid närmare eftertanke så borde det nog vara "välj" på den första och
> "ange" på den andra!
> 
> Användaren väljer ju knappast infilens namn, eftersom den redan finns. Därför 
> borde det stå "ange" där. Men "target" får mig att dra slutsatsen att detta 
> är något som produceras, och då väljer man ju formatet snarare än anger det.

Ok. Jag tänkte först att man helt enkelt väljer infil,
men att välja infilens namn betyder ju någonting annat, och
skulle kunna misstolkas. Så nu blev det "Ange infilens namn
(standard är a.out)".

|  #: dllwrap.c:802
|  msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
| G msgstr "Ange minst en av flaggorna -o eller --dllname"
| N msgstr "Tillför minst en av flaggorna -o eller --dllname"

Göran Uddeborg:
> Jag skulle nog varit lite närmar orginalet, och skrivit "(Du) måste
> ange ..." istället för "Tillför ...".

Tomas Gradin:
> "Minst en av flaggorna -o och --dllname måste anges"
> Eventuellt någon variant på "förse", men jag tycker ange fungerar bäst här.

Jag:
> Det blev en konstruktion med 'ge' kort och gott.

Tomas Gradin:
> Man "ger" inte en flagga, man anger den. Dessutom ska det vara "-o och 
> --dllname". Det är "flaggorna A och B" som mängd att välja ur vi pratar om.

Blev: "Du måste ange minst en av flaggorna -o och --dllname"

Jag:
> Ändrar till 'temoprärfiler'.

Tomas Gradin:
> Det hoppas jag du inte gör :)

Hoppsan! Nej, det gjorde jag som tur var inte, men det kunde
mycket väl ha varit så. Tack för påpekandet!

|  #: readelf.c:507
|  #, c-format
| N msgid "Unable to read in 0x%x bytes of %s\n"
| N msgstr "Kan inte läsa in 0x%x byte %s\n"

Jag:
> Det sista %s-et är det som ska läsas in. Jmfr "Two pounds
> of apples" / "Två kg äpplen", "16 bytes of section headers" /
> "16 byte sektionshuvuden".

Tomas Gradin:
> Det beror lite på vad man vill förmedla:
> 
> Jämför "fyra meter av rött snöre" med "fyra meter rött snöre". I det första 
> fallet är det att det är just fyra meter som är viktigt, och i andra hand 
> vill man berätta vad det är för något man har fyra meter av.
> 
> I det andra fallet är det "rött snöre" som är viktigt, och att det är fyra 
> meter är underordnat.

Jag tycker bara det låter konstigt med 'av' där. Hade det
däremot varit bestämd form "fyra meter av snöret" så hade
jag tolkat det som en delmängd, dvs att det finns mer än
fyra meter snöra att ta av.

Meddelandet används när programmet fatalavslutar för att
ett funktionsanrop sagt: läs b byte av typ t med början
på position p, och fread inte returnerade b lästa byte.
Eftersom de bemödar sig att skicka med t (som endast används
för dessa felutskrifter) så är "snöret" i alla fall
inte oviktigt. Jag låter det stå som det är.

| "             Display the contents of DWARF2 debug sections\n"
| "             Visa innehållet i DWARF2-felsökningssektioner\n"

Tomas Gradin:
> Jag gillar inte detta :-)
> 
> Antingen:
> 
> "eventuella felsökningssektioner", lämpligen förkortat "ev. ..."
> 
> eller:
> 
> "felsökningssektionerna"

Det är säkert mer språkligt rätt med ett 'ev.' där, men
detta är ett bra exempel på när jag tycker rätt är sämre;
'ev.' blir onödigt skräp mer än nödvändig information.

|  #: ar.c:635
|  msgid "Value for `N' must be positive."
| G msgstr "Argument till \"N\" måste vara positivt."
| N msgstr "\"N\":s argument måste vara positivt."

Tomas Gradin:
> I gamla översättningen borde det i vilket fall som helst vara "argumentet".

Ok, ändrar till: "Argumentet till \"N\" måste vara positivt."

| msgstr ""
| "FORMAT är ett av rc, res eller coff, och härleds från filändelsen\n"
| "om det inte anges. Ett ensamt filnamn är en infil. Ingen infil\n"
| "betyder standard in, med format rc. Ingen utfil betyder standard ut,\n"
| "med format rc.\n"

Tomas Gradin:
> Bra, förutom att det ska vara "med formatet rc".

Hmm. om jag ska köpa glass och ombeds väja smak, så skulle
jag välja smaken vanilj, inte smak vanilj. Alltså borde
det bli ...med formatet rc. Ok, jag ändrar.

| N msgid "Option -I is deprecated for setting the input format,
| N msgstr "Flagga -I för att välja in-format har utgått,

Tomas Gradin:
> Och, mina herrar, ni måste använda bestämd form! "Flaggan -I" etc.

[... lång diskussion ...]

Tomas Gradin:
> I det första fallet, "flagga B har utgått", så har vi en följd av flaggor
> t.ex. A-E, och vad beträffar just B så har den utgått. Det är B som är
> huvudordet, medan "flagga" nästan framstår som attribut.
> 
> Jämför:
> 
> - På fråga ett svarar vi "Oslo" och på fråga två svarar vi "vet inte".
> 
> Man säger ju inte "frågan ett".
> 
> Däremot, "flaggan B har utgått", så är det just "flaggan, som heter B" man
> pratar om. Det är "flaggan" som är huvudordet, medan B är ett attribut.

Göran Uddeborg:
> [...]                     För mig är det självklart
> att det engelska orginalmeddelandets betydelse stämmer överens med
> ditt första fall ovan. Det finns en följd av flaggor, och en viss av
> dem, I, har utgått. Huvudordet är namnet på flaggan.

Här tänker jag likadant som Göran, det första exemplet
beskriver bäst vad som menas. I glasskiosken skulle jag
säga att smaken vanilj har utgått, inte att smak vanilj
har utgått, men om smakerna var numrerade skulle jag utan
tvekan säga att smak fem har utgått, absolut inte att smaken
fem har utgått. Frågan är alltså: är '-I' en flagga
(vanilj) eller en referens till en flagga (fem)? Eftersom -I
kan betyda olika saker i olika program, och påminner mycket
om bokstavering, så lutar jag åt det senare. Hade flaggan
varit '--dry-run' hade jag nog lutat åt andra hållet.

Personligen tycker jag att både 'argument' och 'format'
i tidigare kommentarer inte på något sätt har stört i
sin felaktighet, och inte heller tillför något av värde
i sin korrekthet. Jag tror det blir en hopplös kamp att
försöka upprätthålla denna distinktion, särskilt med
tanke på hur de engelska varianterna ser ut.

|  #: ar.c:1285
|  #, c-format
|  msgid "no entry %s in archive %s!"
| G msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
| N msgstr "ingen %s i arkiv %s!"

Jag:
> Det som sätts<tm> in för %s är namn på filer i ett
> ar-arkiv, vanligen en samling .o-filer som bildar ett bibliotek
> för statisk länkning. Så alternativen är:
> 
>  G) Kan inte foo bar: ingen post compat.o i arkiv hej.a
>  N) Kan inte foo bar: ingen compat.o i arkiv hej.a

Tomas Gradin:
> Det finns ett alternativ till, nämligen en sats på svenska:
> 
> "%s saknas i arkivet %s!"
[...]
> Bestämd form är dessutom ett absolut måste här!

Det flyter onekligen bättre, men jag håller inte med om
bestämd form. Här blir det väldigt tydligt, eftersom
jag tänker på arkivet som en fil, och filnamnet som en
referens till filen. Sen associerar jag 'saknas' med att
felet ligger i arkivet, medan det kan vara namnet på posten
som är felstavat. Så jag låter det vara som det är
(variant G), än en gång.

|  #: ieee.c:791
|  msgid "BCD float type not supported"
| G msgstr "flyttalstyp BCD stöds inte"
| N msgstr "flyttalstyp BCD hanteras inte"

Jan D:
> Eller "BCD flyttalstyp hanteras inte".

Jag:
> Hmm... tja, varför inte. Ändrar.

Tomas Gradin:
> Äh! Det var ju bra, men bestämd form ska det vara:
> 
> "Flyttalstypen BCD hanteras inte."
> 
> Annars måste det bli bindestreck:
> 
> "BCD-flyttalstypen hanteras inte."

Nu blir jag alldeles velig och kan inte bestämma mig. :-)
Men här går jag med på bestämd form. Är det någon som
vet vad BCD står för, eller måste jag slå upp det själv? ;-)
Binary Coded Decimal. Flyttal med binärkodad decimal
hanteras inte -- Flyttalstypen BCD, alltså. Då är nu
översättningen: "flyttalstypen BCD hanteras inte".

|  #: nlmconv.c:282 srconv.c:2043
|  msgid "input and output files must be different"
| G msgstr "utdatafilen måste vara en annan än indatafilen"
| N msgstr "in- och ut- måste vara olika filer"

Göran Uddeborg:
> Alternativt: "in- och utfilen måste vara olika"?

> Så jag måste alltså redigera utfilen lite så att den blir
> olik infilen? Hmm, "in- och utfilen måste vara osamma" :-)

Tomas Gradin:
> Jag tror dessutom du har missförstått vad detta handlar om. Feltexten innebär
> att utfilen som angivits av användaren är samma (inte likadan, utan verkligen
> samma fil!) som infilen, och det accepterar inte programmet.

Nej, jag förstod. Jag försökte bara skämta lite.

Tomas Gradin:
> Det gör det! "In- och ut-" blir här helt lösa prefix som hänger och dinglar i 
> tomma intet utan något huvudord, och så kan vi inte formulera oss!

Då tillämpar du en väldigt strikt språkformalism.
Jag tycker inte det är långsökt att se hur det avslutande
'filer' fyller ut in- och ut-, och då får du ju din plural
på köpet. :-)

[... lång diskussion om numerus ...]

Jag tycker fortfarande mitt förslag är bäst.


(fortsättning följer i morgon...)


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.